viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Odbiory na autostradzie dobiegają końca. W przyszłym tygodniu otwarcie odcinka Czerniewice – Pikutkowo – raport z budowy A1

13-12-2013

Na odcinku autostrady od Czerniewic do Pikutkowa kończą się prace odbiorowe prowadzone przez odpowiednie służby i pracowników GDDKiA. Wykonawca na bieżąco uzupełnienia elementy wskazane w trakcie odbiorów. Trwa ustawianie dodatkowych znaków pionowych i barier ochronnych a także prace porządkowe i wykończeniowe. Wszystkie prace mają na celu oddanie kierowcom do ruchu tego 45 km odcinka autostrady już w przyszłym tygodniu – prezentujemy kolejny raport z budowy

W minionym tygodniu na autostradzie z Czerniewic do Pikutkowa trwały czynności odbiorowe prowadzone między innymi przez odpowiednie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Policji, Powiatowe Inspektoraty Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przeprowadzono też audyt z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozytywne zakończenie tych prac pozwoli na uzyskanie warunkowego pozwolenia na użytkowanie pasa jezdnego autostrady od Czerniewic do Pikutkowa (okolice Włocławka). Tym samym trasa główna i wszystkie jej elementy zostaną udostępnione kierowcom chociaż  nadal będą mogły być kontynuowane prace m.in.: na drogach lokalnych i serwisowych.

GDDKiA

 

Obecnie nie przewiduje się ograniczenia prędkości na oddawanym odcinku drogi niemniej jednak w niektórych miejscach może zostać wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, umożliwiająca Wykonawcy dokończenie pozostałych robót.

Warto przypomnieć, że powyższy odcinek od Czerniewic do Pikutkowa stanowi sumę dwóch pierwszych odcinków autostrady i fragmentu odcinka III, stanowiąc tym samym aż 70% całej nowobudowanej trasy z Czerniewic do Kowala.

 

W ramach udostepnienia Autostrady A1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy wprowadza pilotażowy program dostosowania oznakowania autostradowego do standardów europejskich. Węzły drogowe otrzymają numerację i nowe nazewnictwo, natomiast tablice drogowskazowe wraz ze strzałkami zostały rozmieszczone nad właściwymi pasami ruchu. Nowe rozwiązania wpłyną niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa i staną się bardziej wygodne dla użytkowników drogi.

Szczegółowe informacje:

http://gddkia.gov.pl/pl/a/13591/Nowoczesne-oznakowanie-na-Autostradzie-A1

 

W związku ze zbliżającym się udostepnieniem do ruchu autostrady nastąpią też duże zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej numer 1 biegnącej równolegle do nowobudowanej trasy. Tuż po udostepnieniu kierowcom autostrady obecna droga nr 1 stanie drogą krajową nr 91. Zmieni się tez dotychczasowy układ drogowy w okolicach węzłów drogowych i na drogach dojazdowych do autostrady.

Szczegóły w poniższym załączniku:

http://gddkia.gov.pl/pl/a/13721/Juz-niebawem-sporo-zmian-na-drodze-krajowej-nr-1

 

Na pozostałym odcinku budowanej autostrady (Pikutkowo – Kowal) kontynuowano prace na trasie głównej i obiektach mostowych. Roboty prowadzono 7 dni w tygodniu i do późnych godzin nocnych. Z uwagi na występujące jednak w tygodniu intensywne opady śniegu i silne porywy wiatru, odwołano niektóre prace na autostradzie. Po ustaniu opadów prace być kontynuowane

 

Poniżej prezentujemy sumę wykonania wszystkich dotychczasowych prac zarówno przez poprzedniego jak i obecnego Wykonawcę:

 

Odc I i II ( Czerniewice – Odolion i Odolion – Brzezie )

Trwają czynności odbiorowe.

 

Odc. III ( Brzezie - Kowal ) *
* ( na odcinku Brzezie - Pikutkowo większość prac została wykonana natomiast na odcinku od Pikutkowa do Kowala prace nadal są kontynuowane. W poniższej tabeli prezentujemy procentowe wykonanie prac na całym odcinku autostrady z Brzezia do Kowala. )

 

 

Asortyment

Plan całościowy

% wykonania robót

Odcinek III

Brzezie-Kowal

Nasypy

2 475 472 m³

86%

Wykopy

1 722 270 m³

83%

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

650 020 m²

79%

Podbudowa zasadnicza BA

791 411 m²

84%

Warstwa wiążąca

902 020 m²

62%

Warstwa ścieralna SMA

51%

Obiekty mostowe

(27 szt.)

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

24 z 25 (zakończone 2)

 

W przyszłym tygodniu planowane sa dalsze prace odbiorowe wszystkich wykonanych robót na trasie głównej od Czerniewic do Pikutkowa. Na pozostałych odcikach planowane są dalsze roboty na trasie głównej, obiektach inżynierskich i kubaturowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A1 z Czerniewic do Kowala znajdziecie Państwo też na oficjalnych stronach internetowych tej inwestycji:

http://www.a1-czerniewice-brzezie.pl/

http://www.a1-brzezie-kowal.pl/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

GDDKiA