Obwodnica Opoczna otwarta!
05 stycznia br. otwarta została obwodnica Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12. To nowoczesna droga klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) jednojezdniowa o trzech pasach ruchu. (Układ 2+1). Takie rozwiązanie pozwala na szybkie bezpieczne i łatwe poruszanie się. Trasę, której głównym zadaniem jest wyprowadzenie tranzytu z centrum miasta przystosowano do przenoszenia największych obciążeń, czyli do samochodów, których obciążenie sięga 11,5 tony na oś. Długość nowej trasy to 7,8 kilometra. Trzy pasy jezdni (każdy o szerokośc 3,5 metra) pozwalają na bezpieczne wyprzedzanie, o czym nie było mowy w centrum miasta, a co za tym idzie radykalne skrócają czasu przejazdu.

Wjazd do centrum Opoczna, jak również na drogę wojewódzką 713 w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego zapewniają dwa nowoczesne, bezkolizyjne węzły.

Aby powstała nowa trasa konieczne było wybudowanie ośmiu obiektów inżynierskich; 6 wiaduktów i dwa mosty na rzekami; Wąglanką i Drzewicką. Należy tu zaznaczyć, że drugi z mostów, górujący nad terenem w charakterystycznym błękitnym kolorze, to najdłuższy jednoprzęsłowy most w Polsce! Długość przęsła przekracza 130 metrów.

Wiele odcinków nowej trasy biegnie wysokimi nasypami, do wykonania których potrzeba było około 2 milionów ton piasku i kruszyw. Aby przewieźć taką ilość materiałów, potrzeba blisko 70 tysięcy czteroosiowych wywrotek. Taka liczba samochodów ustawiona w szeregu, utworzyłaby kolejkę do Gdańska i z powrotem. Wykonawca ułożył także ponad 100 tysięcy ton mas bitumicznych i ustawił blisko pół tysiąca znaków drogowych.

Prace nie ograniczyły się jednak do tak spektakularnych działań. Aby droga spełniała obecne standardy i miała odpowiednią trwałość, trzeba było wykonać między innymi odwodnienie drogi, oraz oświetlenie węzłów drogowych. Niemałym wyzwaniem dla projektantów i budowniczych było przejście pod Centralna Magistralą Kolejową. Bariery chroniące kierowców jadących obwodnicą mają blisko 22 kilometry długości.

Prace budowlane przebiegały w bardzo dużej trosce o środowisko naturalne. Powstało wiele wygrodzeń i przepustów służących ochronie małych zwierząt i pozwalającym im bezpiecznie migrować w okresie godów. Łączna długość siatek chroniących płazy przed wychodzeniem na drogę ma prawie 9 kilometrów złotych.długości! O komfort okolicznych mieszkańców zadbają natomiast ekrany dźwiękochłonne, których powierzchnia to blisko 10 tysięcy metrów kwadratowych i są umieszczone na długości 3,5 kilometra przy nowej drodze.

Prace budowlane prowadzone przez firmę Strabag ruszyły w połowie 2010 roku, zakończyły się ostatniego dnia 2011 roku i kosztowały około 150 milionów.

GDDKiA

Moment przecięcia symbolicznej wstęgi.

od lewej; Prezes firmy Strabag - wykonwcy obwodnicy - Paweł Antonik, Wicemarszałek Województwa Artur Bagieński, Wicemrszałem Sejmu RP Cezary Grabarczyk, Dyrektor łódzkiego Oddziału GDDKiA Renata Zatorska - Sytyk, ks. biskup Stefan Siczek, Wiceminister Transportu Radosław Stępień.