viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Coraz więcej nowoczesnych dróg w Łódzkiem

18-09-2019

Województwo łódzkie należy do obszarów o najlepiej rozwiniętej sieci głównych szlaków komunikacyjnych kraju. Z pewnością ma na to wpływ jego centralne usytuowanie i fakt, że tu przecinają się najważniejsze drogi w Polsce, zarówno ze wschodu na zachód, jak i z południa na północ. Mimo to, na jego terenie wciąż prowadzone są strategiczne inwestycje, które pomogą „dopiąć” cały komunikacyjny kręgosłup kraju. Na dziś przez teren województwa łódzkiego biegnie: blisko 216 km autostrad (A1 i A2), ponad 200 km dróg ekspresowych (S8 i S14), blisko 557 km dróg głównych ruchu przyśpieszonego i 403 km dróg głównych. Już w tej chwili Łódź doskonale skomunikowana jest drogami najwyższych kategorii: z Warszawą, Berlinem (autostrada A2) Gdańskiem (autostrada A1) i Wrocławiem, a pośrednio z Niemcami i Republiką Czeską.

 

Mimo to nadal prowadzone są strategiczne inwestycje, które pozwolą domknąć krajowe odcinki międzynarodowych szlaków. Najważniejszą jest budowa autostrady A1 na odcinku: węzeł Tuszyn – granica województwa śląskiego. Całe ogromne przedsięwzięcie podzielone zostało na 4 części – odcinki realizacyjne,
o łącznej długości 64 km. Jej zakończenie będzie oznaczało, że od trójmiejskich portów będzie można dojechać do Grecji wygodną nowoczesną autostradą.

  

Pierwszą umowę – na odcinek „A” węzeł Tuszyn – węzeł Piotrków Trybunalski Południe o długości 15,9 km podpisano 30 lipca 2018 r. Oznacza to, że odcinek powinien być gotowy latem 2021 roku.

 

LINK1

 

Dokładnie miesiąc później zawarto umowę na odcinek „D” Radomsko – granica województwa śląskiego, którego długość wynosi 7 km. Nim także powinniśmy pojechać jeszcze w lecie 2021 roku.

 

LINK2

 

Przedostatnim odcinkiem, na który została zawarta umowa, to odcinek „C” – węzeł Piotrków Trybunalski Południe – węzeł Kamieńsk o długości 16,7 km. Nastąpiło to 14 września 2018 roku. W tym przypadku terminowa data oddania drogi do użytku, to przełom wiosny i lata 2021 roku.

 

LINK 3

 

Umowa na odcinek „B” – węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – węzeł Kamieńsk liczący 25 km  - najdłuższy ze wszystkich odcinków realizacyjnych A1 została zawarta „B” 18 kwietnia 2019 roku. Zatem zgodnie z warunkami kontraktu, ten odcinek będzie ukończony latem 2022 roku.

 

LINK 4

 

Należy w tym miejscu podkreślić, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań, jakie stanęły przed łódzkim Oddziałem. Budowa autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego, to de facto przebudowa istniejącego starego odcinka A1 między Głuchowem i Piotrkowem Trybunalskim oraz istniejącej dwujezdniowej DK 1 zwanej popularnie „Gierkówką”. Realizowana jest systemie projektuj
i buduj, co  skutkuje tym, że pierwszy okres po podpisaniu umowy przeznaczony  jest na wykonanie projektu i uzyskanie zastępczej decyzji ZRiD. W praktyce oznacza to również, że prace na wszystkich odcinkach odbywają się pod ruchem. Zatem oprócz standardowych wyzwań, jakie niesie ze sobą budowa, konieczne było także utrzymanie ogromnego tranzytowego ruchu, który na tym odcinku (według pomiarów ruchu z 2015 roku) sięgał 40 tyś. pojazdów na dobę. Nowa trasa będzie drogą o dużej przepustowości i trwałości. Na całym odcinku będzie miała po trzy pasy ruchu, a nawierzchnia będzie betonowa, co pozwoli eksploatować ją bez większych zabiegów remontowych 30 – 40 lat.

 

Łódź wraz z przyległymi miastami, tworzącymi aglomerację będzie pierwszym w Polsce miastem mogącym się pochwalić pełnym ringiem autostradowym. Aktualnie istnieją już trzy odcinki stanowiące części składowe tego ringu: od północy autostrada A2, od wschodu A1, od południa droga ekspresowa S8 i od południowego zachodu droga ekspresowa S14 (Zachodnia obwodnica Pabianic). W tej chwili trwa budowa dwóch ostatnich, brakujących odcinków S14, które pozwolą domknąć ring wokół aglomeracji, wyprowadzając z jego zachodniej części ruch tranzytowy. Budowę tej trasy podzielono na dwa odcinki realizacyjne: odcinek I: węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów i odcinek II: węzeł Łódź Teofilów – Słowik.

 

I odcinek: węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów ma 12,1 km długości, realizowany jest w systemie projektuj i buduj. Zgodnie z warunkami kontraktu prace powinny się zakończyć na początku 2022 roku.

 

LINK 5

 

II odcinek realizacyjny S14: węzeł Teofilów – Słowik ma 16,7 km, podobnie, jak odcinek I realizowany jest w systemie projektuj i buduj, choć umowa przewiduje nieco dłuższy czas na prace budowlane. W tym przypadku nową trasą powinniśmy pojechać z początkiem 2023 roku.

 

LINK 6

 

O skali prowadzonych na terenie województwa inwestycji, niech zaświadczy fakt, że łączna wartość robót budowlanych, to ponad 3,5 miliarda złotych. To jednak nie koniec prac związanych z rozwojem sieci dróg najwyższych kategorii
w Łódzkiem. Aktualnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej na drogi ekspresowe S12 i S74 na terenie naszego województwa. Droga S12 ma łączyć się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego z autostradą A1 i biec przez Sulejów i Opoczno w kierunku Radomia, zaś droga S74 połączy się z S12
w sąsiedztwie Opoczna i poprowadzi przez Kielecczyznę na Podkarpacie. Decyzja obejmuje obie te drogi. Ich łączna długość na terenie województwa łódzkiego będzie wynosiła ok. 85 km.

 

LINK7

 

Nawet nowe drogi wymagają troski modernizacji. W związku z bardzo dużym wzrostem ruchu na autostradzie A2 między Łodzią i Warszawą, podjęta została decyzja o dobudowie 3 pasa ruchu dla każdej z jezdni na tym odcinku autostrady. Znacznie ułatwi to dojazd od zachodu do stolicy kraju. Przetarg ogłoszono pod koniec minionego roku.

 

LINK8