viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2015

Spektakularne wykopaliska archeologiczne na budowie drogi ekspresowej S3 pod Legnicą.

10-09-2015
Na budowie dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3 w okolicach Legnicy trwają zaawansowane badania archeologiczne. W ciągu ostatnich 4 miesięcy przebadanych zostało ponad 8 hektarów stanowisk archeologicznych. Analogicznie na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Korzeńsko - Wrocław zostało przebadanych już 60 hektarów stanowisk archeologicznych.

Najciekawszym stanowiskiem na budowie S3 i zarazem najbardziej obfitującym w cenne znaleziska jest stanowisko Dunino 6. W granicach inwestycji zajmuje ono obszar 3,5 hektara. Wg danych archiwalnych stanowisko miało być  związane z bitwą nad Kaczawą z 1813 pomiędzy Wojskami Napoleońskimi, a Wojskami Pruskimi i Rosyjskimi, jednak okazało się być cmentarzyskiem o datowaniu miedzy 3300, a 2800 lat temu (jest to epoka brązu, nazwa epoki pochodzi od nowo wprowadzonego surowca - brązu).

 

Już teraz wiadomo, że jest to jedno najciekawszych cmentarzysk kultury łużyckiej na Dolnym Śląsku i jedno z najbogatszych z terenu Polski – mówi prowadząca tam badania archeolog Izabela Kadłucka. Badacze odkryli pochówki popielnicowe i jamowe. Oznacza to, że szkielet zmarłego składany na stosie, a po spaleniu wsypywany był do urny lub do jamy w ziemi (tzw. pochówki bezurnowe). Wiele grobów zawiera po kilka urn i po kilkadziesiąt przystawek, naczyń, które były darami grobowymi; składano do nich pokarmy, ziarna, czy brązowe ozdoby. Część urn przykryta jest talerzami, misami lub innymi naczyniami.

W grobach dzieci archeolodzy odkryli grzechotki, przystawkami są naczynia miniaturowej wielkości.

Na stanowisku Dunino znajdują się także pozostałości kurhanów. Można wnioskować, ze w przypadku tego rodzaju grobów mamy do czynienia z osobami bardziej znaczącymi w społecznościach, o wyższym statusie społecznym. W pochówkach tych odkryto bogate dary grobowe.

Stan badań archeologicznych wykopaliskowych w Polsce do czasu budowy dróg ekspresowych i autostrad był często fragmentaryczny. Badania prowadzone przez ośrodki naukowe nigdy nie były przeprowadzane na tak dużą skalę. Wzrost liczby inwestycji drogowych dostarczył olbrzymiej liczby materiałów i danych i jest na tyle istotny, że często zmienił nasze dotychczasowe postrzeganie jednostek kulturowych oraz ich zasięgów . W naszych zespołach badawczych są archeolodzy, którzy prowadzą badania poza granicami kraju, między innymi w Egipcie, Sudanie i Gwatemali i możemy z całą pewnością stwierdzić, że badania w Polsce są niemniej fascynujące– mów archeolog Izabela Kadłucka.

Po terenowym etapie badań wykopaliskowych następuje opracowanie wyników badań, w czasie których wykonuje się specjalistyczne ekspertyzy, np. archeozologiczne, archeobotaniczne, palinologiczne czy antropologiczne. Badania antropologiczne pozwalają ustalić wiek i płeć zmarłego, zrekonstruować długość ciała czy dokonać oceny stanu biologicznego grupy na tle warunków życia, a nawet odtworzyć dietę żywieniową.

Po badaniach zabytki zostaną przekazane do Muzeum Miedzi w Legnicy, gdzie będzie można oglądać je na wystawie.

 

Dolnośląski odciek drogi ekspresowej S3 od Nowej Soli do Legnicy będzie liczył prawie 80 km długości. Inwestycja realizowana jest w systemie Zaprojektuj i Buduj. Obecnie trwają prace projektowe oraz prace przygotowawcze w terenie m.in. likwidacja kolizji, prace ziemne, badania archeologiczne. Zakończenie prac wraz z oddaniem do ruchu planowane jest w połowie 2018 r.