viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

GDDKiA pokazała budowę S7

22-09-2016
Budowa drogi S7 nabiera rozpędu. Już w 2018 roku trasę między Gdańskiem a Elblągiem będziemy pokonywać w ekspresowym tempie. Zanim jednak nowo budowana trasa dwupasmówka z wszystkimi obiektami będą oddane do użytku, musi jeszcze upłynąć trochę czasu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wraz z firmami nadzorującymi budowę i generalnymi wykonawcami zorganizowała dzień otwarty budowy dla dziennikarzy.

Wycieczka dla mediów rozpoczęła się w biurze kierownika projektu zadania pierwszego. Tam inżynier rezydent Krzysztof Banach oraz kierownik budowy Mariusz Jańczewski opowiedzieli o inwestycji, wskazali najważniejsze punkty i udzielili wszelkich niezbędnych informacji. Potem dziennikarze wspólnie z prelegentami udali się na przejazd przez inwestycję. Pierwszym przystankiem wycieczki był flagowy obiekt pierwszego zadania – nowo budowany most na Wiśle w Kiezmarku. Właściwie są tam budowane dwa nowe mosty – jeden obok drugiego, dla każdej z nitek osobno (obecny most będzie służył ruchowi lokalnemu).

Później zwiedzający udali się na budowę drugiego odcinka. Analogicznie jak w przypadku pierwszego – najpierw w siedzibie wykonawcy, dyrektor kontraktu Kamil Czyżewski, dyrektor rejonu Jakub Długoszek oraz odpowiedzialna za budowę obiektów mostowych Kamila Strachel przedstawili najważniejsze informacje o inwestycji, a potem udano się na dalszą część wycieczki. Dziennikarze tym razem mogli zobaczyć nowo budowany most na rzece Nogat w Jazowej.

Od rozpoczęcia budowy drogi S7 minął rok. Najważniejszym zadaniem na obu odcinkach jest umocnienie podłoża – trasa przebiega przez Żuławy, gdzie są grunty nienośne, w związku z tym najbardziej pracochłonnym etapem budowy jest właśnie umocnienie ziemi. Prace na obu odcinkach przebiegają zgodnie z planem i wykonawcy nie przewidują żadnych opóźnień. Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, a miejscami – nawet szybciej. Na pierwszym odcinku stopień zaawansowania prac wynosi 23%, a na drugim 32%.

Obecna droga krajowa nr 7 jest jednym z ważniejszych elementów infrastruktury drogowej zarówno w Polsce, jak i w sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym (E77). Projektowany odcinek leży w europejskim korytarzu transportowym Via Hanzeatica i Via Intermare, a także łączy aglomeracje gdańską, warszawką i krakowską. Pomiędzy tymi szlakami komunikacyjnymi nastąpiła wysoka dynamika wzrostu natężeń ruchu, co spowodowało wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pogarszające się warunki jazdy dla pojazdów samochodowych na istniejących odcinkach drogi krajowej nr 7. Po wybudowaniu trasy nastąpi zdecydowane zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Wpłynie to także na płynność ruchu dzięki wyeliminowaniu jednopoziomowych skrzyżowań drogi krajowej z innymi znaczącymi drogami, przez co zlikwidowane zostaną występujące punkty kolizji. Uczestnicy ruchu drogowego będą mogli czuć się bezpiecznie przez znaczne zmniejszenie ilości wypadków drogowych.

Okres realizacji inwestycji wynosi 27 miesięcy od daty rozpoczęcia Robót Budowlanych (z wyłączeniem okresów zimowych, tj. 15 grudnia – 15 marca). Zatem planowane zakończenie inwestycji przypada na październik 2018 roku. Wykonawcami odcników są: nr 1 (Koszwały - Nowy Dwór Gdański) - Metrostav, a nr 2 (Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo k. Elbląga)- Budimex.

 

Fot. GDDKiA