Wznowiony ruch na moście w Nagnajowie


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie uprzejmie zawiadamia, że w niedzielę, 7 sierpnia 2011 r. otwarty został most przez rzekę Wisła w miejscowości Nagnajów, w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Barwinek, km 126+729.

 

Przeprowadzone badania próbnego obciążenia mostu potwierdziły poprawność wykonanych robót, dały podstawę do zmiany organizacji ruchu i wprowadzenia ruchu kołowego na obiekt dla wszystkich pojazdów, w tym ciężarowych.

 

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (m.in. wystąpienie wód Wisły na teren zalewowy utrudniające wykonanie podpory tymczasowej) i specyficznej, kratownicowej konstrukcji o indywidualnych rozwiązaniach, zaangażowanie i mobilizacja Wykonawcy pozwoliły na skrócenie o półtora tygodnia umownego terminu przywrócenia przejezdności przez most.

 

Jednocześnie informujemy, że na moście  nadal będą trwały roboty budowlane, związane z wykonywaniem elementów wyposażenia i rozbiórką podpór tymczasowych. Prace te będą powodować chwilowe utrudnienia w ruchu, niemniej jednak zakres utrudnień sprowadzony będzie do niezbędnego minimum.

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie dziękuje wszystkim użytkownikom drogi za wyrozumiałość oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania i prosi o dalsze zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie mostu.