viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAMapa stanu budowy dróg

Obwodnica Łomży.

28-02-2020

Oddział: Białystok

 

Dwa odcinki realizacyjne: Łomża Południe – Łomża Zachód i Łomża Zachód – węzeł Kolno

 

Długość (razem) – 20,11 km. ‘S”; 15,87 km „GP” (DK63 i DK64)

Obecny etap – w realizacji

Wartość projektów (łącznie) – 959 mln. zł., wartość obu kontraktów budowlanych (łącznie)– 703 mln. zł.

 

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej (wspólne dla obu odcinków):

* przekrój budowlany 2x2 

* przekrój docelowy 2x2

* rodzaj konstrukcji nawierzchni - beton cementowy

* klasa techniczna S

* prędkość projektowa Vp 100 km/h

* ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m

* pas dzielący wraz z opaskami - 5 m 

* obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

OBWODNICA ŁOMŻY - W PODZALE NA ODCINKI

 

Odcinek Łomża Zachód – węzeł Kolno

 

Długość - 12,922 km (droga ekspresowa S61); 6,96 km (droga krajowa nr 64)

Obecny etap – w realizacji - do 2023.

Wartość projektu: - 670 000,00 zł brutto, wartość Kontraktu: 525 681 936,24 zł brutto;

 

1. Etap zrealizowany:

* 22.09.2014 – wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

 

2.. Etap w realizacji:

* 11.10.2018 roku. – podpisanie umowy z Wykonawcą robót - TOTO S.p.A. CONTRUZIONI GENERALI, Viale Abruzzo, 410, 66100 Chieti

* 12.08.2019 roku - złożenie wniosku o zrid 

 

Informacyjna strona internetowa: http://www.s61-lomza-kolno.pl/

Umowa o dofinansowanie - nie została podpisana

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 o łącznej długości 12,92 km oraz budowa drogi krajowej nr 64 o przekroju 1x2 na odcinku o długości około 6,96 km.

 

Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61, a zarazem szlaku komunikacyjnego - Via Baltica. Zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim oraz Miasta Łomża (miasta na prawach powiatu), na terenie gmin – Łomża, miasto Łomża oraz Piątnica.

 

2. Podstawowe parametry techniczne odcinka drogi ekspresowej S61 

przekrój budowlany 2x2 

przekrój docelowy 2x2 

rodzaj konstrukcji nawierzchni beton cementowy 

klasa techniczna S 

prędkość projektowa Vp 100 km/h 

ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m 

pas dzielący wraz z opaskami 5 m 

kategoria ruchu KR 7 

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Parametry techniczne drogi krajowej nr 64 

klasa techniczna GP 

prędkość projektowa Vp 80 km/h 

przekrój drogi 1x2 

ilość i szerokość pasów ruchu 1x2x3,5 m 

szerokość opaski zewnętrznej 0,5 m

szerokość pobocza gruntowego 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska  kategoria ruchu KR 4

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

skrajnia pionowa 5,0 m

 

2. Zakres inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa:

• droga ekspresowa S61 na odcinku: od 0+014,66 do km 12+937,09

• droga krajowa nr 64 na odcinku: od 0+0,000 do km 6+962,31

 

Powyższy odcinek drogi S61 stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa), odcinek drogi krajowej nr 64 będzie stanowił fragment obwodnicy Łomży.

 

3. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant 1: W wariancie I (wnioskowanym przez Inwestora do realizacji, zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) trasa zaczyna się w węźle Podborze zlokalizowanym w km ok. 552+500 drogi S8. W projektowanym przebiegu w km 28+200 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy, od km ok. 33+500 zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej na odległość ok. 300 do 500 m i prowadzona jest po jej zachodniej stronie. Miasto Łomża omija po stronie zachodniej, przekraczając rzekę Narew wraz z przyległymi terenami zalewowymi. W km ok. 63+000 zbliża się do istniejącej drogi krajowej nr 61 i od km 66+500 biegnie do niej równolegle. Trasa drogi krajowej nr 64, od węzła Łomża Północ przebiega przez w rejonie miejscowości Marianowo, przecina drogę wojewódzką nr 668, by w rejonie miejscowości Elżbiecin włączyć się do istniejącej drogi krajowej nr 64

 

Wariant 2 (alternatywny): W wariancie alternatywnym początek zlokalizowany jest w węźle „Prosienica” w km ok 560+250 drogi S-8. W km 25+800 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy, od km ok. 33+700 trasa przebiega nad drogą wojewódzką nr 677, gdzie zmienia kierunek aby ominąć miasto Łomża od strony wschodniej, przecinając się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63. Od węzła Kolno wariant ma przebieg wspólny z wariantem 1. Węzeł Łomża Północ zlokalizowany na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 64, w tym wariancie nie ma konieczności wykonywania odcinka drogi krajowej nr 64.

