viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2019

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na budowę drogi S1 Przybędza – Milówka

11-05-2019

11 maja 2019 roku wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka drogi S1 Przybędza – Milówka (tzw. Obejście Węgierskiej Górki), którą złożyło Konsorcjum firm, gdzie liderem jest MIRBUD S. A. Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 378 952 702,84 zł brutto w czasie 34 miesięcy, w formule „Projektuj i buduj”. Do czasu na realizację robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca), natomiast w przypadku pierwszych 7 miesięcy umowy, przeznaczonych na projektowanie liczony jest każdy miesiąc.

GDDKiA Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Dlatego wykonawca musi w pierwszej kolejności opracować dokumentację projektowo-wykonawczą oraz uzyskać niezbędne decyzje umożliwiające wykonanie robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania budowanego odcinka drogi o długości 8,530 km. Droga S1 na odcinku Przybędza - Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:

• jednojezdniowy – jedna jezdnia po dwa pasy ruchu, na odcinku przed i za tunelami

• dwujezdniowy – dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, na odcinku tunelowym oraz miedzy tunelami. Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.

Na początku i końcu odcinka rozbudowane zostaną o brakujące łącznice – węzły „Przybędza” i „Milówka” wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków.

 

Kalendarium:

1. Nazwa zadania: Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)

2. Data wszczęcia postępowania: 17 stycznia 2018 r.

3. Ostateczny termin składania ofert: 13 czerwca 2018 r.

4. Informacja z otwarcia: otwarcie ofert nastąpiło 13 czerwca 2018 roku, w postępowaniu złożono 7 ofert. Ofertę z najniższą ceną złożyła firma TOTO Sp. p. A Construzioni Generali – 1 181 722 055,38 zł brutto, ofertę z najwyższą ceną złożyło konsorcjum firm METROSTAV POLSKA S.A. (lider), MERTOSTAV a.s. (członek) – 1 794 813 938,35 zł brutto.

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 24.10.2018 r., za cenę 1 181 722 055,38 zł zadanie zrealizować miała firma TOTO Sp. p. A Construzioni Generali. Do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza 11.12.2018 r. wydała wyroki, które unieważniły wybór oferty najkorzystniejszej. GDDKiA została zobowiązana do powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

Działając zgodnie z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt. KIO 2281/18, sygn. akt KIO 2286/18, sygn. akt KIO 2291/18) Zamawiający unieważnił czynność wyboru oferty uznanej przez Zamawiającego za najkorzystniejszą oraz przystąpił do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Jednocześnie na ww. orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, za pośrednictwem Urzędu Zamówień Publicznych, została złożona w styczniu 2019 roku skarga do Sądu Okręgowego w Katowicach przez Wykonawcę - Konsorcjum Firm: China Railway 14 Bureau Group Co., Ltd. Tiejian Building A, 2666, Aoti West Road, 250101 Jinan, Chiny oraz Polbud-Pomorze sp. z o.o. Łącko 18, 88-170 Pakość.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach oddalił przedmiotową skargę i uznał ją za niezasadną. Po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w związku z Wyrokiem KIO z 11.12.2018 r. (sygn. akt: KIO 2281/18, 2286/18, 2291/18) oraz Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z 07.05.2019 r. (sygn. akt XIX Ga 130/19), jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Konsorcjum:

LIDER - MIRBUD S. A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice

PARTNER – PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWY DRÓG I MOSTÓW KOBYLARNIA S. A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza

PARTNER – PRYWATNA SPÓŁKA AKCYJNA ZRZESZENIE BUDOWLANE „INTERBUDMONTAŻ” ul. T. Strokacha budynek 1 03148 Kijów, Ukraina

 

Pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i grafika przedstawiająca przebieg drogi – w załączonych plikach.