viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Zaawansowane prace na A1 na wysokości Częstochowy

31-10-2019

Do położenia zostało jeszcze ok. 1,5 km nawierzchni betonowej, a z początkiem listopada może ruszać montaż ogrodzenia wzdłuż A1. Wprowadzamy też kolejne zmiany w organizacji ruchu na drogach przecinających budowę autostrady na wysokości Częstochowy.

Wysokie zaawansowanie robót drogowych

Zaawansowanie wykonania nawierzchni betonowych wynosi już 90 proc. Do ułożenia pozostało jeszcze 1,5 km z 20 km jezdni autostrady. Przy dobrych warunkach pogodowych planujemy zakończyć roboty nawierzchniowe 12 listopada br. W międzyczasie przygotowujemy się do udostępnienia ruchu po wiadukcie drogowym nr 367 w ciągu drogi gminnej nr 601106S, pomiędzy Starą Gorzelnią a Częstochową, w rejonie projektowanego Miejsca Obsługi Podróżnych Gorzelanka.

 

W obrębie węzła Częstochowa Jasna Góra, w ciągu ul. Świętego Rocha, udostępniliśmy kierowcom pełny przekrój drogi krajowej nr 43. Nadal odbywa się tam technologiczny ruch pojazdów obsługujących budowę i w tym samym czasie budowany jest również chodnik wzdłuż tej drogi. Do czasu zakończenia tych prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkość do 50 km/h.

 

Natychmiastowa reakcja GDDKiA i poprawki po nierzetelnym wykonawcy

Mieszkańcy Częstochowy korzystają już z wody dostarczanej przebudowanym wodociągiem na kładce technologicznej zlokalizowanej przy wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu DW 483. 29 października w godzinach nocnych przepięto magistralę wodociągową. Było to możliwe dzięki szybkiej reakcji i pełnej współpracy GDDKiA, obecnego wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego. Przypomnijmy, że w trakcie kontynuacji robót napotkaliśmy na nieoczekiwany problem związany z niedokończonym przez firmę Salini przebudowywanym wodociągiem. Podczas pierwszej próby szczelności doszło do rozszczelnienia wodociągu, co wynikało z błędów projektowych. W trybie pilnym opracowano rozwiązanie zamienne, tak aby zminimalizować wpływ awarii na termin udostepnienia do ruchu autostrady.

 

Podpisujemy umowy niezbędne do udostepnienia A1

Podpisaliśmy pierwszą z umów na prace umożliwiające udostępnienie trasy do ruchu. Przetargi wszczęliśmy 20 września 2019 r., a dziś podpisaliśmy umowę na montaż ogrodzenia w ciągu A1. Wykonawca, firma GRAMAR z Lublińca, która zaoferowała wykonanie zadania za ok. 11,4 mln zł, ma zakończyć prace w terminie dwóch miesięcy od podpisania umowy. Kolejną umowę, na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, podpiszemy w nadchodzącym tygodniu. Firma GZD z Jonkowa, kosztem ponad 22,8 mln zł, w ciągu dwóch miesięcy wykona prace związane z udrożnieniem ruchu na trasie (z dopuszczalnym zastosowaniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego). Całkowite zakończenie umowy, uwzgledniające docelowe oznakowanie poziome grubowarstwowe, planowane jest na 30 czerwca 2020 r.

 

Odwołanie od postępowania przetargowego

19 października wybraliśmy wykonawcę montażu barier ochronnych, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Prowerk z Krakowa, który zaoferował wykonanie zadania za ok. 14,5 mln zł, z terminem realizacji do dwóch miesięcy od daty podpisania umowy. Od wyboru wykonawcy wpłynęło odwołanie, które jest obecnie analizowane.

 

Kolejne działania zbliżające zakończenie budowy A1

Jednocześnie ogłaszamy kolejne przetargi na dokończenie A1. Wystartował już przetarg na montaż ekranów akustycznych na dwunastu obiektach mostowych. Roboty mają zostać ukończone w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia będzie obejmował w szczególności montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych, obsługę geodezyjną w postaci odtworzenia/wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, montażu drzwi technicznych oraz wykonanie robót poprawkowych zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych ekranów akustycznych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone jeszcze postępowania przetargowe dotyczące montażu ekranów akustycznych wzdłuż jezdni autostrady.

 

Udostępnienie autostrady

Zarówno awaria wodociągu na wiadukcie drogowym nr 356 w ciągu DW 483, gdzie podczas pierwszej próby szczelności doszło do rozszczelnienia wodociągu oraz odwołanie od wyboru oferty na wykonanie barier ochronnych na autostradzie, będą miały wpływ na termin udostępnienia do ruchu autostrady. W głównej mierze to termin rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej oraz jej decyzja, co do zasadności złożonego odwołania, będą determinowały to, kiedy autostrada będzie mogła zostać oddana do ruchu.

 

W ostatnim czasie informowaliśmy o postępach w pracach na A1:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35525/Kolejny-krok-do-udostepnienia-kierowcom-A1-na-wysokosci-Czestochowy

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35418/Kolejne-poprawki-po-poprzednim-wykonawcy-na-obwodnicy-Czestochowy

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35490/Wybralismy-wykonawce-wykonania-ogrodzenia-na-autostradzie-A1

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35402/Mamy-oferty-na-montaz-barier-ochronnych-wykonanie-oznakowania-poziomego-i-pionowego-oraz-ogrodzenia-na-A1

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35229/Wiecej-czasu-na-rzetelne-przygotowanie-ofert-na-A1

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/35107/Dzialamy-aby-A1-byla-przejezdna-w-tym-roku

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/34947/Prace-na-obwodnicy-Czestochowy-zgodnie-z-planem-Fotorelacja-z-A1