Obwodnica Kościerzyny otwarta dla ruchu!
Pierwsze samochody pojechały Obwodnicą Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. To radość i ulga dla mieszkańców jednego z najbardziej zakorkowanych miast na Pomorzu.

W samo południe w niedzielę 1 października br. odbyła się uroczystość oddania dla ruchu Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20. Polecenie uruchomienia ruchu na nowej trasie wydał przez krótkofalówkę Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Parę minut później nadjechały kolumny pojazdów z obu stron Obwodnicy pilotowane przez radiowozy policyjne.

 

Obwodnica Kościerzyny była długo wyczekiwaną inwestycją ze względu na trudność z przejazdem przez miasto. W szczycie trzeba było poświęcić na to nawet 45 minut, a w ekstremalnych sytuacjach przeszło godzinę. Teraz nową trasą kierowcy ominą miasto w ciągu 8-9 minut. Według prognoz ruchu Obwodnicą będzie się przejeżdżać średnio ok. 11 tys. pojazdów na dobę.

 

Obwodnica Kościerzyny ma długość 7,6 km długości i omija miasto od południa. Ma przekrój 2+1, to znaczy, że kierujący będą mieli do dyspozycji dwa pasy w jedną i jeden w drugą stronę, a nieco dalej odwrotnie. Wszystko w celu umożliwienia bezpiecznego i komfortowego wyprzedzania pojazdów jadących wolniej oraz zapewnienia odpowiedniej płynności ruchu.

Na trasie powstały cztery węzły drogowe, łączące główną arterię z drogami niższych kategorii:

- Kościerzyna Zachód (0+740 KM) – połączenie z drogą powiatową Kościerzyna-Wdzydze;

- Kościerzyna Południe (2+329 KM) – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 214;

- Kościerzyna Wschód (5+819 KM)- skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 221;

- Wieżyca (7+293 KM) – skrzyżowanie z obecną drogą krajową nr 20.

Obiekty na węzłach zostały tak zaprojektowane, by umożliwić ewentualną przyszłą rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2 (jeśli będzie taka potrzeba).

 

W ramach inwestycji zostało wybudowanych szereg urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne i infiltracyjne. Przebudowane, bądź wybudowane zostały również drogi lokalne i dojazdowe obsługujących tereny przyległe do nowej trasy.

 

Inwestorem trasy jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, koszt całej inwestycji wynosi ok. 230 mln zł (prace projektowe i przygotowawcze, budowlano-montażowe, wykupy gruntów). Inwestycja jest współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawca: Strabag, nadzór; Transprojekt Gdański.

 

Ważne daty kontraktu:

- 10.09.2014 r. – podpisanie umowy z wykonawcą,

- 21.10.2015 r. - przekazanie placu budowy – rozpoczęcie prac budowlanych,

- 01.10.20017 r. – udostępnienie trasy dla ruchu samochodowego.

 

Fot. Aleksander Mania,Piotr Michalski/GDDKiA