viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2017

Remont chodnika na moście w Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73

14-06-2017
W dniu 19 czerwca 2017 planowane jest rozpoczęcie remontu chodnika na moście w Morawicy w ciągu drogi krajowej 73. Wyłączony z ruchu pieszego zostanie chodnik po prawej (zachodniej) stronie mostu, a ruch pieszy zostanie skierowany na chodnik po stronie lewej. Do końca czerwca remontowany będzie także chodnik po stronie lewej.

Remont chodników to kolejny, po pracach projektowych i pracach przy podporach, etap tegorocznego kompleksowego remontu mostu w Morawicy. Następny etap robót, planowany od 3 lipca br. polegał będzie na gruntownym remoncie samego obiektu łącznie z wymianą nawierzchni.  Ze względu na zły stan mostu konieczna jest wymiana m.in. płyty nadbetonu, izolacji i nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace prowadzone będą przy połówkowym zajęciu jezdni, a ruch wahadłowy sterowany będzie ręcznie.  Ze uwagi na duże natężenie ruchu na drodze krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów wykonawca remontu został zobowiązany do przeprowadzenia prac wymagających ruchu wahadłowego w minimalnie krótkim czasie wymaganym dla technologii robót. W związku z powyższym ruch wahadłowy na moście obowiązywał będzie przez 2 miesiące, czyli do końca sierpnia br. (na remont jednej połowy mostu z uwzględnieniem np. prac rozbiórkowych, remontowych, okresu dojrzewania betonu, układania nawierzchni, wykonania dylatacji itp. potrzebne jest minimum 30 dni). 

 

W tym czasie kierowcy informowani będą tymczasowym oznakowaniem o zalecanych objazdach. Dla podróżujących tranzytem pojazdami powyżej 6 ton od Węzła Kielce Północ drogą nr 7 przez Chęciny do Jędrzejowa a następnie drogą nr 78 przez Kije do Chmielnika. Zalecany objazd dla ruchu lokalnego poniżej 6 ton zaplanowany został z kierunku Kielc od drogi nr 73 przez Bieleckie Młyny, Łabędziów, Radomice do Woli Morawickiej, a poniżej 3,5 tony przez Bieleckie Młyny, Łabędziów do Morawicy. 

 

Most przez Czarną Nidę w Morawicy ze względu na zły stan nadwyrężonej dużym natężeniem ruchu ciężkiego konstrukcji wymaga natychmiastowego remontu. W ostatnich latach obiekt naprawiany był doraźnie kilka razy w roku. Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie gruntownego remontu ogłoszony został tym roku. Wykonawcy na etapie przetargu informowani byli o konieczności przeprowadzenia w jak najkrótszym możliwym czasie prac wymagających ruchu wahadłowego. Dlatego wykonawca w pierwszym etapie remontu już prowadzi prace pod obiektem niepowodujące utrudnień w ruchu.

 

Koszt remontu to około 1 mln złotych.