Liczba gości: 4342
Data wszczęcia postępowania: 2015-05-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w następującym zakresie:
1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości
2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze
3. Roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu
inżynierskiego
w podziale na 6 zadań:
Zadanie I – Rejon Boża Wola
Zadanie II- Rejon Garwolin, Mińsk, Siedlce
Zadanie III-Rejon Grójec, Ożarów Mazowiecki
Zadanie IV-Rejon Mława, Płońsk, Płock
Zadanie V-Rejon Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Maz.
Zadanie VI-Rejon Radom, Zwoleń
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich GDDKiA Oddziału w Warszawie w następującym zakresie:
1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości
2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze
3. Roboty polegające na naprawie i/lub odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu
inżynierskiego
w podziale na 6 zadań:
Zadanie I – Rejon Boża Wola
Zadanie II- Rejon Garwolin, Mińsk, Siedlce
Zadanie III-Rejon Grójec, Ożarów Mazowiecki
Zadanie IV-Rejon Mława, Płońsk, Płock
Zadanie V-Rejon Przasnysz, Ostrołęka, Ostrów Maz.
Zadanie VI-Rejon Radom, Zwoleń
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.28.2015
Termin realizacji: Zadanie I, II,VI
1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości – 39 miesięcy od daty podpisania umowy
2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze oraz roboty polegające na naprawie i/lub
odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego - termin zakończenia
31 październik 2018 r.
Zadanie III
1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości – 39 miesięcy od daty podpisania umowy (za wyjątkiem Rejonu Ożarów Mazowiecki, gdzie termin rozpoczęcia prac planowany jest od 01.01.2016 r.).
2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze oraz roboty polegające na naprawie i/lub
odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego - termin zakończenia
31 październik 2018 r.
Zadanie IV
1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości – 39 miesięcy od daty podpisania umowy (za wyjątkiem Rejonu Płock, gdzie termin rozpoczęcia prac planowany jest od 01.08.2015 r.).
2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze oraz roboty polegające na naprawie i/lub
odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego - termin zakończenia
31 październik 2018 r.
Zadanie V
1. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich w czystości – 39 miesięcy od daty podpisania umowy (za wyjątkiem Rejonu Ostrołęka, gdzie termin rozpoczęcia prac planowany jest od 01.08.2015 r.
2. Bieżące roboty konserwacyjno naprawcze oraz roboty polegające na naprawie i/lub
odtworzeniu zniszczonych elementów obiektu inżynierskiego - termin zakończenia
31 październik 2018 r.
Wadium: Wykonawca na każde Zadanie, na które składa ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie I – 18 000,00 złotych (osiemnaście tysięcy 00/100 złotych)
Zadanie II – 20 000,00 złotych (dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych)
Zadanie III – 18 000,00 złotych (osiemnaście tysięcy 00/100 złotych)
Zadanie IV – 17 000,00 złotych (siedemnaście tysięcy 00/100 złotych)
Zadanie V – 17 000,00 złotych (siedemnaście tysięcy 00/100 złotych)
Zadanie VI – 13 000,00 złotych (trzynaście tysięcy 00/100 złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 95%
b) Termin płatności rachunku/faktury VAT – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10,00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych p. Małgorzata Bakuła, tel +48 22 209 24 63, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych p. Sławomir Wakuła - tel. +48 22 209 23-32.
Termin składania ofert: 2015-06-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 714 do dnia 08.06.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione w zakresie ZADANIA VI- Rejon Radom, Zwoleń na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie I
PROKONCEPT. Budownictwo i Architektura Mariusz Borzewski
ul. Modlińska 27/1, 05-135 Wieliszew

Zadanie II
Zakład Robót Drogowo-Mostowych Janusz Sabok
Dąbrówki 37/18,05-300 Mińsk Mazowiecki

Zadanie III
FBSerwis S.A.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Zadanie IV
SZART Inż. Szymon Rąpel
ul. Pionierów 55, 62-510 Konin

Zadanie V
PROKONCEPT. Budownictwo i Architektura Mariusz Borzewski
ul. Modlińska 27/1 , 05-135 Wieliszew
Cena: Zadanie I - 990 670,60 zł brutto
Zadanie II - 2 335 389,63 zł brutto
Zadanie III - 1 940 537,88 zł brutto
Zadanie IV - 2 645 540,32 zł brutto
Zadanie V - 1 243 915,77 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie I - 08.09.2015 r.
Zadanie II - 03.09.2015 r.
Zadanie III - 07.09.2015 r.
Zadanie IV - 18.09.2015 r.
Zadanie V - 08.09.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie I - 6 ofert
Zadanie II - 3 oferty
Zadanie III - 5 ofert
Zadanie IV - 4 oferty
Zadanie V- 3 oferty
Oferta z najniższą ceną: Zadanie I - 990 670,60 zł brutto
Zadanie II - 2 335 389,63 zł brutto
Zadanie III - 1 940 537,88 zł brutto
Zadanie IV - 1 798 129,42 zł brutto
Zadanie V - 1 243 915,77 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie I - 5 688 271,84 zł brutto
Zadanie II - 5 563 071,48 zł brutto
Zadanie III - 5 184 761,97 zł brutto
Zadanie IV - 3 631 782,82 zł brutto
Zadanie V - 2 739 423,03 zł brutto
drukuj