Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego z decyzją środowiskową

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję środowiskową dla budowy obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. Jest to decyzja ostateczna, co oznacza, że możemy niezwłocznie przystąpić do dalszych prac nad obwodnicą Nowego Miasta Lubawskiego. Jeszcze dziś ogłosimy przetarg na  projekt budowlany.Sprawne i terminowe realizowanie kolejnych etapów procesu przygotowania inwestycji będzie argumentem dla uzyskania finansowania dla tego zadania.  Szacujemy, że około dwa lata zajmie nam przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na roboty budowlane. Realizacja zadani a przewidziana jest na dwa sezony budowlane, czyli okres 2014-2015.