Generalny Pomiar Ruchu

Generalny Pomiar Ruchu 2010https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015