Liczba gości: 1536
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 23 zadania
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych w jednostkach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na 23 zadania:
Zadanie nr 1– Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe – wywóz nieczystości płynnych /odpady niebezpieczne po badaniach laboratoryjnych/;
Zadanie nr 2– Rejon Garwolin, Obwód Drogowy Kołbiel - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 3– Rejon Garwolin, Obwód Drogowy Trojanów - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 4– Rejon Garwolin, Obwód Drogowy Trojanów - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 5– Rejon Grójec, Obwód Drogowy Białobrzegi - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 6– Rejon Mława - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 7– Rejon Ostrów Maz. - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 8– Rejon Ostrów Maz., Obwód Drogowy Turzyn – wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 9– Rejon Płock- wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 10– Rejon Płock, Obwód Drogowy Sierpc- wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 11– Rejon Płock, Obwód Drogowy Gostynin - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 12– Rejon Płońsk, Obwód Drogowy Poczernin - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 13– Rejon Przasnysz, Obwód Drogowy Maków Maz. - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 14– Rejon Radom - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 15 - Rejon Radom, Obwód Drogowy Iłża - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 16– Rejon Radom, Obwód Drogowy Iłża - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 17– Rejon Siedlce - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 18– Rejon Siedlce - wywóz nieczystości stałych /plastik/;
Zadanie nr 19– Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Łosice - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 20– Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Łosice - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 21– Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Sokołów Podl. - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 22– Rejon Zwoleń - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 23– Rejon Zwoleń, Obwód Drogowy Aleksandrówka - wywóz nieczystości stałych;
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.44.2016
Termin realizacji: 5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie nr 1 – 36 m-cy (nie wcześniej niż od 18.07.2016r.) – Wydział Technologii – Laboratorium Drogowe – wywóz nieczystości płynnych /odpady niebezpieczne po badaniach laboratoryjnych/;
Zadanie nr 2 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Garwolin, Obwód Drogowy Kołbiel - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 3 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Garwolin, Obwód Drogowy Trojanów - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 4 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Garwolin, Obwód Drogowy Trojanów - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 5 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Grójec, Obwód Drogowy Białobrzegi - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 6 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Mława - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 7 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Ostrów Maz. - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 8 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 18.07.2016r.) – Rejon Ostrów Maz., Obwód Drogowy Turzyn – wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 9 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Płock- wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 10 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Płock, Obwód Drogowy Sierpc- wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 11 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Płock, Obwód Drogowy Gostynin - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 12 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Płońsk, Obwód Drogowy Poczernin - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 13 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Przasnysz, Obwód Drogowy Maków Maz. - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 14 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Radom - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 15 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) - Rejon Radom, Obwód Drogowy Iłża - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 16 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Radom, Obwód Drogowy Iłża - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 17 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Siedlce - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 18 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Siedlce - wywóz nieczystości stałych /plastik/;
Zadanie nr 19 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Łosice - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 20 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Łosice - wywóz nieczystości płynnych;
Zadanie nr 21 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Siedlce, Obwód Drogowy Sokołów Podl. - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 22 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Zwoleń - wywóz nieczystości stałych;
Zadanie nr 23 - 36 m-cy (nie wcześniej niż od 01.07.2016r.) – Rejon Zwoleń, Obwód Drogowy Aleksandrówka - wywóz nieczystości stałych

Wywóz nieczystości stałych i płynnych powinien odbywać się w dniach roboczych w godzinach od 7:00 do 15:00.
Wadium: Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury P. Monika Bogusz, tel.: +48 22 209 23 91 fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Anna Snopkiewicz, tel.: +48 (22) 209 23 82.
Termin składania ofert: 2016-06-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 do dnia 08.06.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie w zakresie zadań: 1, 5, 8, 14, 16, 19, 20, 21, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj