Rozkręca się budowa podlaskich ekspresówek.

Na Podlasiu trwa budowa 35 kilometrów dróg ekspresowych (obwodnica Zambrowa i odcinek Jeżewo-Białystok) wartych przeszło 1,3 miliarda złotych (koszt całkowity). W trakcie projektowania jest też obwodnica Augustowa, której budowa powinna ruszyć w przyszłym roku.Budowa obu odcinków drogi ekspresowej  S8 odbywa się zgodnie z harmonogramem. Prace przy 11 kilometrowej obwodnicy Zambrowa rozpoczęły się  w listopadzie 2009.  Na koniec kwietnia zaawansowanie  robót przekraczało 40 procent wartości kontraktu, obecnie zbliżają się do półmetka. Obwodnica ma być gotowa w czerwcu 2012 roku.

Budowa kolejnego, 24,5 km  odcinka S8 Jeżewo - Białystok ruszyła pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Obecnie zaawansowanie prac przekroczyło 27 procent, a inwestycja – zgodnie z planem – powinna zostać przekazana do użytku na przełomie sierpnia i września 2012 roku. Oba odcinki dróg ekspresowej S8 przewidziane są do współfinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.      

 

Bardzo zaawansowane są prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy obwodnic Stawisk i  Szczuczyna na trasie planowanej drogi ekspresowej S 61 oraz  Bargłowa Kościelnego (dk 61). Budowa wszystkich trzech obwodnic powinna ruszyć w 2012 roku, zakończyć się 2 lata później.  Inwestycje te finansowane są z unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej.

 

Również w 2012 roku planowane jest rozpoczęcie budowy  obwodnicy Augustowa. Realizowana w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj” jest obecnie na etapie przygotowania dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej. Według planów ma mieć 23 km drogi  jednojezdniowej  z dodatkowym pasem do wyprzedzania oraz 13 km dwujezdniowej drogi ekspresowej. Obwodnica Augustowa powinna być gotowa pod koniec 2014 roku.