viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2018

Stanowisko GDDKiA w sprawie planowanych połączeń komunikacyjnych w dzielnicy Podgórze

12-12-2018
W związku z planowanymi inwestycjami mieszkaniowymi w krakowskiej dzielnicy Podgórze i postulowanym przez inwestora połączeniem osiedla z A4 Południową Obwodnicą Krakowa, GDDKiA przedstawiła inwestorowi warunki prawne i techniczne, które muszą być spełnione do powiązania osiedla z istniejącym układem dróg. (zał. Odpowiedź z oddziału)

GDDKiA jest otwarta na rozmowy z inwestorem i wypracowanie rozwiązania pozostającego w zgodności z przepisami prawa oraz niewpływającego na pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ocenie GDDKiA rozmowy te powinny się odbywać z udziałem władz miasta, które zarządzają drogami w Krakowie.

Inwestor osiedla mieszkaniowego przedstawił do rozważenia dwie propozycje: budowę dodatkowego węzła pomiędzy istniejącymi już węzłami Kraków Południe i Skawina lub dojazdów do osiedla poprzez węzeł Skawina.

Podczas ustaleń mających na celu wybór połączenia drogowego osiedla z układem dróg publicznych należy mieć na uwadze poziom oraz charakter ruchu, który będzie generowany przez nową inwestycję mieszkaniową, w szczególności w godzinach szczytu (dojazdy do i z pracy).

Ewentualna budowa dodatkowego węzła na autostradzie A4 pozostaje do rozważenia, jednak pamiętać należy, że zlokalizowanie węzła w zbyt bliskiej odległości od już istniejących może przyczyniać się do zmniejszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pogorszenia płynności ruchu, co ostatecznie mogłoby się okazać rozwiązaniem niespełniającym zakładanych celów. W tej części autostrady A4, która jest jednocześnie Południową Obwodnicą Krakowa, średni ruch wynosi ponad 58 tys. pojazdów na dobę. Wyniki monitoringu wskazują, że co roku poziom ruchu wzrasta o 2-2,5%.

Dodatkowo, z uwagi na prorodzinny charakter programu Mieszkanie Plus, istotne wydaje się zapewnienie dostępu do infrastruktury miejskiej (szkoły, przedszkola, sklepy, zakłady opieki zdrowotnej itd.) poprzez sieć dróg lokalnych, a nie tranzytowych. Zatem niezwykle istotne jest zapewnienie komunikacji od strony miasta, stąd włączenie do rozmów przedstawicieli Prezydenta Miasta Krakowa mogłoby okazać się trafne. Takie rozwiązanie mogłoby obejmować także budowę dojazdów do nowego osiedla poprzez węzeł Skawina na autostradzie A4. Aby ocenić, jak funkcjonowałoby takie rozwiązanie, konieczne będzie opracowanie wymaganej przepisami analizy ruchu i bezpieczeństwa jego użytkowników.