Drogi w zarządzie GDDKiA Oddział w Łodzi


1. Mapy

Mapa sieci dróg krajowych w województwie łódzkim stan aktualny (PDF, 8,6 MB, rozmiar 106x111cm)

Mapa - średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na drogach krajowych województwa łódzkiego 2010 (PDF, 2,6MB, rozmiar 95x84cm)

Mapa - średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na drogach krajowych województwa łódzkiego 2015

 

2. Tabele

Podział sieci dróg krajowych w Oddziale GDDKiA w Łodzi