Liczba gości: 1734
Data wszczęcia postępowania: 2015-12-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 15 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz wyznaczonego terenu w jednostkach administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie w podziale na 15 zadań.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.108.2015
Termin realizacji: TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 1 od 09.04.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Wydział Technologii
Zadanie nr 2 od 15.04.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Boża Wola
Zadanie nr 3 od 10.05.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Garwolin
Zadanie nr 4 od 15.04.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Grójec
Zadanie nr 5 od 18.04.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Mińsk Mazowiecki
Zadanie nr 6 od 15.04.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Mława
Zadanie nr 7 od 10.05.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Ostrołęka
Zadanie nr 8 od 09.04.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Ostrów Mazowiecka
Zadanie nr 9 od 27.06.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Ożarów Mazowiecki
Zadanie nr 10 od 15.04.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Płock
Zadanie nr 11 od 01.06.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Płońsk
Zadanie nr 12 od 10.06.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Przasnysz
Zadanie nr 13 od 10.05.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Radom
Zadanie nr 14 od 01.06.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Siedlce
Zadanie nr 15 od 09.04.2016 r. – do 08.04.2019 r. – Rejon Zwoleń
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
zadanie 1 – 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
zadanie 2 – 13 000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych)
zadanie 3 – 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych)
zadanie 4 – 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
zadanie 5 – 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych)
zadanie 6 – 850,00 zł. (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych)
zadanie 7 – 3 500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
zadanie 8 – 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
zadanie 9 – 12 000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
zadanie 10 – 8 500,00 zł. (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)
zadanie 11 – 6 000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych)
zadanie 12 – 4 500,00 zł. (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
zadanie 13 – 9 000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
zadanie 14 – 11 000,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych)
zadanie 15 – 7 000,00 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 80%
b) Jakość – 20 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury P. Monika Bogusz, tel.: +48 22 209 23 91 fax. +48 810 94 13;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Anna Snopkiewicz, tel.: +48 (22) 209 23 82.
Termin składania ofert: 2016-01-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 do dnia 25.01.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: w zakresie zad 1 z Panią Barbarą Jakubczak, ul. Klemensiewicza 5A lok. 32, 01-318 Warszawa, powiat Warszawa, woj. mazowieckie prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Usługowe SOS Barwit – Barbara Jakubczak”,
w zakresie zad 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 z Konsorcjum firm: SOMERW Sp. z o.o., ul. Jakubowska 10/1, 03-902 Warszawa – Lider Konsorcjum; LIDER SERWIS Sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa – Partner Konsorcjum; SOMERW Sp. z o.o. LIDER SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Ratuszowa, 03-902 Warszawa – Partner Konsorcjum.
Cena: w zakresie zad 1 - 244 343,19 zł brutto
w zakresie zad 2 - 460 574,41 zł brutto
w zakresie zad 3 - 370 162,23 zł brutto
w zakresie zad 4 - 381 909,90 zł brutto
w zakresie zad 5 - 379 833,32 zł brutto
w zakresie zad 6 - 81 785,16 zł brutto
w zakresie zad 7 - 178 912,05 zł brutto
w zakresie zad 8 - 330 882,75 zł brutto
w zakresie zad 9 - 505 171,22 zł brutto
w zakresie zad 10 - 340 836,97 zł brutto
w zakresie zad 11 - 209 137,30 zł brutto
w zakresie zad 12 - 305 693,16 zł brutto
w zakresie zad 13 - 473 172,54 zł brutto
w zakresie zad 14 - 452 763,84 zł brutto
w zakresie zad 15 - 337 059,72 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: w zakresie zad 1 - 12.04.2016r.
w zakresie zad 2 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 3 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 4 - 10.03.2016r.,
w zakresie zad 5 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 6 - 10.03.2016r.,
w zakresie zad 7 - 10.03.2016r.,
w zakresie zad 8 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 9 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 10 - 10.03.2016r.,
w zakresie zad 11 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 12 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 13 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 14 - 15.04.2016r.,
w zakresie zad 15 - 10.03.2016r.,
Liczba otrzymanych ofert: w zakresie zad 1 - 4
w zakresie zad 2 - 3
w zakresie zad 3 - 2
w zakresie zad 4 - 1
w zakresie zad 5 - 2
w zakresie zad 6 - 1
w zakresie zad 7 - 1
w zakresie zad 8 - 2
w zakresie zad 9 - 2
w zakresie zad 10 - 1
w zakresie zad 11 - 3
w zakresie zad 12 - 2
w zakresie zad 13 - 2
w zakresie zad 14 - 2
w zakresie zad 15 - 1
Oferta z najniższą ceną: Zad. 1 - 226 176,77
zad. 2 - 217 296,96
zad. 3 - 185 211,91
zad. 4 - 379 749,90
zad. 5 - 156 919,44
zad. 6 - 81 785,16
zad. 7 - 180 649,00
zad. 8 - 153 221,12
zad. 9 - 243 360,03
zad. 10 - 340 847,05
zad. 11 - 124 069,99
zad. 12 - 102 009,66
zad. 13 - 183 997,17
zad. 14 - 252 089,31
zad. 15 - 337 059,72
Oferta z najwyższa ceną: Zad. 1 - 352 569,09
zad. 2 - 606 569,34
zad. 3 - 376 521,03
zad. 4 - 379 749,90
zad. 5 - 377 583,01
zad. 6 - 81 785,16
zad. 7 - 180 649,00
zad. 8 - 308 469,60
zad. 9 - 505 171,22
zad. 10 - 340 847,05
zad. 11 - 283 138,17
zad. 12 - 305 693,16
zad. 13 - 473 172,54
zad. 14 - 452 763,34
zad. 15 - 337 059,72
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj