viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2014

07-02-2014

Nowoczesne Laboratorium Drogowe już otwarte!

W obrębie węzła Wrocław Zachód (Mokronos Dolny) przy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia powstało nowoczesne Laboratorium Drogowe  w ramach Wydziału Technologii wrocławskiego Oddziału GDDKiA. Jest to jedno z kilku największych laboratoriów drogowych GDDKiA w Polsce, które stoją na straży jakości dróg krajowych i autostrad.. Obiekt posiada część laboratoryjną, halowo-magazynową oraz administracyjno-biurową o łącznej powierzchni ponad 3 000 m2.

W Laboratorium Drogowym pracuje doświadczona kadra wysoko wykwalifikowana w zakresie prowadzonej działalności. Na Dolnym Śląsku personel Laboratorium pracuje na całej sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, m.in. przy takich inwestycjach jak AOW i S8.

 

Na każdym etapie realizacji inwestycji laboratorium GDDKiA sprawdza czy droga jest budowana przez wykonawcę zgodnie z normami jakościowymi wskazanymi w projektach i obowiązujących przepisach oraz specyfikacjach technicznych. Badania przechodzą wszystkie nowobudowane, przebudowywane i remontowane drogi krajowe w ramach obowiązującego w GDDKiA systemu monitorowania jakości.

 

Laboratoria drogowe GDDKiA są w stanie zbadać każdy rodzaj i jakość zastosowanego na budowie materiału – zaczynając od najdrobniejszych pyłów, piasków, kruszyw, cementów, asfaltów przez betony, mieszanki mineralno-asfaltowe kończąc na gotowym produkcie - drodze i jej właściwościach. Tylko w 2012 r. laboratoria drogowe GDDKiA pobrały i zbadały prawie 69 tysięcy próbek (68.892). Na podstawie wyników badań wykonywanych zarówno przez Laboratoria GDDKiA, jak i przez samych wykonawców, na bieżąco wykonywane są niezbędne naprawy czy poprawki. Tak wnikliwy monitoring jakości powoduje, że drogi budowane są zgodnie z warunkami kontraktowymi, tak, by przez wiele lat służyły użytkownikom w dobrym stanie.

 

W ramach Laboratorium działać będą nastepujące pracownie specjalistyczne:

  • Betonów i materiałów wiążących

Laboratorium Drogowe WT wyposażone jest w nowoczesne maszyny wytrzymałościowe o nacisku 3000 kN do badań wytrzymałości betonu , urządzenia do badania wodoszczelności betonu, aparaty do oznaczania zawartości powietrza w świeżej mieszance betonowej oraz automatyczne komory do badania mrozoodporności betonu. Dysponuje samochodami laboratoryjnymi z podstawowym sprzętem do badania właściwości mieszanki betonowej i pobierania próbek betonu na budowie co umożliwia prowadzenie systematycznej kontroli wbudowywanej mieszanki betowej na budowach prowadzonych przez GDDKiA oddział Wrocław jak również badania stwardniałego betonu wykonywane w siedzibie WT LD w Mokronosie Dolnym.

  • Nawierzchni asfaltowych

Zespół Asfaltów i Mieszanek Mineralno-Asfaltowych zajmuje się oceną przydatności mieszanek mineralno-asfaltowych zarówno przed wbudowaniem jak i już ułożonej nawierzchni. Oceniana jest jakość mieszanek przed dopuszczeniem ich do wbudowania wykonując m.in. badania składu, sprawdzając odporność na działanie mrozu, odporność na koleinowanie. Ocenie poddawana jest również jakości wykonanych warstw nawierzchni badających grubość, sczepność pomiędzy warstwami czy prawidłowe zagęszczenie.

  • Gruntów i geotechniki

Zespołu Gruntów i Geotechniki zajmuje się badaniem podłoża budowli ziemnej, nasypów drogowych, warstw konstrukcyjnych wykonywanych w związku z budową, przebudową oraz utrzymaniem dróg krajowych i autostrad.

  • Kruszyw

W pracowni Kruszyw sprawdzane są materiały kruszywowe, których używa się do budowy drogi. Są one dobierane w zależności od warunków, w jakich powstaje droga oraz jakie pojazdy mają się po niej poruszać. Wykonawca przed rozpoczęciem prac musi uzyskać akceptację GDDKiA. Musi być spełniona odpowiednia struktura i wytrzymałość na różne oddziaływania fizyczne i warunki atmosferyczne

  • Diagnostyki nawierzchni

Głównym zadaniem zespołu jest wykonywanie pomiarów w ramach systemu DSN (Diagnostyka Stanu Nawierzchni; wcześniej SOSN – System Oceny Stanu Nawierzchni). Pomiary są wykonywane na całej sieci dróg krajowych i autostrad na terenie Oddziału we Wrocławiu oraz częściowo dla Oddziałów w Zielonej Górze, Opolu oraz Katowicach. W zakres wchodzą badania: równości podłużnej i kolein, współczynnika tarcia nawierzchni, ugięć nawierzchni. Dane przekazywane są do Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami, który wykonuje kompleksową ocenę dróg dla całego kraju. Ponadto wykonywane są badania odbiorcze powykonawcze nowych odcinków dróg w ww. zakresie oraz inne np. badania oznakowania poziomego (widzialność w dzień i w nocy, barwa), równości poprzecznej, znaków pionowych, badania georadarem.

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów WTLD

 

• Pow. działki : ca 25 000 m2.

• Pow. działki przeznaczona pod zabudowę LD: ca 20 000 m2.

• Orientacyjna pow. garaży – 500 m2.

• Orientacyjna pow. pomieszczeń magazynowych (wiata + magazyn próbek) 250 m2.

• Orientacyjna pow. części technologicznej (5 pracowni po ok. 300 m2) – 1 500 m2

•Orientacyjna pow. pomieszczeń biurowych – 400 m2.

• Orientacyjna pow. pomieszczeń socjalnych – 100 m2.

• Orientacyjna pow. ciągów komunikacyjnych (korytarz + rampa rozładunkowa) – 600 m2.

• Pow. zabudowy: ca 3 200 m2.

• zbiornik p.poż.

• sala konferencyjna o pow. ca 50 m2

• Portiernia: pow. ok. 20 m2

 

Koszt budowy nowej siedziby WTLD to:

 

Etap I: 6 200 000,00 zł brutto

Etap II: 6 700 000,00 zł brutto

 

Razem: 12 900 000,00 zł brutto