Odbiory na autostradzie dobiegają końca. W przyszłym tygodniu otwarcie odcinka Czerniewice – Pikutkowo – raport z budowy A1

Na odcinku autostrady od Czerniewic do Pikutkowa kończą się prace odbiorowe prowadzone przez odpowiednie służby i pracowników GDDKiA. Wykonawca na bieżąco uzupełnienia elementy wskazane w trakcie odbiorów. Trwa ustawianie dodatkowych znaków pionowych i barier ochronnych a także prace porządkowe i wykończeniowe. Wszystkie prace mają na celu oddanie kierowcom do ruchu tego 45 km odcinka autostrady już w przyszłym tygodniu – prezentujemy kolejny raport z budowyW minionym tygodniu na autostradzie z Czerniewic do Pikutkowa trwały czynności odbiorowe prowadzone między innymi przez odpowiednie Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Policji, Powiatowe Inspektoraty Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przeprowadzono też audyt z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pozytywne zakończenie tych prac pozwoli na uzyskanie warunkowego pozwolenia na użytkowanie pasa jezdnego autostrady od Czerniewic do Pikutkowa (okolice Włocławka). Tym samym trasa główna i wszystkie jej elementy zostaną udostępnione kierowcom chociaż  nadal będą mogły być kontynuowane prace m.in.: na drogach lokalnych i serwisowych.

GDDKiA

 

Obecnie nie przewiduje się ograniczenia prędkości na oddawanym odcinku drogi niemniej jednak w niektórych miejscach może zostać wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, umożliwiająca Wykonawcy dokończenie pozostałych robót.

Warto przypomnieć, że powyższy odcinek od Czerniewic do Pikutkowa stanowi sumę dwóch pierwszych odcinków autostrady i fragmentu odcinka III, stanowiąc tym samym aż 70% całej nowobudowanej trasy z Czerniewic do Kowala.

 

W ramach udostepnienia Autostrady A1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy wprowadza pilotażowy program dostosowania oznakowania autostradowego do standardów europejskich. Węzły drogowe otrzymają numerację i nowe nazewnictwo, natomiast tablice drogowskazowe wraz ze strzałkami zostały rozmieszczone nad właściwymi pasami ruchu. Nowe rozwiązania wpłyną niewątpliwie na poprawę bezpieczeństwa i staną się bardziej wygodne dla użytkowników drogi.

Szczegółowe informacje:

http://gddkia.gov.pl/pl/a/13591/Nowoczesne-oznakowanie-na-Autostradzie-A1

 

W związku ze zbliżającym się udostepnieniem do ruchu autostrady nastąpią też duże zmiany w organizacji ruchu na drodze krajowej numer 1 biegnącej równolegle do nowobudowanej trasy. Tuż po udostepnieniu kierowcom autostrady obecna droga nr 1 stanie drogą krajową nr 91. Zmieni się tez dotychczasowy układ drogowy w okolicach węzłów drogowych i na drogach dojazdowych do autostrady.

Szczegóły w poniższym załączniku:

http://gddkia.gov.pl/pl/a/13721/Juz-niebawem-sporo-zmian-na-drodze-krajowej-nr-1

 

Na pozostałym odcinku budowanej autostrady (Pikutkowo – Kowal) kontynuowano prace na trasie głównej i obiektach mostowych. Roboty prowadzono 7 dni w tygodniu i do późnych godzin nocnych. Z uwagi na występujące jednak w tygodniu intensywne opady śniegu i silne porywy wiatru, odwołano niektóre prace na autostradzie. Po ustaniu opadów prace być kontynuowane

 

Poniżej prezentujemy sumę wykonania wszystkich dotychczasowych prac zarówno przez poprzedniego jak i obecnego Wykonawcę:

 

Odc I i II ( Czerniewice – Odolion i Odolion – Brzezie )

Trwają czynności odbiorowe.

 

Odc. III ( Brzezie - Kowal ) *
* ( na odcinku Brzezie - Pikutkowo większość prac została wykonana natomiast na odcinku od Pikutkowa do Kowala prace nadal są kontynuowane. W poniższej tabeli prezentujemy procentowe wykonanie prac na całym odcinku autostrady z Brzezia do Kowala. )

 

 

Asortyment

Plan całościowy

% wykonania robót

Odcinek III

Brzezie-Kowal

Nasypy

2 475 472 m³

86%

Wykopy

1 722 270 m³

83%

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

650 020 m²

79%

Podbudowa zasadnicza BA

791 411 m²

84%

Warstwa wiążąca

902 020 m²

62%

Warstwa ścieralna SMA

51%

Obiekty mostowe

(27 szt.)

Liczba obiektów, na których prowadzono prace

24 z 25 (zakończone 2)

 

W przyszłym tygodniu planowane sa dalsze prace odbiorowe wszystkich wykonanych robót na trasie głównej od Czerniewic do Pikutkowa. Na pozostałych odcikach planowane są dalsze roboty na trasie głównej, obiektach inżynierskich i kubaturowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A1 z Czerniewic do Kowala znajdziecie Państwo też na oficjalnych stronach internetowych tej inwestycji:

http://www.a1-czerniewice-brzezie.pl/

http://www.a1-brzezie-kowal.pl/

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

GDDKiA