Obwodnica Augustowa – prezentacja

Projekt koncepcyjny obwodnicy Augustowa w przebiegu przez Raczki  zostanie przedstawiony mieszkańcom gmin, przez które przebiega obwodnica. Konsultacje  potrwają przez dwa dni -  22 i 23 września tego roku.Projekt koncepcyjny obejmuje dokładny przebieg obwodnicy - zawiera m.in. część opisową i część rysunkową ( plan orientacyjny w skali 1: 25 000 oraz plan sytuacyjny w  skali 1:1000). Przebieg obwodnicy zostanie przedstawiony na tle ewidencji gruntów, pokazana zostanie również lokalizacja obiektów inżynierskich, a także ich  typy.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

 

W dniu 22.09.2011 r.(czwartek) :

  • Mieszkańcy z terenu miasta Augustów – spotkanie rozpoczyna się o godzinie 11, w siedzibie Urzędu Miejskiego, ul.3-go Maja 60, 16-300 Augustów.
  • Mieszkańcy z terenu gminy Raczki – spotkanie rozpoczyna się o godzinie 13., w siedzibie OSP Raczki, Plac Kościuszki 37, 16-420 Raczki

 

W dniu 23.09.2011 r. (piątek) :

  • Mieszkańcy z terenu gminy Suwałki oraz z miasta Suwałki  - spotkanie rozpoczyna się o godzinie 9.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Poddubówku, ul. Podbudówek 17  
  • Mieszkańcy z terenu gminy Augustów – spotkanie rozpoczyna się o godzinie 13 w budynku gimnazjum w Janówce , Janówka 48A , 16-300 Augustów.

 

Obwodnica Augustowa - Drogi 

 

Obwodnica Augustowa - Mosty