viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2016

Będą zmiany na dk94 od Modlnicy do Zedermana.

29-11-2016
Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycji „Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP” .Podpisany został także Program Inwestycji „ Rozbudowa dk nr 94 na odcinku Zederman – Jerzmanowice (II etap)”. Oznacza to, że przyznane są środki finansowe rozbudowę drogi.

Droga krajowa nr 94 od Modlnicy do Giebułtowa będzie miała po dwa pasy w każdą stronę.

Odcinkiem drogi krajowej nr 94 pomiędzy Modlnicą i Giebułtowem, zgodnie ze średniorocznym pomiarem ruchu wykonanym w 2015 r. przejeżdża 20120 pojazdów/dobę, z czego 2277 to samochody ciężarowe. W porannych i popołudniowych godzinach szczytu wartości te wzrastają do tego stopnia, że tworzą się zatory. Wynika to z faktu, że w tych okolicach Krakowa intensywnie wzrasta od lat zabudowa mieszkaniowa, brak jest alternatywnej komunikacji kolejowej do Krakowa, za mała częstotliwość autobusowej komunikacji zbiorowej, ale jest dużo zjazdów do drogi krajowej i w efekcie jej przepustowość na tym odcinku się wyczerpuje. Dla porównania 5 lat temu, zgodnie z pomiarami, natężenie ruchu było tu o 26 % mniejsze. Problem jest widoczny szczególnie w obrębie skrzyżowań, w okresie szczytowych natężeń ruchu pojazdów.

Realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie drogi jednojezdniowej na drogę dwujezdniową oraz przebudowie trzech skrzyżowań na ronda dwupasowe pozwoli na zwiększenie przepustowości odcinka dk 94 na długości ok. 1,7 km, poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Przebudowany odcinek rozpocznie się od skrzyżowania w Giebułtowie do węzła Modlnica, na skrzyżowaniu dk 94 z planowaną drogą ekspresową S52.

Projektowanie inwestycji rozpocznie się w 2017 r., a jej realizacja przewidziana jest na 2019 rok.

Odcinek dk 94 Zederman - Jerzmanowice

II etap rozbudowy dk 94 na odcinku 8 km, od miejscowości Zederman do Jerzmanowic ( powiat krakowski ) ma poprawić bezpieczeństwo ruchu i rozwiązać problem odprowadzania wód opadowych z drogi i sąsiadującego z nią otoczenia.

Na odcinku ponad 4,4 km wybudowane zostaną chodniki, powstanie 0,5 km ciągów pieszo-jezdnych oraz 6 zatok autobusowych. Przebudowane zostaną także 2 skrzyżowania w Gotkowicach i Jerzmanowicach oraz zjazdy indywidualne. Wybudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej o długości 4,0 km, zbiorniki retencyjne wraz systemem studni chłonnych i zabudową zestawów podczyszczających ścieki deszczowe ( osadniki oraz separatory substancji ropopochodnych ). Przebudowane będą przepusty i most jak również infrastruktura techniczna ( sieci: gazowa, teletechniczna, światłowodowa, wodociągowa). Na odcinku 600 metrów powstaną ekrany akustyczne. Warstwy bitumiczne nawierzchni na całym przebudowywanym odcinku dk 94 będą wymienione.

Prace przygotowawcze, włącznie z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zaplanowane są na lata 2017-2018.
Realizacja rozbudowy zaplanowana została w systemie „projektuj i buduj” na lata 2019-2021.

I etap rozbudowy dk 94 na tym odcinku został zakończony w 2008 r. i obejmował m.in. : wzmocnienie nawierzchni do 115 KN/oś, remont istniejącego chodnika, poprawę geometrii skrzyżowań w granicach pasa drogowego, wykonanie wysepek na jezdni, remont nawierzchni w zatokach autobusowych i budowę odcinka chodnika po lewej stronie drogi w Zedermanie.

Szacunkowy koszt rozbudowy dk nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów oraz Zederman – Jerzmanowice wynosi ok. 63,5 mln zł.