viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Coraz więcej nowoczesnych dróg - Opolszczyzna stawia na obwodnice!

12-09-2019
Mapa drogowa Opolszczyzny ciągle się zmienia. W ostatnich latach na terenie województwa opolskiego powstała obwodnica Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46, której budowa miała istotne znaczenie dla całego regionu . Aktualnie na różnych etapach zaawansowania realizowane są prace przy pięciu kolejnych obwodnicach

Pierwsze obwodnice pod ruchem

W 2017 roku oddaliśmy do ruchu obwodnicę Nysy w ciągu dróg krajowych nr 41 i 46. W ramach tej inwestycji wybudowany został odcinek o długości 16,5 km oraz węzeł „Nysa” – na skrzyżowaniu realizowanej obwodnicy ze starodrożem drogi krajowej nr 46. Powstało także 14 obiektów inżynierskich w tym największy z nich - most nad rzeką Nysą Kłodzką o całkowitej długości  383,5 m. Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 307,5 miliona złotych brutto. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Budowa obwodnicy Nysy to inwestycja o dużym znaczeniu dla całego regionu. Powstanie nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewnia komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skraca czas podróżujących na kierunku Polska – Czechy

oraz Opole – Kłodzko.

 

Informacja z oddania obwodnicy Nysy:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/27258/Cala-obwodnica-Nysy-dostepna-dla-kierowcow

 

W 2018 roku GDDKiA realizowała dwie duże  inwestycje na terenie sąsiednich województw. Pierwszą z nich była obwodnica Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46 na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach tej inwestycji wybudowany został odcinek o długości 6,6 km w ciągu drogi krajowej  nr 33, łącznik drogi krajowej nr 46 o długości 2,5 km oraz wyremontowany został odcinek DK33 o długości prawie 2,4 km.

Jednocześnie realizowana była budowa pierwszego etapu obwodnicy Kępna w ciągu rogi ekspresowej S11 na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach tej inwestycji wykonano odcinek drogi ekspresowej S11 o długości 3,6 km, połączenie istniejącej drogi krajowej DK11 z drogą S11 poprzez budowę ronda, powstały także trzy obiekty inżynierskie.

 

Prawie 70 km dróg w realizacji

Na etapie realizacji pozostaje  pięć obwodnic na terenie Opolszczyzny oraz jedna realizowana na terenie województwa wielkopolskiego. Cztery z nich są realizowane w systemie Projektuj i buduj i są to obwodnice: Kędzierzyna Koźla w ciągu DK40, Niemodlina w ciągu DK46, Olesna w ciągu przyszłej S11 i Praszki w ciągu DK42, przy czym umowę na dwie ostatnie podpisaliśmy 20 maja br. Kolejna, piąta obwodnica realizowana na terenie Opolszczyzny to obwodnica Myśliny w ciągu  drogi krajowej nr 46, która powstaje w systemie tradycyjnym.

 

Obwodnica Niemodlina będzie miała długość ok. 11,5 km i ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości 296 m. Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka. W  lipcu br. Wykonawca przystąpił do prac w terenie, a na placu budowy pojawił się ciężki sprzęt i rozpoczęły się prace polegające na odhumusowaniu terenu. Odcinek ten zostanie oddany do ruchu w 2021 roku.

Informacje na temat pierwszych prac na budowie:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/34705/Ruszyly-prace-na-Obwodnicy-Niemodlina

 

Obwodnica Myśliny stanowić będzie kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miejscowości: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczniejszy niż dotychczasowy odcinek o długości 9,6 km. Przygotowania do  budowy  obwodnicy Myśliny trwały od kilkunastu lat. Koncepcję Programową opracowano w lutym 2004 roku, decyzję środowiskową otrzymaliśmy w styczniu 2007 roku, a pozwolenia na budowę zostało wydane w listopadzie 2008 roku. Po pozyskaniu finansowania i zabezpieczeniu środków wszczęliśmy postepowanie przetargowe i w listopadzie 2017 roku wyłoniliśmy wykonawcę. W czerwcu 2018 roku podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, który już miesiąc później rozpoczął prace. Pierwszy kamień milowy  w postaci osiągnięcia 30 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej został osiągnięty w marcu tego roku. Wartość robót budowlanych na całej długości obwodnicy to prawie 35,5 miliona złotych. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Planowany termin  oddania do ruchu obwodnicy Myśliny to przełom października/listopada 2019 roku.

 

Obwodnica Olesna jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km za ok. 667,6 mln zł. Projektowana obwodnica to droga klasy technicznej S, droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł „Olesno” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 wraz z dwoma rondami oraz kolejne dwa ronda w ciągu przebiegu obwodnicy. Prace projektowe na tym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa celem złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

 

Obwodnica Praszki również jest realizowana w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca inwestycji, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę o łącznej długości 12,8 km za ok. 171,5 mln zł. Projektowana obwodnica będzie drogą jednojezdniową z dwoma pasami ruchu. W ramach inwestycji powstanie 10 obiektów mostowych oraz cztery ronda. Prace projektowe na tym zadaniu realizowane są zgodnie z harmonogramem. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa celem złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w IV kwartale 2022 roku.

