Znany już jest prawdopodobny przebieg szesnastki na Mazurach

Po blisko rok trwających pracach nad oceną oddziaływania na środowisko znamy już prawdopodobny wariant przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo-Orzysz – Ełk.W oparciu o raport o oddziaływaniu na środowisko projektanci wytypowali wstępnie wariant drogi najmniej kolidujący ze środowiskiem naturalnym na obszarze, przez który przebiega. Jest to wariant północny (III), omijający chroniony obszar Natura 2000 „Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo” i przecinający jez. Tałty w okolicach miejscowości Mrówki. Wskazany przez projektanta przebieg drogi, będzie po sprawdzeniu rekomendowany przez nas we wniosku do decyzji środowiskowej.

 

Do końca II kwartału tego roku potrwa procedura weryfikacji liczącego ponad 800 stron raportu o oddziaływaniu na środowisko. W III kwartale planujemy złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, którą według naszych szacunków moglibyśmy uzyskać pod koniec roku 2011.

 

Prace nad wariantowaniem nowego przebiegu drogi krajowej nr 16 na Mazurach to jak dotąd największe przedsięwzięcie tego typu realizowane w naszym regionie. Procedura wyboru wariantu przebiegu drogi krajowej nr 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz - Ełk została wszczęta w 2008 roku. W czasie trwającej dwa sezony inwentaryzacji przyrodniczej analizami objęto łącznie 41 wariantowych odcinków inwestycji, łączących miejscowość Sorkwity znajdującą się na początku przewidywanego do rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 16 i położony na jej końcu Ełk. Są to miejscowości odległe od siebie w linii prostej o ok. 80 km. Spośród tych wariantów, w I etapie studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego wyłoniono siedem, które poddano dalszej analizie. Jej efektem jest zakończony właśnie raport o oddziaływaniu na środowisko i wariant możliwy do realizacji.

 

Zobacz wariant III na mapie.