viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Trasa S8 od Sycowa do Wielunia otwarta

Pierwsze auta pojechały nowym odcinkiem 21 grudnia 2013 roku

Droga, której budowę nadzorował opolski Oddział GDDKiA, ma 45 kilometrów długości i omija dwa miasta (Kępno i Wieruszów) oraz kilkanaście mniejszych miejscowości. Dzięki temu nie tylko skróci się czas przejazdu, ale także znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

oddział: Łódź / Poznań / Opole

Budowa drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy

Długość – 45 km

Etap – w użytkowaniu.

 

 

Etap zrealizowany:

·         28-08-2007r. - podpisanie Umowy na prace projektowe dla drogi ekspresowej S8 odc. Syców – Kępno – Wieruszów z Biurem Projektowo Badawczym Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.

·         01-10-2007r. – podpisanie Umowy na prace projektowe dla drogi ekspresowej S8 odc. Wieruszów – Walichnowy z Biurem Inżynieryjno-technicznym KARO;

·         24-07-2009r.- przyjęcie na posiedzeniu Komicji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad opracowanie STEŚ dla odc. S8 Syców – Kępno – Wieruszów;

·         03-08-2009r. – przyjęcie na posiedzeniu Komicji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad opracowanie STEŚ dla odc. S8 Wieruszów-Walichnowy

·         23-02-2011r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S8 odc. Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy

·         15-04-2011r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odc. Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy

·         16-12-2011r. – Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) nr 31/2011 dla odc. Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy; przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

·         28-12-2011r. – podpisano Umowy na roboty budowlane dla drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy. Przedmiotowy odcinek został podzielony na 3 odcinki realizacyjne:

o    odc. I: Syców – Kępno długości 15,3 km – Wykonawca Mota-Engil Central Europe S.A.

o    odc. II: Kępno – Wieruszów; długości 16,6km – Wykonawca Mota-Engil Central Europe S.A.

o    odc. III: Wieruszów – Walichnowy, długości 13,1 km – Wykonawca Dragados S.A.

·         01-10-2012r. – ostateczność decyzji ZRID wydana przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Przebieg drogi:

Opisywany odcinek drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy położony jest obszarze administracyjnym dwóch województw:

- Wielkopolskiego, na terenach gmin Perzów, Bralin, Kobyla Gór oraz gminy i miasta Kępno

- Łódzkiego, na terenach gminy i miasta Wieruszów, gmin Galewice i Sokolniki.

 

GDDKiA

 

GDDKiA

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)

prędkość projektowa - 100 km/h

prędkość miarodajna – 110 km/h

szerokość pasa ruchu - 3,50 m

szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m

podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m.

obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości 45 km obejmowała m.in. budowę węzłów drogowych, przebudowę dróg poprzecznych (m.in. drogi krajowej nr 11, dróg powiatowych, gminnych krzyżujących się z drogą ekspresową S8), obiektów inżynierskich, budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego i terenów przyległych do drogi ekspresowej, budowę przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja obejmowała budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej w zakresu  branż energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innych kolidujących z droga ekspresową.

 

Przebieg drogi:

Odcinek drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy rozpoczyna się za węzłem „Syców” na skrzyżowaniu ze starym przebiegiem drogi krajowej nr 8. Dalej droga mija po północnej stronie m. Słupia pod Bralinem i następnie przebiega terenami leśnymi, gdzie na skrzyżowaniu z drogą powiatową przed miejscowością Bralin wybudowany węzeł o tej samej nazwie. Dalej droga przebiega w rejonie m. Szklarka Mielęcka i mija miejscowość Kępno po północnej stronie, gdzie w rejonie m. Krążkowy i Myjomice wybudowano węzeł drogowy typu WA na skrzyżowaniu z budowaną obwodnicą miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11. Dalej droga ekspresowa przebiega w rejonie m. Kierzno, gdzie przy drodze S8 zaprojektowano MOP Kierzno Północ i Południe. Następnie droga S8 przebiega w dalszej odległości od m. Teklinów, a dalej omija po północnej stronie m. Wieruszów, gdzie po wschodniej stronie zaprojektowano węzeł „Wieruszów”, który połączony jest ze starym przebiegiem drogi krajowej nr 8. Następnie droga S8 prowadzona jest przez tereny pół i łąk uprawnych, gdzie wybudowano parę MOP kat. I. Dalej droga przecina tereny leśne i na wysokości m. Walichnowy dowiązuje się do węzła o tej samej nazwie (budowa węzła prowadzona wg odrębnego opracowania).

 

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S8 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

Węzły:

·         Bralin – na skrzyżowaniu z drogą powiatową 5601P

·         Kępno – na skrzyżowaniu z budowaną drogą ekspresową S11 (obwodnica m. Kępno)

·         Wieruszów – powiązanie łącznika do starego przebiegu drogi krajowej nr 8 i powiązanie drogi powiatowej 4708E.

 

MOP-y:

·         Kierzno Północ – str. Lewa, typu II – MOP realizowany wg odrębnego opracowania przez wyłonionego Dzierżawcę;

·         Kierzno Południe str. Prawa, typu III - MOP realizowany wg odrębnego opracowania przez wyłonionego Dzierżawcę;

·         Nawiska (robocza nazwa „Dziadoki Pn”), str. Lewa, typu I

·         Ochędzyn (robocza nazwa „Dziadoki Pd”), str. Prawa, typu I

 

Ochrona środowiska:

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

Inwestycja była podzielona na trzy odcinki: Syców – Kępno (15,3 km, wykonawca – Mota Engil), Kępno – Wieruszów (16,6 km, wykonawca – Mota Engil), Wieruszów – Walichnowy (13,1 km, wykonawca – Dragados). Oprócz budowy 45 kilometrów jezdni zasadniczej, w trakcie inwestycji powstały 44 obiekty inżynierskie (wiadukty i mosty) oraz kilkadziesiąt przejść dla zwierząt (od płazów po duże zwierzęta). Dla wygody podróżujących wybudowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (na odcinku Wieruszów – Walichnowy). W ramach kontraktu wybudowane zostały trzy węzły drogowe (Bralin, Kępno, Wieruszów).

Budowa drogi ekspresowej S-8 Syców – Walichnowy rozpoczęła się w styczniu 2012 roku (11.01.2012 – przekazanie placu budowy wykonawcy, 25 stycznia rozpoczęcie robót) i zakończyła się w przewidzianym umową terminie, czyli 25 listopada 2013 roku (w przypadku odcinka II budowa skończyła się przed terminem, gdyż był on aneksowany do 30 stycznia 2014 r.).

Trasa została oddana do ruchu w dniu 21 grudnia 2013 roku w samo południe.

Wartość projektu: 1 274 800 000 PLN Wartość dofinansowania z UE: 1 007 064 920 PLN

Korzyści płynące z realizacji projektu:

- zwiększenie przepustowości drogi

- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych – podróż z Wrocławia do Warszawy będzie krótsza o minimum kilkadziesiąt minut

- poprawa bezpieczeństwa ruchu, ograniczenie liczby wypadków oraz liczby ofiar śmiertelnych – nowa droga omija trzy miasta (Syców, Kępno, Wieruszów) i kilkanaście wiosek

- wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny regionu