viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

Obwodnica Opoczna otwarta!

05 stycznia br. otwarta została obwodnica Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12. To nowoczesna droga klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) jednojezdniowa o trzech pasach ruchu. (Układ 2+1). Takie rozwiązanie pozwala na szybkie bezpieczne i łatwe poruszanie się. Trasę, której głównym zadaniem jest wyprowadzenie tranzytu z centrum miasta przystosowano do przenoszenia największych obciążeń, czyli do samochodów, których obciążenie sięga 11,5 tony na oś. Długość nowej trasy to 7,8 kilometra. Trzy pasy jezdni (każdy o szerokośc 3,5 metra) pozwalają na bezpieczne wyprzedzanie, o czym nie było mowy w centrum miasta, a co za tym idzie radykalne skrócają czasu przejazdu.

Wjazd do centrum Opoczna, jak również na drogę wojewódzką 713 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego zapewniają dwa nowoczesne, bezkolizyjne węzły.

Aby powstała nowa trasa konieczne było wybudowanie ośmiu obiektów inżynierskich; 6 wiaduktów i dwa mosty na rzekami; Wąglanką i Drzewicką. Należy tu zaznaczyć, że drugi z mostów, górujący nad terenem w charakterystycznym błękitnym kolorze, to najdłuższy jednoprzęsłowy most w Polsce! Długość przęsła przekracza 130 metrów.

Wiele odcinków nowej trasy biegnie wysokimi nasypami, do wykonania których potrzeba było około 2 milionów ton piasku i kruszyw. Aby przewieźć taką ilość materiałów, potrzeba blisko 70 tysięcy czteroosiowych wywrotek. Taka liczba samochodów ustawiona w szeregu, utworzyłaby kolejkę do Gdańska i z powrotem. Wykonawca ułożył także ponad 100 tysięcy ton mas bitumicznych i ustawił blisko pół tysiąca znaków drogowych.

Prace nie ograniczyły się jednak do tak spektakularnych działań. Aby droga spełniała obecne standardy i miała odpowiednią trwałość, trzeba było wykonać między innymi odwodnienie drogi, oraz oświetlenie węzłów drogowych. Niemałym wyzwaniem dla projektantów i budowniczych było przejście pod Centralna Magistralą Kolejową. Bariery chroniące kierowców jadących obwodnicą mają blisko 22 kilometry długości.

Prace budowlane przebiegały w bardzo dużej trosce o środowisko naturalne. Powstało wiele wygrodzeń i przepustów służących ochronie małych zwierząt i pozwalającym im bezpiecznie migrować w okresie godów. Łączna długość siatek chroniących płazy przed wychodzeniem na drogę ma prawie 9 kilometrów złotych.długości! O komfort okolicznych mieszkańców zadbają natomiast ekrany dźwiękochłonne, których powierzchnia to blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych i są umieszczone na długości 3,5 kilometra przy nowej drodze.

Prace budowlane prowadzone przez firmę Strabag ruszyły w połowie 2010 roku, zakończyły się ostatniego dnia 2011 roku i kosztowały około 150 milionów.

GDDKiA

Moment przecięcia symbolicznej wstęgi.

od lewej; Prezes firmy Strabag - wykonwcy obwodnicy - Paweł Antonik, Wicemarszałek Województwa Artur Bagieński, Wicemrszałem Sejmu RP Cezary Grabarczyk, Dyrektor łódzkiego Oddziału GDDKiA Renata Zatorska - Sytyk, ks. biskup Stefan Siczek, Wiceminister Transportu Radosław Stępień.