viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2015

20-01-2015

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na świętokrzyskich drogach krajowych

W styczniu rozpoczyna się Generalny Pomiar Ruchu 2015. Czwartek 22 stycznia to pierwszy z dziewięciu dni w bieżącym roku, w których odbywać się będzie wielkie liczenie pojazdów. Na świętokrzyskich drogach krajowych wyznaczono około siedemdziesięciu punktów pomiarowych. Po raz pierwszy osobom liczącym pojazdy pomagać będą kamery.

Pojazdy w regionie świętokrzyskim liczyć będą pracownicy firm wyłonionych w przetargu na obsługę GPR zorganizowanym przez kielecki Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po raz pierwszy w rejonie Kielc w dniach pomiarów ruch rejestrować będą specjalne kamery. Nad przebiegiem pomiaru ruchu czuwać będą kontrolerzy GDDKiA, którzy w wybranych miejscach dokonają dla porównania własnych obliczeń. Ostatni dzień Generalnego Pomiaru Ruchu wyznaczony został w grudniu 2015, tak więc wyniki zostaną podsumowane w 2016 roku. Pomiar ma wykazać średnie natężenie ruchu pojazdów na dobę na określonych odcinkach, z uwzględnieniem na przykład kategorii dróg, kategorii pojazdów oraz okresów w ciągu roku czy w ciągu doby. To posłuży do obserwacji i prognozowania wzrostu natężenia ruchu. Wnioski z pomiaru są pomocne na przykład w planowaniu działań na sieci drogowej.

 

Pomiar ruchu organizowany jest w całym kraju raz na 5 lat, ostatni odbył się w 2010 roku. Pięć lat temu okazało się na przykład, że droga krajowa nr 7 (międzynarodowa E77) jest trzecią najbardziej obciążoną ruchem trasą w Polsce. Średnie natężenie ruchu na świętokrzyskich drogach krajowych wyniosło około 8,5 tysiąca pojazdów na dobę. Ale to średnia, bo na przykład w okolicach węzła Kielce Zachód wybudowanym w ramach obwodnicy Kielc (fragment wylotu z Kielc w kierunku Łodzi) natężenie ruchu przekroczyło 22 tysiące pojazdów na dobę. Na odcinku drogi S7 Kielce - Skarżysko natężenie ruchu wyniosło powyżej 21 tysięcy pojazdów na dobę. Ponad 20 tysięcy pojazdów na dobę przejeżdżało drogami nr 77 i nr 9 przez Sandomierz, a ponad 19 tysięcy drogą nr 74 na odcinku wylotowym z Kielc w kierunku Opatowa. Natężenie ruchu na odcinku drogi nr 73 Kielce – Morawica i drogi nr 7 Chęciny – Jędrzejów utrzymywało się na poziomie 17 tysięcy pojazdów na dobę czyli było dwukrotnie większe niż średnie natężenie w regionie.

 

Pomiary wykazują, że natężenie ruchu wciąż rośnie. Średnio w Polsce natężenie ruchu wzrosło w okresie 2005-2010 średnio o 22 procent, ale w województwie świętokrzyskim o 29 procent. Największy wzrost (powyżej 50 procent) odnotowano na obwodnicy Kielc w ciągu drogi S7, na odcinku Skarżysko – Starachowice drogi nr 42, odcinku Opatów – Ożarów drogi nr 74, odcinku Kije – Chmielnik drogi 78 i odcinku Ożarów – Sandomierz – drogi 79. Wzrost natężenia miedzy 25 a 50 procent odnotowano na pozostałych odcinkach drogi nr 7 i 74 w świętokrzyskiem oraz na drodze 73 Kielce – Busko i na odcinku drogi 79 od Łoniowa do granicy województwa.

 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 można znaleźć na stronie internetowej GDDKiA pod linkiem : http://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010