viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2011

WOLNIEJ JEDZIEMY PRZEZ MOST W BIAŁYM DUNAJCU

19-12-2011

W Białym Dunajcu wprowadzono ograniczenie prędkości pojazdów na moście do 30 km/godz. Jest to zgodne z zaleceniami ekspertyzy o stanie technicznym mostu na potoku Biały Dunajec. Z ekspertyzy wynika, ze most jest w złym stanie i nie spełnia norm przewidzianych dla takich obiektów.

Fragment ekspertyzy technicznej :

WNIOSKI

Przeprowadzone oszacowanie nośności mostu wg Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 1 czerwca 2004r nakazującego stosowanie „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych" kwalifikuje most do dopuszczenia ruchu pojazdów o masie całkowitej do 12t

 

Analiza nośności przeprowadzona wg normy PN-85/S-10030 kwalifikuje most do klasy E, co zgodnie z tablicą 5 tejże normy pozwala dopuścić do eksploatacji na obiekcie dwukierunkowy ruch pojazdów o ciężarze do 150kN, czyli masie do 15t.

 

Dwupasowa jezdnia na moście ma szerokość 5,40m, co znacznie utrudnia wymijanie się na moście największych pojazdów ciężarowych.

 

Droga krajowa nr 47 jest to obecnie jedyna droga, po której mogą się poruszać pojazdy o masie całkowitej do 42t, dojeżdżające między innymi do Zakopanego. W kontekście danych odnośnie nośności normowych mostu, na prośbę Zamawiającego wykonano obliczenia sprawdzające w celu wyznaczenia globalnego współczynnika bezpieczeństwa dla przejazdu przez most jednego pojazdu rzeczywistego o masie 42t. Współczynnik ten wynosi odpowiednio 1,77 dla poprzecznic i 1,51 dla wieszaków. Widać stąd, że istnieją zapasy bezpieczeństwa w konstrukcji mostu (51%) , jednak wartości wyliczonego globalnego współczynnika bezpieczeństwa nie powinny być mniejsze niż 1,8 (80%).

 

Most ma ok. 80lat, przed siedemdziesięciu laty przęsło nurtowe (północne) zostało odbudowane po zniszczeniach wojennych z gorszych materiałów. Stan techniczny obiektu, jak to zostało szczegółowo opisane w niniejszym opracowaniu, jest zły. W wielu miejscach beton uległ takiej degradacji, że nie jest możliwy jego remont. Istnieją miejsca, w których cechy wytrzymałościowe betonu i średnice prętów zbrojeniowych wykazują niższe parametry od oszacowanych w badaniach i przyjętych do obliczeń nośności.

Ze względu na ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie, największe pojazdy ciężarowe nie wjeżdżają z dwóch stron równocześnie na obiekt. Mimo to odbywający się po obiekcie ruch pojazdów bez ograniczenia nośności powoduje, że w niektórych elementach konstrukcji ( np. poprzecznicach, wieszakach) dochodzi do ciągłego przekraczania naprężeń dopuszczalnych i wykorzystywania zapasów bezpieczeństwa konstrukcji.

 

Remont obiektu w celu dalszego jego użytkowania uważa się za niecelowy ze względów technicznych i ekonomicznych.

Zaleca się pilny remont wsporników przegubów gerberowskich, jako zabieg doraźny do czasu wykonania nowego mostu. Należy ponadto zwiększyć częstotliwość przeglądów mostu , aby obserwować stan jego poszczególnych elementów.

 

Należy wprowadzić ograniczenie prędkości pojazdów przejeżdżających przez most do 30km/h, aby ograniczyć efekty dynamiczne zwiększające obciążenia i wytężenia elementów mostu.

 

Należy przed mostem ustawić znak nr B-31 „pierwszeństwo dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwka – dotyczy pojazdów ciężarowych". Z drugiej strony mostu należy ustawić znak nr D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni - dotyczy pojazdów ciężarowych".

 

Należy w możliwie jak najkrótszym terminie dokonać rozbiórki istniejącego mostu i wybudować nowy most, który będzie spełniał wymagania obowiązujących przepisów zarówno w zakresie skrajni drogowej, skrajni pieszych, jak również w zakresie wymaganej nośności."

 

GDDKiA Oddział w Krakowie planuje wybudowanie nowego mostu. Złożone są dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, tzw. ZRID, do Wojewody Małopolskiego.