KRZESZOWICE - SAMOCHODY JEŻDŻĄ JUŻ PO NOWYM WIADUKCIE, JEGO POPRZEDNIK WKRÓTCE ZNIKNIE

Inwestycja na dk 79 w Krzeszowicach nie jest jeszcze ukończona, ale wiadukt nad torami kolejowymi jest przejezdny i już przeniesiono na niego ruch ze starego wiaduktu. Było to konieczne ze względu na kontynuację dalszych prac. Rozbierana jest płyta jezdna na starym wiadukcie a w nocy z 12 na 13 sierpnia oraz z 13 na 14 sierpnia demontowana będzie konstrukcja nośna. W tym czasie zostanie wstrzymany ruch pociągów. Rozbiórka dźwigarów, tak jak uzgodniono z koleją, odbywać się będzie w nocy, pomiędzy godziną 1.20 i 3.20.GDDKiA

Do końca listopada mają powstać jeszcze m.in. drogi dojazdowe, łącznice i infrastruktura techniczna ( linie energetyczne, wodociągi , kanalizacja burzowa ).Nowy Wiadukt nad torami kolejowymi w Krzeszowicach wraz z wykupami gruntów kosztuje 44 mln zł. Budowa rozpoczęła się w grudniu 2009 roku i potrwa do końca listopada 2011 roku.

GDDKiA


GDDKiA