viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2018

Podsumowanie roku

21-12-2018

W ubiegłym roku, dla katowickiego oddziału GDDKiA najważniejsze inwestycje to budowa autostrady A1 od granicy z woj. łódzkim do Pyrzowic oraz drogi ekspresowej S1 na południu i w środkowej części woj. śląskiego.

 W lipcu ub.r. podpisano umowę na projekt i budowę północnego odcinka autostrady o długości 16,9 km. Realizacja czterech pozostałych fragmentów A1 jest już na finiszu i dobiegnie końca w II połowie przyszłego roku.

 

Dla odcinka F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem) zaawansowanie robót wyniosło 48,84 %, w tym: drogowych 33,09 %, mostowych 71,14 %, branżowych 43,34 %. 

W 2018 roku oddano do użytkowania prawą jezdnię autostrady A1 na obiekcie WA-352 na budowanym węźle „Rząsawa”, celem otwarcia frontów Robót dla kontynuacji prac przy budowie lewej jezdni i obiektu WA-352 na węźle „Rząsawa”.

 

Dla odcinka G: węzeł „Blachownia" (bez węzła) - węzeł „Zawodzie" (z węzłem) zaawansowanie robót wyniosło 88,29 %, w tym: drogowych 88,58 %, mostowych 95,25 %, branżowych 74,20 %

W 2018 roku oddano do użytkowania wiadukt drogowy WD 378 w Konopiskach w ciągu drogi powiatowej nad budowaną autostradą A1.

 

Dla odcinka H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem) zaawansowanie robót wyniosło 82,75 %, w tym: drogowych  78.00 %, mostowych 80,00 %, branżowych 68,20 %.

Do tej pory oddano już do użytkowania drogę lokalną DL01 – ulicy Wąsosz z wiaduktem drogowym nr 383 w miejscowości Wąsosz w Gminie Konopiska. W najbliższym czasie planowane jest również oddanie do użytkowania fragmentu drogi łącznikowej węzła autostradowego „Woźniki” wraz z rondem, w ciągu budowanej obwodnicy Woźnik nr DW789.

 

Dla odcinka I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła) zaawansowanie robót wyniosło 87,57 %, w tym: drogowych 89,01 %, mostowych 81,25 %, branżowych 71,98 %.

Do tej pory oddano już do użytkowania wiadukt drogowy nr 400 w ciągu drogi wojewódzkiej DW789 w Woźnikach oraz wiadukt drogowy nr 409 w ciągu drogi powiatowej DP 3203S - ul. Nowodworcowej w Ożarowicach.

 

W przypadku drogi ekspresowej S1 w listopadzie została podpisana umowa na projekt i budowę drugiej jezdni odcinka Pyrzowice – Podwarpie. Czas realizacji to 20 miesięcy, czyli do kwietnia 2021 roku.

 

W przygotowaniu:

Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę fragmentu od Przybędzy do Milówki, zostało zaplanowano w I kwartale przyszłego roku.

 

W grudniu 2018 r głoszono przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Inwestycję podzielona została na dwa zadania: Pierwsze, Siewierz–Poręba–Zawiercie (Kromołów), będzie mieć 16,7 km długości. W ramach tego fragmentu powstać mają m.in. dwa węzły: „Kuźnica” i „Kromołów” oraz siedem wiaduktów i cztery mosty. Drugie zadanie, w Zawierciu (Kromołów–Żerkowice), będzie mieć 7,6 km długości, a na trasie powstaną m.in. cztery wiadukty.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj” w latach 2019-2023.

 

Zaawansowane są również prace przygotowawcze dla drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Pod koniec roku zakończono opracowywanie koncepcji programowej. Ogłoszenie postępowania na wybór Wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje  drogę planowane jest w I kwartale 2019 r. Dla odcinka S1 pomiędzy Podwarpiem a Dąbrową Górniczą złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Trwa opracowywanie dokumentacji - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim”. Dokumentacja zostanie wykonana w 14 miesięcy. Realizacja w formule „Projektuj i Buduj” przewidywana jest na lata 2023-2026.

 

Działania na istniejące sieci drogowej.

Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ubiegłym roku do najważniejszych zadań, które udało się zrealizować należą:

 • budowa 4 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 91 w Rędzinach,
 • budowa 2 sygnalizacji ostrzegawczych - w postaci znaku D-6 na wysięgniku z żółtym światłem pulsacyjnym wraz z podświetleniem przejścia dla pieszych na DK 91 w Kłomnicach,
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 91 z ul. Mstowską/Dworcową w miejscowości Rudniki,
 • budowa sygnalizacji świetlnej wraz z korektą geometrii skrzyżowania oraz budową fragmentu chodnika na DK78 w Nieborowicach - w ramach PBDK - PLMN.

 

Inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa sygnalizacji świetlne na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych czy sygnalizacji świetlne ostrzegawczych na przejściach, wraz z ich podświetleniem, niewątpliwie przyczynią się na zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowników - w szczególności tych niechronionych - pieszych. Te inwestycje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi poprzez wyeliminowanie kolizji i wypadków drogowych w obszarze oddziaływania skrzyżowań i przejść dla pieszych.

 

Prace na istniejącej sieci drogowej:

Minionym rok to także prace remontowe i przebudowy. Udało się wykonać większe remonty nawierzchni na drogach:   

 • DK91 na odcinkach Chorzenice – Rudniki o długości 1,900 km i Lipicze – Kłomnice o dł. 1,810
 • DK45 w miejscowości Bieńkowice o długości 2,000 km,          
 • DK78 w Tarnowskich Górach o długości 4,03 km,
 • DK 46 w Lisowicach o długości 1,000 km oraz na odcinku Gwoździany - Pawonków (m. Skrzydłowice) o długości 1,000 km,
 • DK1 w Pszczynie o długości 0,606 km,
 • S1 w Kamesznicy o długości 0,945 km,          
 • DK46 w Lisowicach o długości 1,276 km.        

Wykonaliśmy również ponad 35,5 km drobnych remontów nawierzchni.

 

Przebudowaliśmy również wiadukt drogowy w ciągu drogi krajowej nr 46 nad linią kolejową CMK w Nakle.

 

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych:

 • na odcinku DK1 Piasek-Pszczyna  wybudowano ekrany akustyczne o łącznej długości 3 030 mb i wysokości od 4,5 do 6,0m,
 • na DK 81 w Orzeszu-Zawiści br. wybudowano ekrany akustyczne o łącznej długości 610 mb i wysokości 5,5. W ramach budowy ekranów wybudowany został również odcinek drogi serwisowej o długości 660 m.
 • na ul. Beskidzkiej w Mikołowie w ciągu DK44 - na miesiąc przed terminem umownym, zakończono budowę  ekranów akustycznych o łącznej długości 684 mb i wysokości od 3,5 do 6,0.