viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2006

Roboty nawierzchniowe wykonane w 2006 roku

06-11-2009
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w ramach bieżącego utrzymania dróg krajowych oraz odnów wykonała w 2006 roku następujące roboty nawierzchniowe:

     
1.      Likwidacja przełomów typu średniego nawierzchni drogi krajowej nr 8 odc. Augustów – Suwałki  w miejscowości Nowinka w lokalizacji od km 743 + 600 do km 744 + 700 na dł. 1,1 km - wartość  : 381 tys. zł.

2.      Likwidacja spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni bitumicznej na drodze nr 8 odc. gr. woj.- Mężenin  wartość : 314 tys. zł.

3.      Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 8 na odcinku Przewalanka – Augustów w lokalizacji :


A:    Przewalanka – Krasne Folwarczne  665+400 – 668+760   o dł. 3,360 km;


Popiołówka – Korycin  672+760 – 676+500     o dł. 3,740 km; o łącznej długości: 7,100 km – wartość : 3 802 tys. zł


B:    Zagórze – Wysokie........................... 684+200 – 686+000   o dł. 1,800 km;


miejscowość Skindzierz..................... 687+200 – 688+350   o dł. 1,150 km;


Ostrówek – Horodnianka.................... 700+420 – 702+250   o dł. 1,830 km;


o łącznej długości:...... 4,780 km – wartość : 4 062 tys. zł.


4.      4.   Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 16 na odcinku Poćkuny – Ogrodniki w lokalizacji : od km 380+850 do km 383+200 o łącznej długości 2,350 km – wartość: 1 048 tys. zł.


5.     5. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 19 na odcinku Bielsk Podlaski– Siemiatycze w lokalizacji: od km 136+650 do km 137+450 miejscowość. Dziadkowice o dł. 0,800 km, od km 144+110 do km 145+700 k/m Wiercień  o dł. 1,590 km,o łącznej długości 2,390 km – wartość : 1 506 tys. zł.


6.     6. Odnowa nawierzchni bitumicznej na drodze krajowej nr 64 na odcinku Piątnica – Wizna – Jeżewo  w lokalizacji : od km 1+015 do km 5+600 , od km 8+800 do km  13+100  o łącznej długości 8,885 km – wartość : 3 420 tys. zł.


7.     7. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi krajowej nr 66 w lokalizacji: od km 77+163 do km 80+130  ul. Białowieska i ul. Kleszczelowska w Bielsku Podlaskim o łącznej długości 2,967 km – wartość : 1 805 tys. zł.