viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Poprawiamy bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg na Opolszczyźnie

18-09-2019
GDDKiA na terenie województwa opolskiego utrzymuje i remontuje sieć dróg krajowych o łącznej długości 747,8 km. Najważniejszą drogą zarządzaną przez GDDKiA na Opolszczyźnie jest autostrada A4, o długości ponad 87 km

W celu właściwego utrzymania dróg realizowane są inwestycje m.in. z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, które obejmują budowę chodników, przejść dla pieszych, montaż sygnalizacji świetlnej i dodatkowych znaków, przebudowę skrzyżowań czy budowę zatok autobusowych. Działania te przyczyniają się do zmniejszenia liczby wypadków na polskich drogach, a kluczowym zadaniem PLMN jest zredukowanie liczby ofiar śmiertelnych.

 

Autostrada A4

 

Opolski odcinek autostrady A4 z uwagi na kilkunastoletni okres użytkowania wymaga precyzyjnego systemu diagnostyki stanu nawierzchni i sukcesywnego jej remontu. W latach 2013 - 2018 przeprowadzono remont 132,8 km nawierzchni autostrady A4 w woj. opolskim (w rozwinięciu do jednej jezdni wraz z łącznicami węzłów Brzeg, Opole Zachód, Opole Południe, Krapkowice).

 

W 2018 roku wykonany został remont nawierzchni na odcinku węzeł Opole Południe - węzeł Krapkowice ( jezdnia północna) na długości 14,4 km.

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/31305/Remont-na-autostradzie-A4-zakonczony

 

Aktualnie trwają prace remontowe na ponad 7 kilometrowym odcinku pomiędzy węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle (jezdnia południowa).

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/34362/Rozpoczyna-sie-remont-kolejnego-odcinka-autostrady-A4

 

W najbliższych latach zaplanowane są kolejne remonty dla odcinków:

2020 – węzeł Krapkowice - węzeł Kędzierzyn-Koźle (jezdnia północna);

2021 – węzeł Kędzierzyn-Koźle - granica woj. śląskiego (jezdnia południowa);

2022 – węzeł Kędzierzyn-Koźle - granica woj. śląskiego (jezdnia północna).

 

Rozbudowy - ważny krok do poprawy bezpieczeństwa

 

W ostatnich latach zakończyliśmy prace przy rozbudowie odcinków, które zyskując nowoczesny wygląd, stały się także bezpiecznymi miejscami na mapie Opolszczyzny.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno – Julianpol była realizowana w latach 2017 - 2018 r. Inwestycja miała na celu rozbudowę drogi krajowej nr 43 na długości 2,3 km polegającą na poszerzeniu jezdni do 7 m i wzmocnieniu jej konstrukcji. W ramach inwestycji zostały przebudowane skrzyżowania, wybudowano ciąg pieszo_rowerowy na długości około 2,3 km, wybudowany został chodnik o długości około 1,4 km oraz zatoki autobusowe.

 

Pierwsze prace przy rozbudowie DK4 na odcinku Reńska Wieś – Większyce - Poborszów rozpoczęto w kwietniu 2018 roku. Inwestycja miała na celu rozbudowę drogi krajowej nr 45 na długości około 7,2 km polegającą na przebudowie w Reńskiej Wsi skrzyżowania dróg krajowych nr 45,38 i drogi wojewódzkiej nr 418 na rondo turbinowe. Poza budową ronda w Reńskiej Wsi przebudowane zostały 3 skrzyżowania w Większycach i Komornie, wykonane zostały przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe oraz przebudowano zatoki autobusowe. Dzięki uzyskaniu przez wykonawcę zgody na zamknięcie drogi i pełną mobilizację sił na budowie, droga została oddana do ruchu pół roku wcześniej. Pierwszym uruchomionym dla ruchu odcinkiem było rondo w Reńskiej Wsi w listopadzie 2018 roku, kolejno w grudniu 2018 roku został oddany do ruchu odcinek pomiędzy Reńską Wsią i rondem w Większycach, a w marcu 2019 roku. oddano do ruchu ostatni odcinek pomiędzy Większycami, Komornem i Poborszowem.

 

Prace przy rozbudowie drogi krajowej nr 38 na odcinku Granica Państwa – Pietrowice o długości ok. 2,75 km rozpoczęto w marcu 2018 roku. Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów technicznych, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, chodników, ciągów pieszo – rowerowych, parkingu wraz z miejscami postojowymi, zatok autobusowych, przepustów pod korpusem jezdni oraz zjazdów do przyległych działek. W ramach inwestycji przebudowane zostały dwa skrzyżowania w przygranicznych miejscowościach Pietrowice i Mokre Kolonia.

 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

 

Istotnym zadaniem w ramach poprawy bezpieczeństwa  ruchu drogowego na Opolszczyźnie była budowa w 2016 roku ronda w miejscowości Karczów w ciągu DK 46 i 94. Skrzyżowanie w Karczowie, w miejscu połącznia drogi krajowej nr 46 z drogą nr 94, było jednym z bardziej niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych Opolszczyzny. W miejscu istniejącego rozległego skrzyżowania zostało wybudowane rondo turbinowe. W ramach przebudowy skrzyżowania w Karczowie powstały także ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie, urządzenia poprawiające bezpieczeństwo oraz znak zmiennej treści na wlocie do ronda od strony Opola.

