Nagroda „Kryształ Przetargów Publicznych” przyznana GDDKiA za obwodnicę Gołdapi

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała nagrodę „Kryształ Przetargów Publicznych 2011” dla najlepszego zamawiającego w     kategorii „Inwestycje wpływające na poprawę jakości życia obywateli”  za wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65.Kryształy Przetargów Publicznych to nagrody, których celem jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Nagrody te otrzymują zamawiający, którzy przeprowadzają postępowania w sposób przejrzysty i nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty. W skład Kapituły wchodzą eksperci, będący największymi autorytetami w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce - osoby dysponujące szeroką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem.

 

Organizatorem nagrody KRYSZTAŁY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH jest miesięcznik "Przetargi Publiczne".

 

Obwodnica Gołdapi w ciągu drogi krajowej 65 została otwarta w październiku 2010 roku.  Jej budowa rozpoczęła się w 2008 roku i kosztowała 125 mln zł. Nowa droga o długości 5,6 km omija Gołdap od zachodu. Jezdnia obwodnicy ma trzy pasy ruchu (przekrój 2+1). Oznacza to, że kierowcy mają na przemian, co półtora kilometra, po dwa pasy ruchu w jednym kierunku.

 

Poza drogą główną wybudowane zostały trzy skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi, trzy wiadukty, jeden most i jeden przejazd gospodarczy pod drogą. Przy drogach krzyżujących się z obwodnicą powstały chodniki i ścieżki rowerowe. W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania obwodnicy i przyległego terenu wybudowane zostały drogi dojazdowe i zjazdy gospodarcze oraz przebudowane zostały odcinki istniejących dróg publicznych przecinających nową drogę.

 

Droga krajowa nr 65 przebiegała wcześniej przez centrum Gołdapi krzyżując się w mieście z drogami wojewódzkimi nr 650 do Węgorzewa i 651 do Dubenik. Wybudowanie obwodnicy usprawniło ruch tranzytowy, skróciło czas podróży oraz wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruchu i polepszenie warunków życia w mieście poprzez wyprowadzenie tranzytu poza obszary zamieszkałe.

 

 

Zdjęcia obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej 65:

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA  GDDKiAGDDKiA