 

W październiku 2018 roku podpisano umowę na projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 o długości 14,6 km. Wykonawca inwestycji, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aktualnie trwają prace projektowe oraz procedowana jest zmiana decyzji środowiskowej. Uzyskanie zmiany decyzji umożliwi przygotowywanie dokumentacji projektowej w celu złożenia wniosku o ZRID w pierwszym kwartale 2020 roku. Obwodnica zostanie oddana do ruchu w 2022 roku.

 

Aktualnie na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczęto prace przy drugim etapie obwodnicy Kępna. Obwodnica Kępna, w ciągu nowego odcinka drogi ekspresowej S11, realizowana jest w dwóch etapach. W pierwszym, na który umowę podpisaliśmy w październiku 2015 roku, powstał odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 3,6 km, prowadzący na północ od węzła Kępno na S8.  Obecnie realizowana jest druga część tego zadania tj. przedłużenie trasy na południe od drogi ekspresowej S8. Umowę w systemie Projektuj i buduj podpisaliśmy w październiku 2017 roku, a jej wartość wynosi 122,6 mln złotych. W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,8 km oraz łącznik z istniejącą drogą krajową drogą krajową nr 11 o długości ok. 1,3 km. 14 czerwca 2019 roku otrzymaliśmy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a cztery dni później przekazaliśmy Wykonawcy plac budowy. Drugi etap obwodnicy Kępna wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe w ciągu obecnej DK11, a przyszłej S11. Ułatwiony zostanie dojazd do Kępna od strony drogi ekspresowej S8 i uprości się połączenie z DK39 w kierunku Namysłowa. Oddanie do ruchu obwodnicy Kępna planowane jest w 2021 roku.

 

Informacja z podpisania umowy - Myślina:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/29879/Informacja-o-podpisaniu-umow-na-nadzor

Informacja z podpisania umowy - Niemodlin:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/29407/Podpisano-umowe-na-budowe-obwodnicy-Niemodlina-w-ciagu-DK46

Informacja z podpisania umów - Olesno i Praszka:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/33582/Podpisalismy-umowe-na-realizacje-obwodnicy-Olesna-w-ciagu-S11-oraz-obwodnicy-Praszki-w-ciagu-DK45

Informacja z podpisania umowy – Kędzierzyn-Koźle:

https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/31027/Obwodnica-Kedzierzyna-Kozla-zostanie-przedluzona

 

Strona internetowa inwestycji - obwodnica Myśliny: https://obwodnicamysliny.pl/

Strona internetowa inwestycji - obwodnica Niemodlina: http://obwodnicaniemodlina.pl/

Strona internetowa inwestycji - obwodnica Olesna: https://www.s11-obwodnicaolesna.pl/

Strona internetowa inwestycji - obwodnica Praszki: http://dk45obwodnicapraszki.pl/

Strona internetowa inwestycji - obwodnica Kędzierzyna-Koźla: http://obwodnica-kedzierzyn-kozle.pl/index.html

 

Kolejne inwestycje na etapie przygotowania

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Wykonawca przeanalizował  cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. W zależności od analizowanego wariantu, inwestycja przebiega przez 2 lub 3 województwa. We wszystkich analizowanych  wariantach najdłuższe odcinki zlokalizowane są w województwie opolskim. Ponadto warianty W1 i W1B biegną przez obszar województwa wielkopolskiego, a warianty W2 i W2B ponadto zajmują niewielki odcinek (ok. 2,5 km) województwa łódzkiego.

W lipcu br. odbyło się posiedzenie KOPI, na którym rekomendowanym do realizacji wariantem jest wariant W2B. Wariant ten będzie przedstawiony do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą planujemy uzyskać w II kw. 2020 roku.

Strona internetowa inwestycji:

https://www.trakt.eu/s11-kepno-a1/

 

15 kwietnia 2019 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz Koncepcji Programowej (STEŚ i KP) dla obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. W pierwszym – finalizowanym obecnie – etapie prac projektowych projektant analizował i przedstawił wiele możliwości ukształtowania przebiegu korytarza przyszłej obwodnicy. Analizowane były zarówno przebiegi po północno-zachodniej stronie miasta, jak i po południowo-wschodniej stronie. Badane były wszystkie istotne czynniki wpływające na ukształtowanie trasy, takie jak m.in. naturalne i sztuczne przeszkody terenowe,  zakres spełnienia podstawowego celu zadania, jakim jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dróg krajowych poza obszary zabudowy, kolizje z obszarami cennymi przyrodniczo, kolizje z innymi zagospodarowanymi terenami itp.

Spośród przedstawionych propozycji, zostanie wybranych kilka optymalnych wariantów przebiegu, które następnie zostaną poddane bardzo szczegółowym i szerokim analizom zgodnie z zasadami STEŚ. Ich badanie zakończy się opracowaniem wielokryterialnej analizy porównawczej w celu wyłonienia wariantu przebiegu najbardziej optymalnego. Warianty te zostaną również przedstawione społeczności lokalnej podczas spotkań informacyjnych, a opinia społeczeństwa oraz ewentualne zasadne uwagi do przedstawionych rozwiązań będą jednym z kryteriów wpływających na rekomendację wariantu przebiegu drogi do realizacji.