viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

GDDKiAArchiwum 2018

Podsumowanie inwestycji zrealizowanych w 2018 roku, plany na 2019 rok

15-12-2018

Inwestycje z Programu Budowy Dróg Krajowych zrealizowane w 2018 roku przez GDDKiA O/Opole:

W ramach zarządzania kontraktem na terenie O/Wrocław:

 

- Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu DK33 i DK46

Termin oddania do użytku 28.05.2018

Realizacja inwestycji miała na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów, poprawę bezpieczeństwa ruchu – zarówno dla użytkowników dróg, jak i mieszkańców m. Kłodzka, a także poprawę warunków ruchu na kierunku Polska – Czechy, usprawniony został dojazd do przejścia granicznego Boboszów.

 

GDDKiA

 

GDDKiA 

 

GDDKiA

 

W ramach zarządzanie kontraktem na terenie O/Poznań

 

- Budowa I etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11

Termin oddania do użytku 23.05.2018

Realizacja inwestycji miała na celu skomunikowanie dróg S8 i DK11, poprzez istniejący węzeł „KĘPNO - KRĄŻKOWY”, stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży, wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

Film prezentujący oddaną inwestycję: (I etap obwodnicy Kępna w ciągu S11)

http://www.s11-obwodnicakepna.pl/filmy

 

Rozpoczęte realizacje w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych :

 

- Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu DK46

Umowa na realizację robót została podpisana w dniu 22.06.2018 .

W ramach budowy wykonana zostanie trasa o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu (każdy w przeciwnym kierunku).

Umowa przewiduje budowę trzech obiektów inżynierskich ( 1 wiadukt i 2 przejazdy gospodarcze). Długość obwodnicy: 3,14 km.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie relacji Opole – Warszawa. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i drogi krajowej nr 46 oraz w powiecie oleskim.

Po przekazaniu terenu budowy w dniu 13.07.2018 r. Wykonawca przystąpił do realizacji robót drogowych, mostowych i branżowych. W ciągu tego półrocza wykonano około 50% wszystkich nasypów drogowych, wybudowano fundamenty obiektów mostowych oraz przyczółki i płytę pomostu. Na budowie trwały również roboty związane z budową przepustów, wykonaniem melioracji oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, wodociągowych i telekomunikacyjnych.

Planowane zakończenie Inwestycji - 22.10.2019 r

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

Film prezentujący przebieg prac na budowie obwodnicy Myśliny - listopad 2018.

https://youtu.be/KakB6pbnJw0

 

 - Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46

Wystąpienie o wydanie decyzji ZRID I kw.2019 r., rozpoczęcie robót – druga połowa 2019 rok

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości ulic miejskich i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina oraz wsi Brzęczkowice i Sosnówka. Wyeliminowanie z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężkich przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie Polska – Czechy oraz Opole – Kłodzko. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 46 oraz w województwie opolskim.

 

 - Budowa płn. obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Po jej oddaniu z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim. Zadanie jest w trakcie realizacji – system projektuj i buduj, obecnie trwa proces projektowania. Umowa z Wykonawcą robót została podpisana w dniu 15.10.2018 r., przewidywane oddanie do ruchu to 16.04.2022 r.

 

W ramach zarządzanie kontraktem na terenie O/Poznań

 

- Budowa obwodnicy m. Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II.

Zadanie realizowane jest w systemie „projektuj i buduj”. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po uzyskaniu tej decyzji zakończy się etap projektowania i Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót budowlanych. W ramach inwestycji planuje się: budowę drogi ekspresowej S11 o długości 6,8 km, węzła „Kępno – Wschód” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, węzła „Baranów” – połączenie z istniejącą drogą krajową nr 11, budowę 9 obiektów inżynierskich, przebudowę istniejących dróg kolidujących z obwodnicą, wykonanie systemu odwodnienia drogi wraz ze zbiornikami retencyjnymi, przebudowę infrastruktury technicznej, wykonanie oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz urządzeń ochrony środowiska. Głównym celem inwestycji jest przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej DK11 oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych m. Kępno. Ponadto w ramach podpisanego zamówienia uzupełniającego zaplanowano zaprojektowanie i budowę łącznika do istniejącej drogi krajowej nr 11 wraz z budową pełnego węzła "Baranów" i drugą jezdnią drogi S11 w rejonie przedmiotowego węzła. Umożliwi to bezkolizyjne włączenie obwodnicy do drogi krajowej nr 11.

