S 8 Unijne dofinansowanie obwodnicy Zambrowa oraz odcinka Jeżewo - Białystok.

Umowy o dofinansowanie -  budowy obwodnicy Zambrowa i Wisniewa oraz przebudowy drogi krajowej numer 8  do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S 8  na odcinku Jeżewo - Białystok, zostały podpisane w Warszawie, 12 września tego roku.  Oba projekty realizowane są  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Całkowity koszt realizacji Projektu Obwodnica Zambrowa i i Wiśniewa wynosi 424,8 mln zł., maksymalna  kwota wydatków  kwalifikowalnych  wynosi 327,1 mln. zł., zaś wartość unijnego dofinansowania - prawie 278,09 mln. zł. (blisko 65 procent całkowitych kosztów).   

 

Dla S 8 na odcinku  Jeżewo - Białystok, wartości te wyglądają następująco: całkowity koszt inwestycji - 989, 1 mln zł., wartość kosztów kwalifikowanych - 557,8 mln zł., a wartość unijnego dofinansowania - 474, 1 mln zł. (prawie 48 procent całkowitych kosztów).

 

Oba zadania realizowane są w ramach działania: 6.2: Zapewnienie sprawnego dostępu  drogowego do największych  ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski priorytetu VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Prace przy 11 kilometrowej obwodnicy Zambrowa (standard dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma skrzyżowaniami bezkolizyjnymi oraz ekranami akustycznymi) rozpoczęły się  w listopadzie 2009.  Na koniec sierpnia 2011 zaawansowanie prac przekraczało 56,5 procent (mowa tylko o rozbotach rozliczonych). Obwodnica ma być gotowa w czerwcu 2012 roku.

 

Z kolei budowa 24,5 kilometrowego odcinka S 8 Jeżewo-Białystok ruszyła 20 października 2010 roku (umowa w systemie „Zaprojektuj i zbuduj” została podpisana 12.08.2009). W ramach zadania powstają dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, do tego pasy awaryjne, cztery bezkolizyjne skrzyżowania, droga dla autobusów i ruchu lokalnego, oraz nowy most na Narwi. Droga na całym odcinku będzie ogrodzona, zostanie zamontowana ochrona akustyczna dla zabudowy mieszkalnej, zostaną również zbudowane przejścia dla zwierząt. Projektowane obciążenie - 115 kN/oś, prędkość miarodajna - 110 km/h.