Północny odcinek AOW - już pod ruchem !


Wrocław, 15.07.2011r.

 

 

INFORMACJA PRASOWA

OTWARCIE PÓŁNOCNEGO ODCINKA AOW

OD WĘZŁA PÓŁNOC DO ŁĄCZNIKA DŁUGOŁĘKA

 

 

Udostępniony dzisiaj w południe, tj. 15 lipca 2011 r. do  ruchu odcinek od węzła Północ do Łącznika Długołęka, znajduje się w ciągu II Części AOW i liczy ponad 11 km długości. Wykonawcą odcinka jest konsorcjum firm z liderem, firmą Strabag.

 

 Kierowcy wjeżdżają na AOW na węźle Północ, którego rondo łączy autostradę z ul. Żmigrodzką i wylotem drogi krajowej nr 5 z Wrocławia w kierunku Poznania. To właśnie w obrębie tego węzła powstanie początek projektowanej drogi ekspresowej S-5 Wrocław – Poznań. Wjazd na AOW możliwy będzie również od Łącznika Długołęka, czyli od drogi krajowej nr 8 Wrocław-Oleśnica. Na Łącznik Długołęka wjazd możliwy będzie także z ul. L. Okulickiego i ul. Pawłowickiej/Widawskiej.

Na oddanym odcinku znajduje się również kluczowy węzeł autostradowy – węzeł Psie Pole – łączący AOW z budowaną już trasą ekspresową S-8 z Wrocławia do Warszawy. Trasa S-8 planowana jest do oddania w drugiej połowie przyszłego roku.

 

Otwarty odcinek AOW pozwoli odciążyć północną część Wrocławia, poprzez przejęcie części ruchu z dróg krajowych nr 5 i 8. Jednocześnie, bliskie położenie AOW i Obwodnicy Śródmiejskiej pozwoli skomunikować otwartą już część południową AOW z Kobierzyc do Lotniska (ul. Graniczna) z północną częścią miasta.

 

Otwarcie całej AOW planowane jest na koniec sierpnia 2011r. Wówczas zostanie otwarty 11-kilometrowy odcinek od węzła Lotnisko do węzła Północ wraz z Mostem przez Odrę.

 

Podstawowe informacje o otwartej części AOW:

 

 

- Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

- Wykonawca: Konsorcjum firm z liderem Strabag

- długość otwartego odcinka: ponad 11 km

- w ramach odcinka powstały 2 węzły: Północ (ul. Żmigrodzka), Psie Pole (połączenie AOW z S-8)

- wybudowano 12 obiektów mostowych

- kilka kilometrów ekranów akustycznych o charakterystycznym łukowym kształcie

- kilkanaście przepustów dla małych zwierząt i tzw. ekodukt na Łączniku Długołęka,  

  czyli przejście dla dużych zwierząt.

 

 

 GDDKiA