viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInformacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym

29-03-2019
INFORMACJA GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Zgodnie z art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku – zarządca dróg krajowych na terenie województwa podlaskiego – informuje, że: •w dniu 20.12.2018 r. na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zostało przyjęte Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla drogi krajowej S-19 na odcinku Kuźnica - Sokółka. Zgodnie z Protokołem nr 20/2018 z dnia 26.03.2019 r. przyjęto przebieg drogi S-19 na odcinku Kuźnica - Sokółka wg wariantu 2.2. Wariant ten będzie rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, •planuje uzyskać decyzję ZRID w II kwartale 2019 roku dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 18+560 do km 22+500, •planuje uzyskać w IV kwartale 2019 roku decyzję ZRID dla zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze” (z węzłem) – węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8] + 3,57 km [klasy G]", •planuje uzyskać w III kwartale 2019 roku decyzję ZRID dla zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe", •planuje uzyskać w III kwartale 2019 roku decyzję ZRID dla zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63 [GP] 8,907 km”, •planuje uzyskać w II kwartale 2020 roku decyzję ZRID dla zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) - węzeł „Kolno” (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61]+DK 64 [GP] 6,963 km”, •planuje uzyskać w III kwartale 2019 roku decyzję ZRID dla zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km”, •planuje uzyskać w III kwartale 2019 roku decyzję ZRID dla zadania: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]”, •na przełomie kwietnia i maja 2019 roku planuje uzyskać decyzję ZRID dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek". W ramach w/w inwestycji w pasie drogowym zostanie zlokalizowany kanał teletechniczny. Informację o zainteresowaniu udostępnieniem kanału należy składać w ciągu 30 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, w formie pisemnej na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok Ponadto informuję, że zrealizowano kanał technologiczny w ramach n/w inwestycji drogowych na następujących odcinkach dróg krajowych: •droga krajowa nr 16 na odcinku przejścia przez m. Jeziorki (km 327+000 – 327+450), •droga krajowa nr 16 na odcinku przejścia przez m. Rutki (km 324+760 – 325+114), •droga krajowa nr 16 na odcinku Augustów – Przewięź (km 338+600 – 345+330), •droga krajowa nr 16 na odcinku przejścia przez m. Poćkuny (km 380+694 – 381+023), •obwodnica m. Bargłów Kościelny, w ciągu drogi krajowej nr 61 (km 237+153 – 248+160), •droga krajowa nr 62 na odcinku przejścia przez m. Słochy Annopolskie (km 351+350 – 352+800), •droga krajowa nr 62 na odcinku przejścia przez m. Drohiczyn (km 340+340 +340+906), •droga krajowa nr 65 na odcinku Osowiec Twierdza (km 115+835 – 117+000), •droga krajowa nr 65 na odcinku Mońki – Knyszyn (km 130+000 – 142+314), •droga krajowa nr 65 na odcinku Knyszyn – Cegielnia (km 142+335 – 143+780), •droga krajowa nr 66 na odcinku przejścia przez m. Malinniki (km 90+730 – 91+600), •S-8 na odcinku Ostrów Mazowiecka – granica województwa mazowieckiego/podlaskiego w km od 553+145,5 do km 562+572,07, •S-8 na odcinku granica województwa mazowieckiego/podlaskiego – Obwodnica Zambrowa od km 561+076 do km 575+955, •S-8 na odcinku Obwodnica Wiśniewa – Mężenin od km 586+310 do km 604+700, •S-8 na odcinku Mężenin – Jeżewo od km 601+700 do km 615+961, •S-61 na odcinku Obwodnica Stawisk od km 175+202 do km 181+691, •S-61 na odcinku Obwodnica Szczuczyna od km 197+550 do km 207+557, •droga krajowa nr 8 i droga ekspresowa S-61 – „Obwodnica Augustowa”: dk 8 na odcinku od km 0+000 do km 21+480 i S-61 na odcinku od km 0+000 do km 13+000, •obiekt mostowy w ciągu dk 63 na rz. Jabłonka w m. Zambrów Pruszki od km 167+134,85 do km 167+207, •obiekt mostowy w ciągu dk 63 na rz. Jabłonka w m. Zambrów od km 168+960 do km 168+965. Informację o zainteresowaniu udostępnieniem zrealizowanych kanałów należy składać w formie pisemnej na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok Składając wniosek o zainteresowaniu udostępnieniem kanału należy zawrzeć informacje o rodzaju infrastruktury, jej parametrach pozwalających określić ilość rezerwowych rur, długość odcinka oraz ewentualnie inne dane pozwalające dobrać parametry planowanych kanałów technologicznych. Natomiast informacje nt. planowanych i wykonanych kanałów technologicznych, tj. m.in. planowanego przebiegu, przekroju czy wolnych zasobach dostępne są w siedzibie Oddziału w Białymstoku GDDKiA. Niniejsza informacja została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Białymstoku www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.