viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Planowany przebieg obwodnicy Nysy

20-03-2012
Projektowana obwodnica m. Nysa w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 zlokalizowana jest na terenie powiatu nyskiego województwa opolskiego i przebiegać będzie w obrębie gminy Nysy.
Projektowana obwodnica m. Nysa w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 zlokalizowana jest na terenie powiatu nyskiego województwa opolskiego i przebiegać będzie w obrębie gminy Nysy. Tereny zajęte pod obwodnicę to przede wszystkim tereny upraw rolnych oraz tereny łąkowe. Zieleń występującą na trasie planowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 46 w przeważającej części stanowią samosiejki, a drzewa i krzewy nie tworzą większych skupisk. Również na odcinku drogi krajowej nr 41 występują głównie tereny rolne i łąkowe oraz kompleksy leśny w sołectwach Złotogłowice, Domaszkowice i Niwnica. Zgodnie ze studium transportowym w zakresie dróg krajowych w mieście Nysa w związku z dużym ruchem tranzytowym generowanym pomiędzy Opolem i Nysą mającym istotne znaczenie dla procentowego udziału tranzytu na drodze krajowej nr 46, przewidziano w miejscowym planie zagospodarowania m. Nysa konieczność budowy obwodnicy. Budowa obwodnicy m. Nysa ma na celu usprawnienie układu komunikacyjnego poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza centrum miasta. Projektowana inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu obwodnicy wraz ze skrzyżowaniami, węzłami drogowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Początek obwodnicy zlokalizowany jest na południe od miejscowości Goświniowice, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 46 w postaci ronda. W swoim początkowym przebiegu obwodnica kieruje się na północny-wschód, biegnąc wzdłuż linii kolejowej na odcinku ok. 4,5 km w odległości osiowej ok. 120 m. Nie zmieniając kierunku obwodnica przekracza górą drogę powiatową nr 1653 O (kierunek Nysa - Goświniowice) i krzyżuje się z drogą powiatową nr 1663 O (kierunek Jędrzychów - Radzikowice) tworząc węzeł drogowy. W dalszej części obwodnica zmienia przebieg oddalając się od linii kolejowej, wkraczając na teren byłego poligonu wojskowego gdzie po ok. 2 km przechodzi wiaduktem nad liniami kolejowymi nr 137 i 288. Następnie po ok. 0,8 km przechodzi pod drogą powiatową nr 1677 O (kierunek Nysa - Regulice) za którą zlokalizowano obustronne parkingi dla obsługi uczestników ruchu. Dalej projektowana obwodnica krzyżuje się z drogą krajową nr 46 gdzie zaprojektowano węzeł typu WB (częściowo kolizyjny). Długość pokonanego odcinka w ciągu drogi krajowej nr 46 wynosi ok. 7370 m. W dalszej części trasa przebiega nad drogą wojewódzką nr 406 pokonując na początkowym odcinku głównie tereny rolne i łąki gdzie po ok. 2 km zmienia przebieg na południowo-wschodni kierując się w stronę m. Wyszków Śląski. Następnie przebiega przez tereny zalewowe rz. Nysa Kłodzka i potoku Kamienica oraz projektowany Kanał Ulgi pokonując te cieki za pomocą dwóch estakad i mostu. W celu ominięcia m. Wyszków Śląski obwodnicę odsunięto od zabudowy na wschód i skierowano na południe. Nie zmieniając kierunku obwodnica krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 407 za pomocą skrzyżowania w postaci ronda. Na dalszym odcinku trasa omija od strony zachodniej kompleksy leśne zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Niwnica i Domaszkowice. Koniec obwodnicy zlokalizowany jest w miejscu przecięcia się z drogą krajową nr 41 gdzie zaprojektowano skrzyżowanie trójwlotowe typu rondo. Długość pokonanego odcinka w ciągu drogi krajowej nr 41 wynosi ok. 9123 m. Łączna długość projektowanej obwodnicy m. Nysa wynosi ok. 16,48 km. Obecny etap prac przygotowawczych to zakończony projekt budowlany i weryfikacja dokumentacji przetargowej i kosztorysowej. W przypadku uzyskania przez GDDKiA O/Opole zgody Centrali GDDKiA na złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a później ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, realizacja inwestycji mogłaby się rozpocząć jeszcze w roku 2012.