viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2015

Dodatkowe oznakowanie poprawi bezpieczeństwo

02-09-2015
Na skrzyżowaniu dróg krajowych 45 i 38 oraz drogi wojewódzkiej 418 w Reńskiej Wsi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ustawiła dodatkowe tablice ostrzegawcze oraz namalowała na drodze wypukłe pasy ostrzegające kierowców, że zbliżają się do miejsca szczególnie niebezpiecznego.
Jaskrawe tablice pokryte folią odblaskowo-fluoroscencyjną z błyskającymi żółtymi światłami umieszczono na wszystkich kierunkach niebezpiecznego skrzyżowania. Dotychczasowe oznakowanie dróg podporządkowanych (znaki „Stop” z pulsującymi lampami, wcześniejsze ostrzeżenia o konieczności ustąpienia pierwszeństwa) okazało się dla wielu kierowców niewystarczające. Na skrzyżowaniu nagminnie dochodziło do ignorowania znaku „Stop” i wymuszeń pierwszeństwa, a w konsekwencji do tragicznych wypadków. Oprócz dodatkowego oznakowania pionowego, na dojazdach do skrzyżowania namalowanych zostało w sumie 60 czerwonych linii spowalniających z masy chemoutwardzalnej. Wypukłe elementy na jezdni w momencie najechania przez samochód wywołują wibracje będące ostrzeżeniem dla kierującego. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa na wysepkach na jezdni w rejonie skrzyżowania zamontowane zostały punktowe elementy odblaskowe, a na wlotach dróg podporządkowanych od strony Głubczyc i Reńskiej Wsi wprowadzono separatory skrajni na powierzchniach wyłączonych z ruchu. Wszystkie opisane działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Reńskiej Wsi są działaniami doraźnymi. Docelowo skrzyżowanie zostanie bowiem przebudowane na rondo. Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje ogłosić przetarg na wykonanie projektu przebudowy, a prace budowlane zaplanowano na rok 2017. Oprócz przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania, planowana jest rozbudowa ponad 7 kilometrów drogi krajowej nr 45 od końca obwodnicy Poborszowa do Reńskiej Wsi. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną także 3 skrzyżowania w Komornie i Większycach, wyremontowane i dobudowane chodniki oraz zatoki autobusowe.