Podsumowanie roku

W ubiegłym roku, dla katowickiego oddziału GDDKiA najważniejsze inwestycje to budowa autostrady A1 od granicy z woj. łódzkim do Pyrzowic oraz drogi ekspresowej S1 na południu i w środkowej części woj. śląskiego.

 W lipcu ub.r. podpisano umowę na projekt i budowę północnego odcinka autostrady o długości 16,9 km. Realizacja czterech pozostałych fragmentów A1 jest już na finiszu i dobiegnie końca w II połowie przyszłego roku.

 

Dla odcinka F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem) zaawansowanie robót wyniosło 48,84 %, w tym: drogowych 33,09 %, mostowych 71,14 %, branżowych 43,34 %. 

W 2018 roku oddano do użytkowania prawą jezdnię autostrady A1 na obiekcie WA-352 na budowanym węźle „Rząsawa”, celem otwarcia frontów Robót dla kontynuacji prac przy budowie lewej jezdni i obiektu WA-352 na węźle „Rząsawa”.

 

Dla odcinka G: węzeł „Blachownia" (bez węzła) - węzeł „Zawodzie" (z węzłem) zaawansowanie robót wyniosło 88,29 %, w tym: drogowych 88,58 %, mostowych 95,25 %, branżowych 74,20 %

W 2018 roku oddano do użytkowania wiadukt drogowy WD 378 w Konopiskach w ciągu drogi powiatowej nad budowaną autostradą A1.

 

Dla odcinka H: węzeł „Zawodzie” (bez węzła) – węzeł „Woźniki” (z węzłem) zaawansowanie robót wyniosło 82,75 %, w tym: drogowych  78.00 %, mostowych 80,00 %, branżowych 68,20 %.

Do tej pory oddano już do użytkowania drogę lokalną DL01 – ulicy Wąsosz z wiaduktem drogowym nr 383 w miejscowości Wąsosz w Gminie Konopiska. W najbliższym czasie planowane jest również oddanie do użytkowania fragmentu drogi łącznikowej węzła autostradowego „Woźniki” wraz z rondem, w ciągu budowanej obwodnicy Woźnik nr DW789.

 

Dla odcinka I: węzeł „Woźniki” (bez węzła) – węzeł „Pyrzowice” (bez węzła) zaawansowanie robót wyniosło 87,57 %, w tym: drogowych 89,01 %, mostowych 81,25 %, branżowych 71,98 %.

Do tej pory oddano już do użytkowania wiadukt drogowy nr 400 w ciągu drogi wojewódzkiej DW789 w Woźnikach oraz wiadukt drogowy nr 409 w ciągu drogi powiatowej DP 3203S - ul. Nowodworcowej w Ożarowicach.

 

W przypadku drogi ekspresowej S1 w listopadzie została podpisana umowa na projekt i budowę drugiej jezdni odcinka Pyrzowice – Podwarpie. Czas realizacji to 20 miesięcy, czyli do kwietnia 2021 roku.

 

W przygotowaniu:

Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki). Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę fragmentu od Przybędzy do Milówki, zostało zaplanowano w I kwartale przyszłego roku.

 

W grudniu 2018 r głoszono przetargi na budowę obwodnic Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Inwestycję podzielona została na dwa zadania: Pierwsze, Siewierz–Poręba–Zawiercie (Kromołów), będzie mieć 16,7 km długości. W ramach tego fragmentu powstać mają m.in. dwa węzły: „Kuźnica” i „Kromołów” oraz siedem wiaduktów i cztery mosty. Drugie zadanie, w Zawierciu (Kromołów–Żerkowice), będzie mieć 7,6 km długości, a na trasie powstaną m.in. cztery wiadukty.

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie „Projektuj i Buduj” w latach 2019-2023.

 

Zaawansowane są również prace przygotowawcze dla drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko-Biała. Pod koniec roku zakończono opracowywanie koncepcji programowej. Ogłoszenie postępowania na wybór Wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje  drogę planowane jest w I kwartale 2019 r. Dla odcinka S1 pomiędzy Podwarpiem a Dąbrową Górniczą złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Trwa opracowywanie dokumentacji - Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w woj. śląskim”. Dokumentacja zostanie wykonana w 14 miesięcy. Realizacja w formule „Projektuj i Buduj” przewidywana jest na lata 2023-2026.

 

Działania na istniejące sieci drogowej.

Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ubiegłym roku do najważniejszych zadań, które udało się zrealizować należą:

 • budowa 4 sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 91 w Rędzinach,
 • budowa 2 sygnalizacji ostrzegawczych - w postaci znaku D-6 na wysięgniku z żółtym światłem pulsacyjnym wraz z podświetleniem przejścia dla pieszych na DK 91 w Kłomnicach,
 • budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 91 z ul. Mstowską/Dworcową w miejscowości Rudniki,
 • budowa sygnalizacji świetlnej wraz z korektą geometrii skrzyżowania oraz budową fragmentu chodnika na DK78 w Nieborowicach - w ramach PBDK - PLMN.

 

Inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa sygnalizacji świetlne na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych czy sygnalizacji świetlne ostrzegawczych na przejściach, wraz z ich podświetleniem, niewątpliwie przyczynią się na zwiększenie bezpieczeństwa ich użytkowników - w szczególności tych niechronionych - pieszych. Te inwestycje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi poprzez wyeliminowanie kolizji i wypadków drogowych w obszarze oddziaływania skrzyżowań i przejść dla pieszych.

 

Prace na istniejącej sieci drogowej:

Minionym rok to także prace remontowe i przebudowy. Udało się wykonać większe remonty nawierzchni na drogach:   

 • DK91 na odcinkach Chorzenice – Rudniki o długości 1,900 km i Lipicze – Kłomnice o dł. 1,810
 • DK45 w miejscowości Bieńkowice o długości 2,000 km,          
 • DK78 w Tarnowskich Górach o długości 4,03 km,
 • DK 46 w Lisowicach o długości 1,000 km oraz na odcinku Gwoździany - Pawonków (m. Skrzydłowice) o długości 1,000 km,
 • DK1 w Pszczynie o długości 0,606 km,
 • S1 w Kamesznicy o długości 0,945 km,          
 • DK46 w Lisowicach o długości 1,276 km.        

Wykonaliśmy również ponad 35,5 km drobnych remontów nawierzchni.

 

Przebudowaliśmy również wiadukt drogowy w ciągu drogi krajowej nr 46 nad linią kolejową CMK w Nakle.

 

Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych:

 • na odcinku DK1 Piasek-Pszczyna  wybudowano ekrany akustyczne o łącznej długości 3 030 mb i wysokości od 4,5 do 6,0m,
 • na DK 81 w Orzeszu-Zawiści br. wybudowano ekrany akustyczne o łącznej długości 610 mb i wysokości 5,5. W ramach budowy ekranów wybudowany został również odcinek drogi serwisowej o długości 660 m.
 • na ul. Beskidzkiej w Mikołowie w ciągu DK44 - na miesiąc przed terminem umownym, zakończono budowę  ekranów akustycznych o łącznej długości 684 mb i wysokości od 3,5 do 6,0.