viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Raport z postępu prac na budowie A4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) Dębica (węzeł Pustynia) z 6 grudnia 2013 r.

06-12-2013

W tym  tygodniu ułożono ponad 5,7 km podbudowy bitumicznej na obydwu jezdniach trasy głównej. Na  moście E-118 trwa nasuwanie ustroju nośnego (sekcja A i C). Kontynuowano  roboty drogowe, mostowe i branżowe. M.in. odwodnienia, teletechnikę i obwód utrzymania autostrady. Na wszystkich odcinkach każdego dnia pracowało  ok 600 osób i ok. 200 maszyn budowlanych.

W ciągu minionego tygodnia Wykonawca autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy kontynuował prace na trasie głównej i drogach poprzecznych w zakresie: dowozu  materiałów, wywozu nieprzydatnego materiału z placu budowy, profilowania skarp i rowów oraz przy zagęszczaniu i stabilizacji nasypów. W trakcie robót bitumicznych ułożono w sumie 5 km 760 m podbudowy.  Podbudowę 9 cm WMS na trasie głównej : w km. 526+280-527+040 czyli na odcinku 760 metrów na jezdni lewej i prawej; w kilometrażu 514+900-515+520 odcinek  620 metrów na jezdni lewej, w kilometrażu 520+280-520+370 na nitce lewej , w kilometrażu 511+480-511+860 na nitce lewej i prawej. W sumie ułożono  1 km 850 m  podbudowy z masy bitumicznej 9 cm.

 

Podbudowy 8 cm masy WMS ułożono w sumie 3 km 910 m  na odcinkach : w km 514+850-515+500 jezdnia prawa, 519+700-520+280 jezdnia lewa, 519+450-520+280 jezdnia prawa, 526+280-527+040 jezdnia prawa, 520+280-520+370 jezdnia lewa, 520+170-520+370 jezdnia prawa, warstwa wiążąca i ścieralna na drodze dojazdowej DD62 w km.0+700-0+896. W robotach branżowych prowadzono prace: na przepustach (udrożnienie rur drenażowych, montaż geowłókniny), odwodnienie (montaż studni, przy-kanalika i drenażu podłużnego), teletechnika ( budowa kanalizacji), obwód utrzymania autostrady OUA (roboty tynkowe, murowe, sufity podwieszane oraz instalacja elektryczna wewnętrzna). Główne roboty na obiektach mostowych to:  iniekcja kabli ustroju nośnego WD-106A od strony Tarnowa, nasunięcie ustroju nośnego E-118 sekcja A i C, montaż rusztowania pod ustrój nośny na WD-104A oraz roboty wykończeniowe na pozostałych obiektach.

 

Poniżej prezentujemy procentowe wykonanie prac na poszczególnych odcinkach budowanej trasy:

Odc. I-IV i VIIC

ASORTYMENT

PLAN

% WYKONANIA ROBÓT *

Odc. I-IV i VIIC

Nasypy:

995 890,67 m3

71%

Wykopy:

277 938,70 m3

111%**

Podbudowa pomocnicza z kruszywa:

1 137 306,89 m2

42%

Podbudowa zasadnicza BA:

448 158,76 m2

42%

Warstwa wiążąca:

443 917,65 m2

29%

Warstwa ścieralna SMA:

441 424,00 m2

0%

 

Odc. V-VIIIB

ASORTYMENT

PLAN

% WYKONANIA ROBÓT *

Odc.V-VIIIB

Nasypy:

846 739,00 m3                                              

89%

Wykopy:

182 434,80 m3                                   

217%**

Podbudowa pomocnicza z kruszywa:

752 918,03 m2                                    

30%

Podbudowa zasadnicza BA:

374 932,00 m2                                    

17%

Warstwa wiążąca:

369 885,00 m2                                   

15%

Warstwa ścieralna SMA:

369 582,00 m2                                    

5%

 

Obiekty mostowe:

Liczba obiektów na których prowadzono prace

18z 30 w tym 1 oddany do użytkowania

 

 *) W związku z tym, że część prac została wykonana przez poprzedniego Wykonawcę, w powyższym zestawieniu prezentujemy postęp prac wykonanych tylko przez obecnego Wykonawcę.

**) Występuje przekroczenie ilości przedmiarowej, jest to spowodowane niedoszacowaniem i wystąpieniem dodatkowej wymiany gruntu.

W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje dalsze prace na trasie głównej, roboty ziemne, prace kanalizacyjne, telekomunikacyjne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące budowy autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy znajdziecie Państwo też na oficjalnej stronie:

http://www.a4tarnowdebica.pl