Drugą inwestycją realizowaną w tym okresie w  ramach PLMN na Opolszczyźnie była budowa ronda w Praszce na DK45 (wyjazd z miasta w kierunku Wielunia). Przebudowa miała na celu poprawę bezpieczeństwa, umożliwienie swobodnego włączenia się do ruchu dla kierowców jadących od ul. Kopernika i Szosy Gańskiej oraz uspokojenie ruchu na DK45 na tym odcinku.

 

W sierpniu 2017 roku zakończyliśmy prace przy zadaniu pn. Poprawa BRD na DK 45 w m. Jełowa (skrzyżowanie z ul Leśną i Nadleśną). W ramach tej inwestycji zostały przebudowane  dwa skrzyżowania w Jełowej w ciągu DK45 – z ulicą Leśną i Nadleśną. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczeństwa wybudowane zostały lewoskręty, azyl na przejściu dla pieszych, zatoka autobusowa oraz oświetlenie.

 

Pod koniec 2017 roku w ramach poprawy BRD w ciągu drogi krajowej nr 42 na odcinku Zalesie  - Domaszowice wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy o długości 1 650 m. Ścieżka pieszo-rowerowa połączyła przysiółek Zalesie z Domaszowicami. W obrębie skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Zalesia wybudowane zostały dwie zatoki autobusowe. Dojście do tych zatok zostało oświetlone.

 

Wśród inwestycji realizowanych w 2018 roku na drodze krajowej nr 42 na odcinku Ligota Górna - Biadacz powstał ciąg pieszo-rowerowy o  długości – 1,7 km. Ścieżka prowadzi od Ligoty Górnej do końca zabudowy Bogdańczowic. Mogą z niej korzystać m.in. uczniowie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Ścieżka pieszo-rowerowa została wybudowana po prawej stronie DK 42/45 (jadąc od strony Kluczborka), za istniejącym rowem przydrożnym.

 

Ważnym zadaniem realizowanym w tym czasie była także przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 458 do Lewina Brzeskiego na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Skorogoszcz. W ramach zadania rozbudowano drogę na odcinku 300 m, wybudowano lewoskręt oraz oświetlenie.

 

W 2019 roku oddaliśmy do użytku rondo w ciągu DK 94 na odcinku Walidrogi – Nakło. Inwestycja obejmowała budowę m.in. ronda na skrzyżowaniu DK 94 z drogą powiatową nr 1712 O, ciągu pieszo-rowerowego o długości blisko kilometra oraz dwóch zatok autobusowych. Wybudowana infrastruktura została wyposażona również w oświetlenie uliczne, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Budowa ronda była podyktowana występującym na tym odcinku znacznym ruchem poprzecznym z dróg podporządkowanych, zwłaszcza z Tarnowa Opolskiego (droga powiatowa nr 1712 O) do Opola (droga krajowa nr 94). Duże prędkości przy jednoczesnym wysokim natężeniu ruchu drogowego powodowały, że włączenie się do ruchu z dróg podporządkowanych na drogę krajową było bardzo niebezpieczne. Na tym odcinku drogi, od wielu lat, dochodziło do licznych wypadków.

 

 Wyremontowane obiekty inżynierskie to także bezpieczne drogi

 

W lipcu 2016 roku zakończyła się rozbudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 40 w Pokrzywnicy, w ramach której przeprowadzano także regulację wału. Obiekt mostowy - łukowy o sklepieniu betonowym - znajduje się nad odnogą Potoku Ligockiego. Rozbudowa mostu w Pokrzywnicy obejmowała m.in. zabicie ścianek szczelnych z obu stron mostu, częściową rozbiórkę góry istniejącego sklepienia betonowego oraz skrzydeł, wbudowanie pod istniejące sklepienie przepustu z rur żelbetowych, wypełnienie betonem przestrzeni między istniejącą i nową konstrukcją, wykonanie nowej nawierzchni na dojazdach oraz montaż barier drogowych.

 

We wrześniu 2017 roku na drodze krajowej nr 39 w Książkowicach zakończyliśmy budowę nowego mostu, po którym poprowadzony został ruch po rozbiórce starego, wyeksploatowanego obiektu nad rzeką Smortawą. Podczas przebudowy skorygowano łuk poziomy drogi. Zakres robót obejmował m.in. rozbiórkę istniejącego mostu sklepionego, budowę nowego obiektu mostowego, podpór, konstrukcja nośnej – żelbetowy dźwigar płytowy,  montaż barier ochronnych oraz wykonanie oznakowania drogi.

 

Wśród inwestycji mostowych zrealizowanych w 2018 roku najważniejsza z nich to rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Prudnik.  Z uwagi na zabytkowy charakter poprzedniego obiektu projekt przebudowy uzgodniono z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W wyniku tych ustaleń nowy most wybudowano oddając w pełni architekturę poprzedniego, który doskonale wpisuje się w nowoczesną budowlę inżynierską oraz w zabytkowy charakter miasta. Na uwagę zasługuje fakt bardzo szybkiego postępu robót. Od momentu zamknięcia ulicy i rozpoczęcia prac rozbiórkowych do umożliwienia przejazdu po nowym moście upłynęło zaledwie 143 dni. Było to efektem dużej mobilizacji wykonawcy i dobrej współpracy ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu. Ustrój nośny nowego mostu stanowią trzy żelbetowe łuki połączone monolitycznie ze ścianami bocznymi. Rozpiętość teoretyczna każdego z trzech przęseł wynosi 9,50 m. Podpory są żelbetowe, masywne. Całkowita szerokość mostu wynosi 13,50 m. Parametry techniczne obiektu pozwalają na dopuszczenie ruchu kołowego bez ograniczeń.