 

Wariant 3 (alternatywny) zakładał połączenie z drogą S8 poprzez rozbudowę istniejącego węzła Brok w km ok 546+000 drogi S-8. W przeciwieństwie do wcześniejszych wariantów trasa omija miejscowość Śniadowo po stronie wschodniej, przechodząc nad linią kolejową Ostrołęka – Łapy w km ok. 35+400. W km ok. 38+250 przechodzi nad drogą wojewódzką nr 677. Dalszy przebieg po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 677prowadzi do węzła „Łomża Południe” w którym droga S61 łączy się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63 i omija miejscowość Konarzyce po stronie zachodniej. Po stronie zachodniej omija miasto Łomża, przechodząc w rejonie rzeki Narew przez poldery. Przeprawa przez rz. Narew zlokalizowana w rejonie 57+700. Wariant, od obwodnicy Stawisk, ma przebieg wspólny z pozostałymi wariantami. Trasa drogi krajowej nr 64 tożsama z trasą w wariancie 1 Wariant zerowy, zakładający zaniechanie inwestycji, w związku z tendencją wzrostową natężenia ruchu na drodze S-61 prowadziłoby do ponadnormatywnych zanieczyszczeń obszarów zamieszkałych tlenkami azotu, pyłami, powodowałby nadmierny hałas, drgania niszczące budynki i inne obiekty oraz przyczyniłby się do zwiększenia liczby wypadków drogowych 4.

 

Obiekty inżynierskie:

4 mosty, 13 przepustów (w tym 11 stanowiące przejścia dla zwierząt), 16 wiaduktów.

 

5. Węzły:

Węzeł „Łomża Zachód” Droga S61 w km ok. 44+150 będzie się krzyżować z istniejącą drogą krajową nr 61. Węzeł zapewni relacje Ostrów Mazowiecka – Ełk oraz Ostrołeka - Łomża Węzeł „Nowogród” Droga wojewódzka nr 645 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 50+330 i przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Ostrów Maz. – Ełk oraz Nowogród - Łomża. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 645 w ramach budowy węzła na długości około 621,89 m. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 645 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB.

 

Węzeł „Łomża Północ” Droga krajowa nr 64 rozpocznie się od węzła „Łomża Północ” i będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 0+000 i przebiegać nad drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje droga S61 - Białystok. Węzeł typu WB. 6.

 

MOPy Nie występują

 

III. Ochrona środowiska

Przedsięwzięcie obejmuje projekt i wykonanie przejść dla zwierząt: - 3 przejść przejście dolne, zespolone, dla dużych zwierząt; - 11 przejść dla małych zwierząt i płazów

 

Odcinek Łomża Południe – Łomża Zachód

 

Długość: - 7,18 km drogi ekspresowa S61, 8,9 km droga krajowa nr 63 (GP)

obecny etap – w realizacji (do 2020)

wartość projektu: - 289 000,00zł brutto, wartość Kontraktu: 218 105 688,56 zł brutto

 

1. Etap zrealizowany:

* 22.09. 2014 r. - wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

* 21.11.2014 - ogłoszenie przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej na drogę ekspresową S 61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna - razem z obwodnicą Łomży

* 28.03.2017 - ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy w syst. "Projektuj i buduj"

 

2. Etap w realizacji:

- 21.12.2017 r – podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Wartość Kontraktu: 218 105 688,56 zł. brutto. Wykonawca: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A..

- 19.02.2020 r. - wojewoda wydaje decyzję zrid 

 

Strona internetowa:http://www.s61.lomzazachod-lomzapoludnie.pl/

Umowa o dofinansowanie - brak

 

II. Opis inwestycji:

3. Przebieg drogi Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa) i jest zlokalizowany na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim i zambrowskim, na terenie gmin Łomża.

