viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAO Autostradzie A2

10-01-2008

Łódzki fragment auto ...

Łódzki fragment autostrady A-2, liczący blisko 60 km został oddany do użytkowania 26 lipca 2006 roku. Budowa ta finansowana była ze środków  1. Budżetowych.
  2. Funduszu Spójności
    (wkład finansowy 82%) – odcinki Dąbie-Wartkowice oraz Wartkowice-Emilia.
  3. Unii Europejskiej w ramach programu ISPA
    (wkład finansowy w wysokości 75%) – odcinek Emilia-Stryków.

Łódzki fragment autostrady A-2 podzielono na trzy odcinki:  1. Odcinek "Dąbie - Wartkowice" przebiega przez gminy: Wartkowice i Świnice Warckie. Jego projekt został opracowany przez „Transprojekt - Warszawa". Wykonawcą było konsorcjum Ferrovial Agroman S.A. / Budimex-Dromex SA. Wartość tej części kontraktu to blisko 47 milionów euro. Nadzór inwestorski sprawował Mott MacDonald Ltd. Na odcinku tym długości ok.16 km wybudowano 12 obiektów mostowych, w tym 4 w ciągu autostrady i 8 nad autostradą oraz 17 przepustów. W rejonie wsi Kozanki i Zaborów do dyspozycji podróżnych oddane zostały dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y). Wzdłuż pasa autostrady stanęło ponad 3 km ekranów akustycznych.
  2. Odcinek "Wartkowice - Emilia", który przechodzi przez tereny gmin: Wartkowice, Dalików, Parzęczew i Zgierz, to najbardziej pracochłonny fragment łódzkiej autostrady. Na długości 24 km pojawiło się aż 30 obiektów mostowych, w tym 4 w ciągu autostrady, 6 wiaduktów na drogach dojazdowych, 18 wiaduktów nad autostradą, 1 wiadukt kolejowy nad autostradą, a w trosce o migrację zwierząt wybudowano jedno przejście ekologiczne. Oznacza to, że na każdym kilometrze tego odcinka pojawił się co najmniej jeden most lub wiadukt. Oprócz tego zbudowany został węzeł drogowy w miejscowości Wartkowice oraz z Obwód Utrzymania Autostrady, o którego wyposażenie postara się przyszły koncesjonariusz, 12 przepustów i 2 Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowości Chrząstów. Ustawionych zostało ponad 11 km ekranów akustycznych. Projekt wykonała warszawska firma "Profil" Sp z o.o. , a roboty budowlane - konsorcjum Budimex - Dromex S.A. / Ferrovial Agroman SA. Wartość tej części kontraktu to blisko 61,5 miliona euro. Nadzór inwestorski, podobnie jak w przypadku odcinka "Dąbie - Wartkowice", sprawowała firma Mott MacDonald Ltd.
  3. Odcinek "Emilia - Stryków" przebiega przez teren gmin Zgierz i Stryków i liczy 18 km. Zaprojektowany został przez "Profil” Sp. z o.o. a prace wykonywało konsorcjum Hermann Kirchner Bauunternehmung GmbH / Strabag AG / Mosty - Łódź S.A. Koszt jego budowy wyniósł ponad 60 milionów euro. Nadzór inwestorski także sprawowała firma Mott MacDonald Ltd. Również na tym odcinku wybudowano wiele (19) obiektów inżynierskich: 5 w ciągu autostrady i 14 nad autostradą, a także 13 przepustów. Powstały też 3 węzły autostradowe: w Emilii, Piątku i Strykowie, a także 2 Miejsca Obsługi Podróżnych w miejscowości Ciosny. Ustawionych zostało ponad 10 km ekranów akustycznych.