viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2011

 • Kolejny etap projektowania dróg S12 i S74

  Do dalszego etapu opracowania – Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe (STEŚ) przeszły warianty drogi ekspresowej S12: W2 S12, W5 S12, W6 S12, W7 S12 i W8 S12 - rysunek nr 1 i rysunek nr 2,

  oraz warianty drogi ekspresowej S74: W 1 S74, W4 S74 i W5 S74 – rysunek nr 3.

 • Cały łódzki odcinek S-8 już w budowie

  W dniu 05.01.2012 r. w łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy na budowę czterech ostatnich odcinków (2, 3, 4 i 5) drogi ekspresowej S-8 z Walichnowów do węzła Łódź – Południe. Oznacza to, że cały blisko 114 kilometrowy odcinek na terenie województwa łódzkiego jest W BUDOWIE!
 • Obwodnica Opoczna otwarta!

  05 stycznia br. otwarta została obwodnica Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12. To nowoczesna droga klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego) jednojezdniowa o trzech pasach ruchu. (Układ 2+1). Takie rozwiązanie pozwala na szybkie bezpieczne i łatwe poruszanie się. Trasę, której głównym zadaniem jest wyprowadzenie tranzytu z centrum miasta przystosowano do przenoszenia największych obciążeń, czyli do samochodów, których obciążenie sięga 11,5 tony na oś. Długość nowej trasy to 7,8 kilometra. Trzy pasy jezdni (każdy o szerokośc 3,5 metra) pozwalają na bezpieczne wyprzedzanie, o czym nie było mowy w centrum miasta, a co za tym idzie radykalne skrócają czasu przejazdu.
 • Polski inżynier i mąż stanu profesor Stefan Bryła

  19-12-2011
  68 lat temu, w grudniu 1943 w Warszawie u zbiegu ulic Goworka i Puławskiej został rozstrzelany przez Niemców wraz ze swoją rodziną wybitny polski inżynier i mąż stanu profesor Stefan Bryła. W rocznicę jego śmierci w Maurzycach koło Łowicza został odsłonięty pamiątkowy kamień i tablica informacyjna. Skąd wybór takiego miejsca? Otóż profesor Bryła był twórcą stojącego tu do dziś PIERWSZEGO NA ŚWIECIE SPAWANEGO MOSTU DROGOWEGO, zaprojektowanego i wybudowanego pod koniec lat 20-ych minionego wieku.
 • Most w Przygłowie otwarty

  05-12-2011
  GDDKiA
  Kierowcy podróżujący krajową "12-ką" mogą odetchnąć z ulgą. Most na Luciąży w Przygłowie został otwarty. Nowa przeprawa zapewnia szybki, wygodny i bezpieczny przejazd na odcinku Piotrków Trybunalski - Sulejów. W ciągu doby przejeżdża tędy około 20 tys. pojazdów. W czasie trwania niektórych etapów budowy wprowadzony był tu ruch wahadłowy, co powodowało powstawanie wielokilometrowych korków, a kierowcy tkwili w nich średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Na tym odcinku bowiem kumulują się trasy z Radomia, Kielc, Końskich i Skarżyska od wschodu oraz z Piotrkowa Trybunalskiego, Sieradza, Bełchatowa i Łodzi od drugiej strony.
 • Robocza wizyta Ministra Transportu Sławomira Nowaka na budowie autostrady A-2

  01-12-2011
  GDDKiA
 • Rusza realizacja drogi ekspresowej S-8

  07-10-2011

  W ślad za podpisaniem umowy na budowę pierwszego odcinka realizacyjnego drogi ekspresowej S-8, czyli Węzła Walichnowy, co nastąpiło niespełna trzy miesiące temu, 05.10.2011r. podpisane zostały umowy na kolejne odcinki realizacyjne; 6, 7, 8 i 9.

  Oznacza, to, że odcinek tej trasy od Węzła Łask, aż do połączenia się z autostradą A-1 w rejonie Rzgowa uznać należy za odcinek w budowie!

 • Podpisanie umowy na budowę pierwszego odcinka drogi ekspresowej S-8

  22-07-2011

  15 lipca w siedzibie łódzkiego Oddziału GDDKiA podpisana została umowa na budowę PIERWSZEGO odcinka drogi ekspresowej S-8. Oznacza to, że rusza budowa nowoczesnej, wygodnej i bezpiecznej trasy z Dolnego Śląska do centrum Polski, co radykalnie poprawi komunikację Wrocławia z Łodzią i Warszawą.

 • Obwodnice Srocka, Rozprzy, Kamieńska i Radomska

  05-04-2011

  Prezentujemy warianty obwodnic czterech miejscowości na etapie opracowania dokumentacji przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Studium Techniczno-Ekonomiczno Środowiskowego etap II przez firmę Scott Wilson Sp. z o.o. z Poznania dla przedsięwzięcia: Projekt budowlany, projekt wykonawczy z koncepcją programową na budowę obwodnic: m. Srock, Rozprza, Kamieńsk w ciągu dk 91,  Radomsko w ciągu drogi krajowej nr 91 i nr 42.

  Podstawowym celem planowanej inwestycji jest podniesienie poziomu swobody ruchu na istniejących i projektowanych odcinkach dróg krajowych (91 i 42) oraz poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców domów zlokalizowanych w korytarzu istniejących dróg, poprzez zmniejszenie wypadkowości i redukcję hałasu dzięki przeniesieniu ruchu tranzytowego na obwodnice.

 • Raport z konsultacji społecznych S12 i S74

  04-04-2011

  Zamieszczony raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Biuro Projektów ARCADIS dotyczy wariantów przebiegu korytarzy drogi S12 na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Gmin: Wola Krzysztoporska, Rozprza, Sulejów, Aleksandrów, Mniszków, Paradyż, Sławno i Opoczno oraz wariantów przebiegu korytarzy drogi S74 na terenie Gmin: Paradyż, Mniszków, Sławno i Żarnów.

  Wstępne konsultacje społeczne o planowanych wariantowych przebiegach korytarzy drogi S12 i S74 stanowią element opracowania projektowego w stadium Studium Korytarzowego.

  Studium Korytarzowe jest pierwszym najwcześniejszym etapem projektowania, którego podstawowym celem jest określenie możliwych korytarzy dla przeprowadzenia tras dróg ekspresowych S12 i S74 oraz ich powiązań z siecią innych dróg publicznych.

  Poniżej pełna treść raportu.