viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Podlaskie drogi w 2019 roku - podsumowanie

23-12-2019

Mijający rok był okresem intensywnych prac przy realizacji dróg ekspresowych w województwie podlaskim, głównie drogi S61. W maju została oddana do użytku obwodnica Suwałk (na parametrach „eski”), a w sierpniu i we wrześniu rozpoczęły się roboty budowlane na trzech kolejnych odcinkach S61 o łącznej długości 51,4 km. Kontynuowana była też budowa II jezdni obw. Szczuczyna (6,5km).

W województwie podlaskim, oprócz wybudowanej już drogi ekspresowej S8 są jeszcze 3 inne „eski” realizowane i przygotowywane przez GDDKiA – S61, S19 i S16.

 

S61

W realizacji – w formie podpisanych umów z wykonawcami w systemie „Projektuj i buduj” (z dwoma wyjątkami), czy też już fizycznie, w budowie – jest ponad 200-kilometrowa droga ekspresowa S61 (z tego 63 km. w woj. warmińsko – mazurskim).S61 to „kręgosłup” całego międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica od Warszawy do Budziska (granica z Litwą).

 

Odcinki realizowane przez Oddział GDDKiA w Białymstoku:

 

* 25,53 km - w użytkowaniu (fragment obw. Augustowa i cała obwodnica Suwałk)

* 57,92 km – fizycznie w budowie (odc.: węzeł Śniadowo – węzeł Łomża Płd., węzeł Kolno – Stawiski, Stawiski – Szczuczyn, II jezdnia obw. Szczuczyna)

* 20,1 km – etap uzyskiwania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (zrid) w ramach kontraktów w systemie „Projektuj & Buduj” (odc.: węzeł Łomża Płd. – węzeł Łomża Zach., węzeł Łomża Zach. – węzeł Kolno); 

* 46,56 km (w tym 3 km S8 na połączeniu) – w przededniu podpisania (początek stycznia 2020)ponownych umów w systemie Projektuj i Buduj z nowymi wykonawcami (odc. węzeł Podborze – węzeł Śniadowo i Suwałki – Budzisko).

 

Już wiosną przyszłego roku planowane jest oddanie kierowcom II jezdni obwodnicy Szczuczyna, natomiast realizacja ostatnich odcinków S61 na Podlasiu powinna zakończyć się w III kwartale 2023r.

 

S19

Ta droga ekspresowa jest w woj. podlaskim w fazie przygotowań od Kuźnicy (przejście graniczne z Białorusią) – przez Białystok – Bielsk Podlaski - Siemiatycze i dalej na południe aż do Lublina.

Jej podlaska część to około 180 km (licząc najkrótsze warianty) „eski”, plus ponad 20 km planowanych do przebudowy wraz z inwestycją dróg krajowych DK63 i DK66.

Poszczególne zadania - w zależności od odcinka - są na etapie składania wniosku o decyzję środowiskową, procedowania wniosku w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska albo – jak odcinek Białystok Zachód – Ploski, mają wydaną decyzję środowiskową (14 sierpnia bieżącego roku).

 

S16

Ostatnią częścią sieci dróg szybkiego ruchu na Podlasiu jest droga ekspresowa S16 łącząca drogę ekspresową S61 w rejonie Ełku z drogą ekspresową S19 w rejonie Białegostoku. Droga ta jest na wstępnym etapie prac przygotowawczych (we wrześniu odebrane zostało uproszczone Studium Korytarzowe, a obecnie trwa przygotowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego.

 

Działania na sieci dróg krajowych

Działania białostockiego oddziału GDDKiA nie ograniczają się tylko do dużych inwestycji na ciągach ekspresowych. W kończącym się roku prowadzono 18 zadań obejmujących modernizację sieci dróg krajowych na Podlasiu za przeszło 400 milionów złotych. Część z tych modernizacji będzie jeszcze kontynuowana w przyszłym roku (zadania dwuletnie), jak np. przebudowa około 30 kilometrów DK66 pomiędzy Bielskiem Podlaskim, a Połowcami (granica z Białorusią). W tym roku – zgodnie z planem - oddano do użytku pierwsze zmodernizowane 3,7 kilometra tej drogi: tzw. przejście przez Suchowolce i odcinek Suchowolce – Kleszczele.

 

Zadania modernizacyjne na sieci dróg krajowych województwa podlaskiego, zakończone w 2019 roku:

* Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odc. przejście przez Rydzewo, dł. 1,5 km., wartość – 17,5 mln. zł.

* Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odc. przejście przez Kolno, dł. 2,4 km, wartość – 27,5 mln. zł.

* Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odc. przejście przez Downary Plac, dł. 0,73 km, wartość – 7,2 mln. zł.

* Przebudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Patoki – Brańsk, dł. 1,76 km, wartość - 6,6 mln zł.

* Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. przejścia przez Suchowolce, dł. 1,1 km., wartość – 13,2 mln. zł.

* Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odc. Suchowolce – Kleszczele, dł 2,6 km., wartość – 21,8 mln zł.

To w sumie 10,092 km zmodernizowanych dróg krajowych za 93,8 mln. zł. Wykonano też około 4,3 km  tzw. nakładek (wymiana zewnętrznej warstwy nawierzchni) za ponad 11 mln. zł.