Umowa podpisana. Obwodnica Augustowa coraz bardziej realna.

Zaprojektowanie i budowę ponad 36 km drogi w 42 miesiące – przewiduje podpisana 11 marca umowa na zrealizowanie obwodnicy Augustowa w przebiegu przez Raczki. Podpisy pod kontraktem wartym 659 mln zł złożyli  przedstawiciele inwetsora - białostockiego oddziału GDDKiA oraz wykonawcy – firmy Budimex S.A.   

 Umowa przewiduje, że wykonawca ma 15 miesięcy na wykonanie projektu drogi i uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej oraz 27 miesięcy na zbudowanie  obwodnicy.  Cała inwestycja ma być gotowa jesienią 2014 roku.    

 

Po słowie

 

- Mam nadzieję, ze obwodnica Augustowa będzie  udanym przedsięwzięciem, nie wracajmy do przeszłości, mówmy o przyszłości. Chciałbym życzyć wykonawcy dotrzymania terminu a zarazem  powiedzieć, że z całą stanowczością  będziemy  przestrzegać  zapisów umowy  tak, żeby ta obwodnica była zbudowana w sposób bardzo dobry, zgodnie z wymogami technicznymi – mówił Jerzy Doroszkiewicz, dyrektor białostockiego oddziału GDDKiA.

 

- Już podpisaliśmy  umowę z projektantem, więc już pracujemy.  Wierzę że w marcu przyszłego roku  nasze maszyny rozpoczną realna pracę- mówił Dariusz Blochem, prezes Budimexu.

 

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Miejski w Augustowie, miejscu wokół którego od lat organizowane były spotkania, pikiety i wiece na rzecz budowy obwodnicy. Obecni byłi m.in.: wiceminister Radosław Stępień, wojewoda podlaski – Maciej Żywno, członek sejmowej Komisji Infrastruktury – poseł Leszek Cieślik oraz samorządowcy z  Kazimierzem Kożuchowskim,  burmistrzem Augustowa na czele.

 

Obwodnica Augustowa w liczbach

 

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła „Augustów” do węzła „Szkocja” - włączając węzły) i drogi ekspresowej S - 61 (na odcinku od węzła „Szkocja” do węzła „Lotnisko” - włączając węzły). Obwodnica Augustowa będzie pełnić głównie funkcję drogi tranzytowej.

 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych,

- uzyskanie w imieniu GDDKiA  wymaganych decyzji administracyjnych

- wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania do użytku publicznego obwodnicy Augustowa.

Realizowane będą dwa nowe odcinki dróg przecinające się w planowanym węźle Szkocja, które tworząc jeden spójny ciąg drogowy będą stanowiły obwodnicę Augustowa:

- odcinek nr 1 to jednojezdniowa droga krajowa nr 8 o długości 23,3 km i szerokości 8,4 m

- odcinek nr 2 to dwujezdniowa droga ekspresowa nr S 61 o długości około 13 km z 11 metrowym pasem rozdzielającym (rezerwa pod dodatkowe pasy ruchu)

 

Lokalizacja odcinka nr 1 - droga krajowa nr 8 klasy GP
- Początek odcinka na istniejącej drodze krajowej nr 8 przed skrzyżowaniem z istniejącą drogą krajową nr 61 w odległości około 500 m przed węzłem "Augustów".
- Koniec odcinka po włączeniu w drogę wojewódzką nr 655 w odległości około 3000 m na północny zachód za węzłem "Szkocja".

Lokalizacja odcinka nr 2 - droga ekspresowa S 61
- Początek odcinka około 600 m na zachód od węzła "Szkocja".
- Koniec odcinka za skrzyżowaniem z istniejącą droga powiatową nr 1148B wraz z węzłem "Lotnisko".

 

Więcej o obwodnicy Augustowa – patrz:  Strona główna » Oddziały » GDDKiA Białystok » Obwodnica Augustowa » Aktualności
Podpisanie umowy na wykonanie obwodnicy Augustowa