 

4. Podstawowe parametry techniczne

Droga ekspresowa S61 – od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód” 

przekrój budowlany 2x2 

przekrój docelowy 2x2

rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton cementowy

klasa techniczna S

prędkość projektowa Vp 100 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m

pas dzielący wraz z opaskami 5 m

kategoria ruchu KR 6

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

Droga krajowa nr 63

klasa techniczna GP 

prędkość projektowa Vp 80 km/h

liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) 1

ilość pasów ruchu 2

szerokość pasów ruchu 3,5 m

pobocza utwardzone - nie dotyczy

szerokość opaski zewnętrznej 0,5 m

szerokość pobocza gruntowego 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska  kategoria ruchu KR 4 

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

skrajnia pionowa 5,0 m

szerokość ciągu pieszo – rowerowego 3,0 m

 

5. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę 7,18 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 między węzłami „Łomża Południe” (łącznie z węzłem) a „Łomża Zachód” (będącego w zakresie sąsiadującego zadania), oraz budowie odcinka drogi krajowej nr 63 (GP) o długości 8,9 km.

 

2. Wariantowanie przebiegu drogi

Wariant 1: W wariancie I (wnioskowanym przez Inwestora do realizacji, zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) trasa zaczyna się w węźle Podborze zlokalizowanym w km ok. 552+500 drogi S8. W projektowanym przebiegu w km 28+200 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy, od km ok. 33+500 zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej na odległość ok. 300 do 500 m i prowadzona jest po jej zachodniej stronie. Miasto Łomża omija po stronie zachodniej, przekraczając rzekę Narew wraz z przyległymi terenami zalewowymi. W km ok. 63+000 zbliża się do istniejącej drogi krajowej nr 61 i od km 66+500 biegnie do niej równolegle. Odcinek drogi krajowej nr 634, od węzła Łomża Południe przecina drogę wojewódzką nr 677, mijając kompleks leśny w rejonie miejscowości Giełczyn włącza się w istniejącą drogę krajową nr 63 w rejonie miejscowości Podgórze.

 

Wariant 2 (alternatywny): W wariancie alternatywnym początek zlokalizowany jest w węźle „Prosienica” w km ok 560+250 drogi S-8. W km 25+800 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy, od km ok. 33+700 trasa przebiega nad drogą wojewódzką nr 677, gdzie zmienia kierunek aby ominąć miasto Łomża od strony wschodniej, przecinając się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63. Od węzła Kolno wariant ma przebieg wspólny z wariantem 1. Odcinek drogi krajowej nr 63 rozpoczyna się węzłem Łomża Południe w okolicy miejscowości Giełczyn, i włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 63 w rejonie miejscowości Podgórze

 

Wariant 3 (alternatywny) zakładał połączenie z drogą S8 poprzez rozbudowę istniejącego węzła Brok w km ok 546+000 drogi S-8. W przeciwieństwie do wcześniejszych wariantów trasa omija miejscowość Śniadowo po stronie wschodniej, przechodząc nad linią kolejową Ostrołęka – Łapy w km ok. 35+400. W km ok. 38+250 przechodzi nad drogą wojewódzką nr 677. Dalszy przebieg po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 677prowadzi do węzła „Łomża Południe” w którym droga S61 łączy się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63 i omija miejscowość Konarzyce po stronie zachodniej. Po stronie zachodniej omija miasto Łomża, przechodząc w rejonie rzeki Narew przez poldery. Przeprawa przez rz. Narew zlokalizowana w rejonie 57+700. Wariant, od obwodnicy Stawisk, ma przebieg wspólny z pozostałymi wariantami. Trasa drogi krajowej nr 63 tożsama z trasą w wariancie 1

 

Wariant zerowy, zakładający zaniechanie inwestycji, w związku z tendencją wzrostową natężenia ruchu na drodze S-61 prowadziłoby do ponadnormatywnych zanieczyszczeń obszarów zamieszkałych tlenkami azotu, pyłami, powodowałby nadmierny hałas, drgania niszczące budynki i inne obiekty oraz przyczyniłby się do zwiększenia liczby wypadków drogowych

 

3. Obiekty inżynierskie:

Powstanie 11 wiaduktów drogi ekspresowej, 4 mosty drogi ekspresowej oraz 5 wiaduktów drogowych.

 

5. Węzły:

Węzeł „Łomża Południe” . Droga krajowa nr 63 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S61 w km 1+178 i przebiegać pod lub pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Łomża, Ostrów Mazowiecka, Zambrów

 

6. MOPy - Nie występują III.

 

Ochrona środowiska:

W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 przejścia dolne zespolone dla dużych zwierząt oraz 11 przejść dla zwierząt małych i płazów. Wybudowane zostaną ekrany akustyczne o długości 867 m.