viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Zimowy atak Ksawerego

Dziesiątki tysięcy przejechanych przez solarki i pługi kilometrów, 2442 ton soli drogowej, użyty ciężki sprzęt... Atak zimy związany z przejściem huraganu Ksawery okazał się niezwykle kosztowny: 2,086 mln zł

GDDKiAPrzygotowania do nadejścia huraganu Ksawery podjęto już w dniu 05.12.2013 r. godzinach porannych, kiedy został powołany przez dyrektora Oddziału GDDKiA zespół kryzysowy. Wówczas zostały ustalone wytyczne dla wszystkich jednostek organizacyjnych, by jak najlepiej przygotować się na nadejście huraganu. Między innymi zmobilizowano na popołudnie cały dostępny sprzęt wraz z operatorami, a także specjalne brygady utrzymaniowe, które miały usuwać ewentualne zniszczenia na drogach krajowych. Wzmocniono obsadę Punktu Informacji Drogowej, zbierającego informację o aktualnym stanie dróg i określono zasady przesyłania specjalnych raportów do mediów, PID-u w centrali GDDKiA oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Specjalnie powołane patrole objeżdżały trasy, sprawdzając, czy w pobliżu dróg krajowych nie ma elementów, które w przypadku wystąpienia silnego wiatru mogłyby zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Takie rzeczy pracownicy mieli zabezpieczyć lub zdemontować.

Około godz. 18:00 na wszystkie drogi krajowe wyruszyły solarki, by prewencyjnie posypać nawierzchnię. W ciągu nocy pojazdy wyjeżdżały kilkakrotnie na wszystkie drogi, stosując takie działania prewencyjne. Na bieżąco brygady interwencyjne wraz ze jednostkami straży pożarnej usuwały zwalone przez huragan drzewa.

Huragan Ksawery przyniósł ze sobą opady deszczu, a później także śniegu. Najtrudniejsze warunki ― intensywne opady śniegu w połączeniu z huraganowym wiatrem były w okolicy Trójmiasta, Żukowa i dalej w stronę Kościerzyny, wzdłuż drogi krajowej nr 20. Z chwilą pojawienia się śniegu sprzęt do zimowego utrzymania dróg pracował praktycznie non-stop, zawracając do baz po kolejny ładunek soli (kierowcy pracowali w trybie dwunastogodzinnym). Dwanaście pługosolarek i dwa pługi w Rejonie w Gdańsku, odpowiedzialnym m.in. za drogi ekspresowe S6 Obwodnicę Trójmiasta i S7 Południową Obwodnicę Gdańska, pracował nieprzerwanie od godz. 02:00 w dniu 06.12.2013 r. do godz. 14:00 w dniu 07.12.2013 r., czyli przez 36 godzin. Jeszcze dłużej, bo przez 46 godzin odśnieżał i posypywał solą drogę krajową nr 20 sprzęt w Rejonie w Kościerzynie. Trzy pługosolarki jeździły nieustannie od godz. 16:00 w dniu 05.12.2013 r. do godz. 14:00 w dniu 07.12.2013 r. Ze względu na bardzo ciężkie warunki użyto oprócz solarek i pługów także sprzętu ciężkiego: spychaczy, ładowarek i równiarki. Dodatkowo do pracy na obu drogach ekspresowych przerzucono dwie pługosolarki z Obwodu Drogowego w Kiezmarku.

Na otwartych przestrzeniach widoczność przez opady śniegu i wiatr była niemal zerowa. W takich warunkach nietrudno było o kolizje. Do tego ciężarówki z naczepami miały kłopoty z wjechaniem nawet na niewielkie wzniesienia, co doprowadziło w wielu miejscach do zablokowanie dróg. Przez pewien czas była zablokowana przez ciężarówki nawet baza sprzętu zlokalizowana w Gdańsku Matarni.

W tym trudnym czasie wydatnej pomocy udzielały patrole policji, które kilkakrotnie pilotowały sprzęt zimowego utrzymania, dzięki czemu było możliwe przywrócenie przejezdności na drogach krajowych. Pomocą w usuwaniu wiatrołomów i pojazdów blokujących ruch służyły również jednostki straży pożarnej.