viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2018

Podpisano umowę na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa.

13-11-2018

We wtorek 13 listopada 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa z konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź, które wyceniły koszt zadania na 1 427 968 500 zł.

Wykonawca ma przygotować projekt, wybudować drogę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast przy projektowaniu okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane.

 

W ramach inwestycji do wykonania jest :

  • zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S52 długości ok. 12,5 km na odcinku: węzeł Modlnica (z rozbudową węzła) – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
  • uzyskanie wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych;
  • wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą;
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej;
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej

 

Długość dwujezdniowego odcinka od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wynosi 12 km 327 m. Każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu. Węzeł Mistrzejowice, z którym połączona zostanie S52 POK powstanie w ramach budowy odcinka S7  w. Widoma – Kraków (z włączeniem do węzła Kraków  Nowa Huta). W ten sposób zamknie się IV obwodnica  Krakowa

 

Węzły w ciągu S52 POK :

  •  Modlnica – dobudowa 4 łącznic
  • Zielonki  - węzeł zespolony, z dwoma rondami, na skrzyżowaniu POK S52 z ulicami : Na  

                                       Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną    Trasą Wolbromską ( projekt ZDW )

  • Węgrzce – w miejscu skrzyżowania z DK 7 i Al. 29 – listopada
  • Batowice – w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową 1256 K

 

3 tunele – pod rzeką Prądnik o długości 870 m, pod wzgórzem w Batowicach o dł. 653 m, pod    

                      wzgórzem „Syberia” na terenie Krakowa o dł. 98 m

 

Powstanie : 27 obiektów mostowych, 4 km murów oporowych, 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.

 

Jeszcze w pierwszym kwartale 2016 r. Północna Obwodnica Krakowa nie była przewidziana w sieci dróg krajowych. Nie była planowana taka droga krajowa. Dopiero zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, Północna Obwodnica Krakowa znalazła się w sieci dróg krajowych, ciągu drogi ekspresowej S52. W piątek 26 sierpnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie Program Inwestycyjny dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52.

 

2 września 2016 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie „Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi ekspresowej S52"

 

7.12.2016 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie wybrała ofertę firmy  Sweco Engineering Sp. z o.o., uznając ją za najkorzystniejszą. Zaoferowana przez firmę cena wynosi 6.843.748,29 zł brutto , a czas na realizację 13 miesięcy od dnia podpisana umowy.

 

9 stycznia 2017 r., z udziałem Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka została podpisana umowa z firmą Sweco na wykonanie Koncepcji Programowej dla Północnej Obwodnicy Krakowa S52.

 

21 grudnia 2017 r.  minister Andrzej Adamczyk  podpisuje program inwestycyjny realizacyjny i w ślad za tym GDDKiA Oddział w Krakowie wysyła ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację inwestycji do UE.

 

23.12.2017 r. został ogłoszony przetarg na projekt i budowę obwodnicy.

 

5 lipca 2018 r. jako najlepszą komisja przetargowa wskazała ofertę złożoną na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa przez konsorcjum chińsko-polskie: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze Sp.z o.o. z Polski. Od wyboru odwołały się do KIO konsorcja z liderami Gulermak i Budimex. KIO wykluczyło firmę Stecol z przetargu.

 

21 września 2018 r. ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Jako najkorzystniejsza, po podliczeniu punktacji wybrana została oferta konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Od tego wyboru do KIO odwołały się konsorcja z liderami Stecol i Budimex. Na posiedzeniu KIO 12.10.2018 r. wycofały swoje odwołania.

 

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. poj./dobę.