viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2014

 • Rusza budowa kolejnego odcinka S3

  22-12-2014

  Wrocławski Oddział GDDKiA podpisał umowę na kolejny, prawie 14,5 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ. Jego wykonawcą będzie konsorcjum firm Salini/Todini/Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Tribex, który zrealizuje zadanie za ok. 561 mln zł.

 • Umowa na realizację S3 od Nowej Soli do węzła „Kaźmierzów” podpisana

  22-12-2014
  Wrocławski Oddział GDDKiA zakończył procedurę przetargową dla pierwszych dwóch odcinków drogi ekspresowej S3. Dzisiaj , 19 grudnia podpisana została umowa na realizację dwóch odcinków drogi S3:
 • Z wizytą na budowie dolnośląskiej S5.

  19-12-2014
  GDDKiA

  Na budowie przyszłej drogi ekspresowej S5 Korzeńsko – Wrocław trwają tzw. ratownicze badania archeologiczne. Na 56 stanowiskach wytypowanych przez Konserwatora Zabytków swoje prace prowadzą ekipy archeologów. Odkryto m.in. kilka rozległych osad z różnych okresów dziejowych. Najstarsze osadnictwo związane jest z kulturą łużycką. Znaleziono też ślady osadnictwa średniowiecznego oraz z czasów nowożytnych. Najciekawsze obiekty to studnia przeworska z okresu wpływów rzymskich, piec do wypalania wapna a także konstrukcje słupowe po chałupach.

 • Dodatkowe oznakowanie na drodze S8

  09-12-2014

  W związku z powtarzającymi się przypadkami łamania przez kierowców przepisów drogowych i wjeżdżania pod prąd na drogę ekspresową S8, GDDKiA ustawiła 30 dodatkowych znaków na łącznicach wjazdowych i zjazdowych w obrębie węzłów: Dąbrowa, Gęsia Górka, Szczodrów, Syców Wschód i Syców Zachód na odcinku S8 z Wrocławia do Sycowa. Są to znaki Zakaz Wjazdu oraz znaki trójdzielne: zakaz poruszania się po drodze dla pojazdów rolniczych, rowerzystów i pieszych.

   

  Audyt w terenie przeprowadzony przez GDDKiA oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wykazały, że dotychczasowe oznakowanie trasy jest prawidłowe, czytelne i widoczne. Przypadki wjazdów „pod prąd” na węzłach były efektem nieostrożności kierowców oraz niedostatecznego zwracania uwagi na stojące przy drodze znaki. Dlatego nowo ustawione znaki stanowią powtórzenie znaków już istniejących tj. znaków zakazu wjazdu. Mamy nadzieję, że w sytuacji gdy kierowca nie zwróci uwagi na pierwszy znak zakazu wjazdu, kolejny już nie umknie jego uwadze, dzięki czemu nie będzie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych przy wjeździe na ekspresową S8 .

 • Zadania dofinansowane w 2014 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

  09-12-2014
 • Laboratorium Drogowe wrocławskiego Oddziału GDDKiA z gwarancją jakości wykonywanych badań!

  04-12-2014

  W obrębie węzła Wrocław Zachód (Mokronos Dolny) przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia funkcjonuje nowoczesne Laboratorium Drogowe  w ramach Wydziału Technologii wrocławskiego Oddziału GDDKiA. Jest to jedno z kilku największych laboratoriów drogowych GDDKiA w Polsce, które stoją na straży jakości dróg krajowych i autostrad.

   

  Od 2013 roku w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, potwierdzony uzyskaniem w dniu 4 listopada 2014 roku certyfikatu akredytacji o numerze AB 1538 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 określa wymagania dotyczące właściwego zarządzania jak i kompetencji technicznych dotyczących wykonywanych badań (warunków lokalowych i środowiskowych, metod badania oraz ich walidacji, wyposażenia laboratorium, odniesienia pomiarów do wzorców jednostek miary, pobierania próbek oraz postępowania z obiektami do badań). Norma ISO 17025 oparta jest na systemie jakości zgodnym z normą ISO 9001. Oznacza to, że Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe, posiadając certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 17025, równocześnie wykonuje swoje badania w systemie jakości zgodnym z obowiązującą we wrocławskim Oddziale GDDKiA normą ISO 9001. Wdrożenie i utrzymanie funkcjonującego Systemu Zarządzania w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowym stanowi gwarancję jakości wykonywanych badań i pomiarów.

 • Sześciu chętnych do budowy ponad 11 km odcinka S3!

  13-11-2014

  Sześć firm wykonawczych złożyło oferty na zaprojektowanie i wybudowanie S3 na odcinku o długości 11.3 km od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe. Najtańszą ofertę w wysokości ok. 261 mln zł złożyła firma Mota Engil Central Europe, najdroższą, o wartości ponad ok. 432 mln zł firma Astaldi. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA będzie stosować kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji, jakości robót.

 • Pięciu chętnych do budowy 14 km odcinka S3!

  28-10-2014

  Pięć firm wykonawczych złożyło oferty na zaprojektowanie i wybudowanie S3 na odcinku o długości 14,4 km od węzła Kaźmierzów do  węzła Lubin Północ. Najtańszą ofertę w wysokości ok. 561 mln zł złożyło konsorcjum firm Salini/Todini/Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Tribex ,najdroższą, o wartości ponad ok. 715,4 mln zł firma Astaldi. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA będzie stosować kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji jakości robót.

 • Będzie bezpiecznej na DK nr 8 w miejscowości Szczytna. Umowa podpisana!

  27-10-2014
 • 13 chętnych na budowę obwodnicy Kłodzka!

  24-10-2014

  13 firm wykonawczych złożyło oferty na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46. Najtańszą ofertę w wysokości 148,5 mln zł złożyła firma Max Boegl Polska Sp. Z.o.o/ Max Boegl Stiftung&Co.KG, najdroższą, o wartości ponad 278 mln zł, konsorcjum firm Berger Bau Polska/Berger Bau GMB. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA będzie stosować kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji jakości robót.