 

Remonty i modernizacje:

 

- Rozbudowa DK45 na odc. Reńska Wieś-Większyce-Poborszów

Zakończenie prac – koniec I kw. 2019 r. lub początek II kw. 2019 r.

Przedmiotem inwestycji objętej niniejszym zadaniem jest rozbudowa drogi krajowej nr 45 polegająca na: wykonaniu jezdni o szerokości 7,00m z obustronnymi poboczami o szerokości 0,50m z mieszanki SMA, wykonanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, zatok autobusowych, dróg transportu rolnego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, budowę stanowiska do ważenia pojazdów.                                       

W celu poprawy bezpieczeństwa, zadanie obejmuje przebudowę w Reńskiej Wsi skrzyżowania skanalizowanego dróg krajowych nr 45,38 i drogi wojewódzkiej nr 418 na rondo turbinowe oraz rozbudowę ronda w Większycach.

 

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

 - Przebudowa mostu w Prudniku

Zakończono zadanie inwestycyjne realizowane przez GDDKiA Oddział w Opolu pt.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Prudnik”.

W miejsce poprzedniego mostu, który był już w znacznym stopniu wyeksploatowany, został wybudowany w całości od podstaw nowy most.

Z uwagi na zabytkowy charakter poprzedniego obiektu projekt przebudowy uzgodniono z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W wyniku tych ustaleń nowy most wybudowano oddając w pełni architekturę poprzedniego. Doskonale wpisuje to nowoczesną budowlę inżynierską w zabytkowy charakter miasta.

Prowadzenie budowy (całkowite wyłączenie z eksploatacji fragmentu ulicy Batorego) było znacznym utrudnieniem dla użytkowników dróg. Ruch samochodowy z drogi krajowej był przekierowany na istniejący układ komunikacyjny w mieście i dodatkową, tymczasową drogę objazdową (wraz mostem składanym) znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy.

Na uwagę zasługuje fakt bardzo szybkiego postępu robót. Od momentu zamknięcia ulicy i rozpoczęcia prac rozbiórkowych do umożliwienia przejazdu po nowym moście upłynęło zaledwie 143 dni. Było to efektem dużej mobilizacji Wykonawcy i dobrej współpracy ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu.

Ustrój nośny nowego mostu stanowią trzy żelbetowe łuki połączone monolitycznie ze ścianami bocznymi. Rozpiętość teoretyczna każdego z trzech przęseł wynosi 9,50 m (w świetle podpór 7,60 m). Podpory są żelbetowe, masywne. Całkowita szerokość mostu wynosi 13,50 m. Parametry techniczne obiektu pozwalają na dopuszczenie ruchu kołowego bez ograniczeń (nośność wg. PN-85/S-10030 Klasa A).

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

- Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku Granica Państwa – Pietrowice o długości ok. 2,75 km

 

W ramach przebudowy DK 38 zakończono następujące prace:

· Wykonanie robót rozbiórkowych,

· Wykonanie przepustów pod drogą,

· Wykonanie kanalizacji deszczowej,

· Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej,

· Wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej,

· Wykonanie kanału technologicznego,

· Wykonanie przepustów pod zjazdami,

· Wykonanie poszerzenia korpusu drogowego,

· Wykonanie chodnika, ciągu pieszo-rowerowego,

· Wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, jezdni manewrowej, pobocza, zatok autobusowych, zatok postojowych, chodnika i ciągów pieszo-rowerowych,

· Wykonanie robót wykończeniowych,

· Montaż elementów oświetlenia,

· Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Prace zostały przerwane na okres zimowy. Do wykonania pozostały następujące elementy:

- warstwa ścieralna na całej długości przebudowywanego odcinka DK 38,

- nawierzchnia ścieżki rowerowej,

- roboty związane z humusowaniem,

- wykonanie zjazdów na pola wraz z obrukami wlotów i wylotów przepustów znajdujących się pod zjazdami,

- roboty ziemne związane z kontynuacją wykonywania rowów drogowych (na brakujących odcinkach)

 

Zakończenie prac jest przewidywane na drugi kwartał 2019 r.