viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2017

Obwodnica Kościerzyny otwarta dla ruchu!

02-10-2017
Pierwsze samochody pojechały Obwodnicą Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. To radość i ulga dla mieszkańców jednego z najbardziej zakorkowanych miast na Pomorzu.

W samo południe w niedzielę 1 października br. odbyła się uroczystość oddania dla ruchu Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Polecenie uruchomienia ruchu na nowej trasie wydał przez krótkofalówkę Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Parę minut później nadjechały kolumny pojazdów z obu stron Obwodnicy pilotowane przez radiowozy policyjne.

 

Obwodnica Kościerzyny była długo wyczekiwaną inwestycją ze względu na trudność z przejazdem przez miasto. W szczycie trzeba było poświęcić na to nawet 45 minut, a w ekstremalnych sytuacjach przeszło godzinę. Teraz nową trasą kierowcy ominą miasto w ciągu 8-9 minut. Według prognoz ruchu Obwodnicą będzie się przejeżdżać średnio ok. 11 tys. pojazdów na dobę.

 

Obwodnica Kościerzyny ma długość 7,6 km długości i omija miasto od południa. Ma przekrój 2+1, to znaczy, że kierujący będą mieli do dyspozycji dwa pasy w jedną i jeden w drugą stronę, a nieco dalej odwrotnie. Wszystko w celu umożliwienia bezpiecznego i komfortowego wyprzedzania pojazdów jadących wolniej oraz zapewnienia odpowiedniej płynności ruchu.

Na trasie powstały cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii:

- Kościerzyna Zachód (0+740 KM) – połączenie z drogą powiatową Kościerzyna-Wdzydze;

- Kościerzyna Południe (2+329 KM) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 214;

- Kościerzyna Wschód (5+819 KM)- skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 221;

- Wieżyca (7+293 KM) – skrzyżowanie z obecną drogą krajową nr 20.

Obiekty na węzłach zostały tak zaprojektowane, by umożliwić ewentualną przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2 (jeśli będzie taka potrzeba).

 

W ramach inwestycji zostało wybudowanych szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane, bądź wybudowane zostały również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy.

 

Inwestorem trasy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, koszt całej inwestycji wynosi ok. 230 mln zł (prace projektowe i przygotowawcze, budowlano-montażowe, wykupy gruntów). Inwestycja jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawca: Strabag, nadzór; Transprojekt Gdański.

 

Ważne daty kontraktu:

- 10.09.2014 r. – podpisanie umowy z wykonawcą,

- 21.10.2015 r. - przekazanie placu budowy – rozpoczęcie prac budowlanych,

- 01.10.20017 r. – udostępnienie trasy dla ruchu samochodowego.

 

Fot. Aleksander Mania,Piotr Michalski/GDDKiA